ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

Που κατατάσσονται ( Όπλο & Σώμα) οι νέοι Ανθυπολοχαγοί της ΣΣΕ (Τάξεως 2017) όλα τα ονόματα

28 Ιουνίου, 2017

Σας κοινοποιούµε το από 19-06-2017 Π∆ «Ονοµασία και Κατάταξη Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωµάτων Αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο Στρατό Ξηράς» που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 602/26-06-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον
προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 986321/14-06-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.