ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Προαγωγές ΕΜΘ Αρχικελευστών σε Ανθυπασπιστές δείτε όλα τα ονόματα!

Διαδώστε το

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
 Φ.412.14/11/214510 Σ.4510

 ΑΠΟΦΑΣΗ

«Προαγωγές Υπαξιωµατικών»

 Έχοντας υπόψη :

 α. Το Ν.∆. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ε.∆.» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.

 β. Το Π.∆. 21/91 (ΦΕΚ Α΄ 9) «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας».

 γ. Την υπ’ αριθ. Α∆. Φ.073/22/10/Σ.15352/30 ∆εκ 10/ΓΕΝ/Β1-Ι απόφαση Α/ΓΕΝ «Μεταφορά αρµοδιοτήτων επί θεµάτων σταδιοδροµίας και τοποθετήσεων Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών, ΕΠ.ΟΠ. από τη ∆ΝΕ στο ΓΕΝ».

δ. Το υπ’ αριθ. 2 των 11 και 26 Απριλίου 2017 Πρακτικό Συµβουλίου Τακτικών Κρίσεων Ανθυπασπιστών- Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. και τους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων που κυρώθηκαν νόµιµα από τον Α/ΓΕΝ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τoυς κατωτέρω Αρχικελευστές ΕΜΘ, µε ηµεροµηνία προαγωγής την 09 Ιανουαρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου
3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά το Μπότσολο Γρηγόρη του Αλεξάνδρου (Ο-00997):

Α/Α - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ -ΑΓΜ
1 ΗΝ/ΡΕ ΓΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-00568
2 ΝΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01002
3 ΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο-00994
4 ΣΗΜ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01151
5 Τ/ΠΒ ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01276
6 ΗΛ/ΗΤ ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01157
7 ΜΗΧ ΣΑΒΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01050
8 ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ο-01199
9 ΤΗΛ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο-01252
10 ΝΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01163 
11 ΑΡΜ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01039
12 ΤΗΛ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01159
13 Τ/ΠΒ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01273
14 ΝΟΣ ΤΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01133
15 ΝΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01197
16 ΝΟΣ ΚΟΤΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01338
17 ΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01069
18 ΜΗΧ ΛΑΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01289
19 ΑΡΜ ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο-01072
20 ΗΝ/ΑΥ ΚΙΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01247
21 ΤΗΛ ΚΑΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο-01164
22 ΗΛ/ΗΤ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01336
23 ΤΗΛ ΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01224
24 ΤΗΛ ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01278
25 ΤΗΛ ΒΛΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01068
26 Τ/ΠΒ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ Ο-01143
27 Τ/ΠΒ ΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01317
28 ΑΡΜ ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01299
29 ΤΗΛ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01135
30 ΜΗΧ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01138
31 ΕΣΧ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01285
32 ΜΗΧ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01287
33 ΝΟΣ ΤΖΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01079
34 Τ/ΠΒ ΜΠΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01333
35 ΣΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01223
36 ΗΝ/∆Β ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01262
37 ΤΗΛ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο-01124
38 ΤΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01298
39 ΑΡΜ ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο-01179
40 ΑΡΜ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01198
41 Τ/ΠΒ ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01028
42 ΜΗΧ ΒΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01306
43 ΤΗΛ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01216
44 ΑΡΜ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01045
45 ΑΡΜ ∆ΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01160
46 ΜΗΧ ΣΙΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01191
47 ΑΡΜ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01035
48 ΗΝ/∆Β ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01104
49 ΜΗΧ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01341
50 ΑΡΜ ΛΙΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01243
51 Τ/ΠΒ ΤΣΕΝΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01355
52 ΜΗΧ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01309
53 ΗΛ/ΗΤ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01304
54 Τ/ΠΒ ∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01021
55 ΗΝ/∆Β ΚΟΥΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01134
56 ΜΗΧ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο-01300
57 ΤΗΛ ΤΡΑΝΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01275
58 ΗΝ/ΑΥ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01094
59 ΗΝ/∆Β ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01228
60 ΗΝ/ΑΥ ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01328
61 ΗΝ/ΡΕ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01240
62 ΗΝ/∆Β ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01196
63 ΜΗΧ ΑΠΛΑ∆ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ο-01334
64 ΜΗΧ ΑΓΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟΣ Ο-01314 
65 ΜΗΧ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01288
66 Ρ/Ε ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΖΩΗΣ Ο-01101
67 ΗΝ/∆Β ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο-01100
68 ΣΗΜ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01311
69 Τ/ΠΒ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01110
70 ΜΗΧ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01078
71 ΣΗΜ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01006
72 ΗΝ/∆Β ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01205
73 ΗΝ/ΑΥ ΠΑΝΟΥ ΟΘΩΝΑΣ Ο-01158
74 Τ/ΠΒ ΑΠΛΑ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01339
75 ΜΗΧ ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01181
76 ΜΗΧ ΝΤΙΝΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01170
77 ΗΛ/ΗΤ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο-01331
78 ΗΛ/ΗΤ ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01149
79 ΑΡΜ ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01049
80 Ρ/Ε ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01187
81 ΜΗΧ ΧΑΝΤΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο-01167
82 ΗΛ/ΗΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο-01013
83 ΜΗΧ ΓΙΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01294
84 ΗΝ/ΑΥ ΚΟΥΡΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01140
85 ΜΗΧ ΓΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01076
86 ΗΛ/ΗΤ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01093
87 ΜΗΧ ΚΑΡΑΣΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01165
88 ΣΗΜ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01075
89 ΜΗΧ ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01089
90 ΜΗΧ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01261
91 ΗΝ/∆Β ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01324
92 ΗΛ/ΗΤ ΚΟΥΡΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01118
93 ΜΗΧ ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ο-01305
94 ΜΗΧ ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01168
95 ΗΝ/ΡΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο-01190
96 ΜΗΧ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01268
97 ΗΝ/∆Β ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01349
98 ΜΗΧ ΤΣΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01315
99 ΗΛ/ΗΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01233
100 ΗΛ/ΗΤ ∆ΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01033
101 ΜΗΧ ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο-01229
102 ΗΛ/ΗΤ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01034
103 ΗΛ/ΗΤ ΚΛΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01362
104 ΜΗΧ ΒΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01115
105 ΗΝ/ΣΝ ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01142
106 ΣΗΜ ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01321
107 ΗΛ/ΗΤ ΠΛΟΣΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο-01368
108 ΗΝ/ΡΕ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01022
109 ΜΗΧ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01077
110 ΗΛ/ΗΤ ΣΟΦΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01350
111 ΗΝ/∆Β ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01148
112 ΗΛ/ΗΤ ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01348
113 ΗΝ/∆Β ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01337
114 ΜΗΧ ΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01095
115 ΗΛ/ΗΤ ΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01330
116 ΗΝ/ΡΕ ΚΙΑΜΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01147
117 ΗΛ/ΗΤ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο-01320
118 ΗΝ/ΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01128
119 ΗΛ/ΗΤ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01358
120 ΗΝ/∆Β ΜΕΝ∆ΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01360
121 ΗΛ/ΗΤ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01185
122 ΗΝ/∆Β ΣΙΩΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο-01064
123 ΗΝ/ΣΝ ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01044
124 ΗΝ/ΑΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01084
125 ΗΝ/∆Β ΦΡΑΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01174
126 ΗΛ/ΗΤ ΚΑΡΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ Ο-01192
127 ΜΗΧ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01215
128 ΗΝ/ΣΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ο-01107
129 ΜΗΧ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01263
130 ΗΝ/ΣΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο-01246
131 ΗΛ/ΗΤ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01307
132 ΑΡΜ ΚΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01019
133 ΝΟΣ ΣΤΡΙΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01255
134 Ρ/Ε ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο-01132
135 ΣΗΜ ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01253
136 ΣΗΜ ΣΜΠΑΡ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01303
137 ΜΗΧ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο-01326
138 ΜΗΧ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ο-01099
139 ΣΗΜ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο-01080
140 ΑΡΜ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01023
141 ΗΝ/ΡΕ ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο-01254
142 ΗΝ/∆Β ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο-01220
143 ΗΝ/ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01071
144 ΣΗΜ ΤΖΙΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ο-01012

2. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τoυς κατωτέρω Αρχικελευστές ΕΜΘ, µε
ηµεροµηνία προαγωγής την 10 Ιανουαρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς
προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου
3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από
Ειδικότητα και Τέχνη, µετά τον Τζίµη Θεµιστοκλή του Ιωάννη (Ο-01012):

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΓΜ
1 Ρ/Ε ΠΕΓΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο-01392
2 ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ο-01374
3 ΤΗΛ ΛΟΥΜΠΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01398
4 Τ/ΠΒ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο-01378
5 ΜΗΧ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01394
6 ΤΗΛ ΣΥΡΙΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο-01376
7 Τ/ΠΒ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01405
8 ΜΗΧ ΧΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01391
9 ΗΝ/∆Β ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01375
10 ΜΗΧ ΖΩΡΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ο-01379
11 ΜΗΧ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01395
12 ΜΗΧ ΦΥΡΟΓΕΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο-01388
13 ΗΛ/ΗΤ ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01389
14 ΜΗΧ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01407
15 ΗΝ/ΑΥ ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο-01371
16 Ρ/Ε ΦΑΡΣΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ο-01403

3. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστή τoν Αρχικελευστή ΕΜΘ (ΗΛ/ΗΤ) Σκέντζο
Γεώργιο (Ο-01117) µε ηµεροµηνία προαγωγής την 14 Ιανουαρίου 2017, που
συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά το
Φαρσάτη Τηλέµαχο του Ευάγγελου (Ο-01403).

4. Χειριστής θέµατος: Πλωτάρχης (Ε) Κ. Κρίκης ΠΝ, Βοηθός Τµηµατάρχη
Σταδιοδροµίας, τηλ. 9-705-7803.

Αθήνα, 27 Iουνίου 2017

Αρχιπλοίαρχος ∆. Μήλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου


Αντιπλοίαρχος (Ο) Π. Μάντζαρης ΠΝ
 Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ
Εσωτερική ∆ιανοµή: Β3-ΙΙΙγ, Β3-ΙVα (ΑΡΜ, ΟΠΛ, ΕΕ, ΤΜΣ, ΗΛ, ΗΝ, ∆ΥΥ,
ΕΞΕΙ∆, ΚΙΝΗΣΗ), Β3-Vβ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ)

Διαδώστε το

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ