ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Ενημέρωση για έγκαιρη υποβολή αίτησης Α21 για συντομότερη καταβολή του οικογενειακού σας επιδόματος έτους 2017

Διαδώστε το

Σας ενημερώνουμε ότι σας καταβλήθηκε την 11-4-2017 με τη μορφή προκαταβολής το 50% της 1ης δόσης του οικογενειακού επιδόματος  έτους  2017 και θα πρέπει να υποβάλετε, το ταχύτερο, μαζί με τη φορολογική σας δήλωση, το έντυπο Α21 ώστε στην επόμενη πληρωμή να σας καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της 1ης και 2ης τριμηνιαίας δόσης, εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που  δεν υποβληθεί το Α21 για το έτος 2017 μέχρι την 15-1-2018, ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα  προκαταβολή   θεωρείται  ως   αχρεωστήτως  καταβληθείσα  και θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (Τράπεζα Πειραιώς αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477) με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του ΑΦΜ σας. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να σταλεί στον ΟΓΑ (Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων, Αβέρωφ 7, Τ.Κ 104-33 Αθήνα) ή μέσω φαξ στο 210 5200052. Σημειώνουμε ότι, η αίτηση – δήλωση Α21 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά,  από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – www.aade.gr στη διαδρομή «Πολίτες / Επιδόματα / Οικογενειακό Επίδομα (Α21)» και αφού έχει υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική του δήλωση (Ε1)». Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21.

Τέλος μπορείτε  να  ενημερώνεστε,  από  την  ιστοσελίδα   του    Οργανισμού (www.oga.gr), στην ένδειξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ στο πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων», για την πορεία της αίτησής σας, (ζητείται ο αριθμός της υποβληθείσας αίτησης) τις πληρωμές καθώς και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.

Διαδώστε το

ΕΛΛΑΔΑ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!