ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

«Προαγωγές Επαγγελµατιών Οπλιτών» Τρεις διαταγές όλα τα ονόματα

28 Ιουνίου, 2017

Προάγουµε σε Κελευστές τους κατωτέρω ∆ιόπους ΕΠ.ΟΠ., µε ηµεροµηνία προαγωγής την 19 Απριλίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Νόµου 2936/01 όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε µε το άρθρο 10 του Νόµου 3036/02 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 


 Δεύτερη διαταγή

Τρίτη Διαταγή