ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.
BREAKING NEWS
latest

Προαγωγές ΕΜΘ Αρχικελευστών σε Ανθυπασπιστές δείτε όλα τα ονόματα!

28 Ιουνίου, 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
 Φ.412.14/11/214510 Σ.4510

 ΑΠΟΦΑΣΗ

«Προαγωγές Υπαξιωµατικών»

 Έχοντας υπόψη :

 α. Το Ν.∆. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ε.∆.» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.

 β. Το Π.∆. 21/91 (ΦΕΚ Α΄ 9) «Εθελοντές – Εθελόντριες Μακράς Θητείας».

 γ. Την υπ’ αριθ. Α∆. Φ.073/22/10/Σ.15352/30 ∆εκ 10/ΓΕΝ/Β1-Ι απόφαση Α/ΓΕΝ «Μεταφορά αρµοδιοτήτων επί θεµάτων σταδιοδροµίας και τοποθετήσεων Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών, ΕΠ.ΟΠ. από τη ∆ΝΕ στο ΓΕΝ».

δ. Το υπ’ αριθ. 2 των 11 και 26 Απριλίου 2017 Πρακτικό Συµβουλίου Τακτικών Κρίσεων Ανθυπασπιστών- Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. και τους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων που κυρώθηκαν νόµιµα από τον Α/ΓΕΝ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τoυς κατωτέρω Αρχικελευστές ΕΜΘ, µε ηµεροµηνία προαγωγής την 09 Ιανουαρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου
3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά το Μπότσολο Γρηγόρη του Αλεξάνδρου (Ο-00997):

Α/Α - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ -ΑΓΜ
1 ΗΝ/ΡΕ ΓΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-00568
2 ΝΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01002
3 ΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο-00994
4 ΣΗΜ ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01151
5 Τ/ΠΒ ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01276
6 ΗΛ/ΗΤ ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01157
7 ΜΗΧ ΣΑΒΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01050
8 ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ο-01199
9 ΤΗΛ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο-01252
10 ΝΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01163 
11 ΑΡΜ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01039
12 ΤΗΛ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01159
13 Τ/ΠΒ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01273
14 ΝΟΣ ΤΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01133
15 ΝΟΣ ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01197
16 ΝΟΣ ΚΟΤΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01338
17 ΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01069
18 ΜΗΧ ΛΑΜΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01289
19 ΑΡΜ ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο-01072
20 ΗΝ/ΑΥ ΚΙΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01247
21 ΤΗΛ ΚΑΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο-01164
22 ΗΛ/ΗΤ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01336
23 ΤΗΛ ΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01224
24 ΤΗΛ ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01278
25 ΤΗΛ ΒΛΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01068
26 Τ/ΠΒ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ Ο-01143
27 Τ/ΠΒ ΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01317
28 ΑΡΜ ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01299
29 ΤΗΛ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01135
30 ΜΗΧ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01138
31 ΕΣΧ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01285
32 ΜΗΧ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01287
33 ΝΟΣ ΤΖΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01079
34 Τ/ΠΒ ΜΠΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01333
35 ΣΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01223
36 ΗΝ/∆Β ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01262
37 ΤΗΛ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο-01124
38 ΤΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01298
39 ΑΡΜ ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο-01179
40 ΑΡΜ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01198
41 Τ/ΠΒ ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01028
42 ΜΗΧ ΒΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01306
43 ΤΗΛ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01216
44 ΑΡΜ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01045
45 ΑΡΜ ∆ΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01160
46 ΜΗΧ ΣΙΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01191
47 ΑΡΜ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01035
48 ΗΝ/∆Β ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01104
49 ΜΗΧ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01341
50 ΑΡΜ ΛΙΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01243
51 Τ/ΠΒ ΤΣΕΝΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01355
52 ΜΗΧ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01309
53 ΗΛ/ΗΤ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01304
54 Τ/ΠΒ ∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01021
55 ΗΝ/∆Β ΚΟΥΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01134
56 ΜΗΧ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο-01300
57 ΤΗΛ ΤΡΑΝΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01275
58 ΗΝ/ΑΥ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01094
59 ΗΝ/∆Β ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01228
60 ΗΝ/ΑΥ ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01328
61 ΗΝ/ΡΕ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01240
62 ΗΝ/∆Β ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01196
63 ΜΗΧ ΑΠΛΑ∆ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ο-01334
64 ΜΗΧ ΑΓΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟΣ Ο-01314 
65 ΜΗΧ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01288
66 Ρ/Ε ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΖΩΗΣ Ο-01101
67 ΗΝ/∆Β ΘΕΜΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο-01100
68 ΣΗΜ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01311
69 Τ/ΠΒ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01110
70 ΜΗΧ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01078
71 ΣΗΜ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01006
72 ΗΝ/∆Β ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01205
73 ΗΝ/ΑΥ ΠΑΝΟΥ ΟΘΩΝΑΣ Ο-01158
74 Τ/ΠΒ ΑΠΛΑ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01339
75 ΜΗΧ ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01181
76 ΜΗΧ ΝΤΙΝΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01170
77 ΗΛ/ΗΤ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο-01331
78 ΗΛ/ΗΤ ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01149
79 ΑΡΜ ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01049
80 Ρ/Ε ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01187
81 ΜΗΧ ΧΑΝΤΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο-01167
82 ΗΛ/ΗΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο-01013
83 ΜΗΧ ΓΙΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01294
84 ΗΝ/ΑΥ ΚΟΥΡΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01140
85 ΜΗΧ ΓΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01076
86 ΗΛ/ΗΤ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01093
87 ΜΗΧ ΚΑΡΑΣΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01165
88 ΣΗΜ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01075
89 ΜΗΧ ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01089
90 ΜΗΧ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01261
91 ΗΝ/∆Β ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01324
92 ΗΛ/ΗΤ ΚΟΥΡΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01118
93 ΜΗΧ ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ο-01305
94 ΜΗΧ ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01168
95 ΗΝ/ΡΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο-01190
96 ΜΗΧ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01268
97 ΗΝ/∆Β ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01349
98 ΜΗΧ ΤΣΑΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01315
99 ΗΛ/ΗΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01233
100 ΗΛ/ΗΤ ∆ΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01033
101 ΜΗΧ ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο-01229
102 ΗΛ/ΗΤ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01034
103 ΗΛ/ΗΤ ΚΛΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01362
104 ΜΗΧ ΒΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01115
105 ΗΝ/ΣΝ ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο-01142
106 ΣΗΜ ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01321
107 ΗΛ/ΗΤ ΠΛΟΣΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο-01368
108 ΗΝ/ΡΕ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01022
109 ΜΗΧ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01077
110 ΗΛ/ΗΤ ΣΟΦΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01350
111 ΗΝ/∆Β ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01148
112 ΗΛ/ΗΤ ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01348
113 ΗΝ/∆Β ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο-01337
114 ΜΗΧ ΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01095
115 ΗΛ/ΗΤ ΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01330
116 ΗΝ/ΡΕ ΚΙΑΜΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01147
117 ΗΛ/ΗΤ ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ο-01320
118 ΗΝ/ΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο-01128
119 ΗΛ/ΗΤ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01358
120 ΗΝ/∆Β ΜΕΝ∆ΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01360
121 ΗΛ/ΗΤ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01185
122 ΗΝ/∆Β ΣΙΩΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο-01064
123 ΗΝ/ΣΝ ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο-01044
124 ΗΝ/ΑΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01084
125 ΗΝ/∆Β ΦΡΑΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο-01174
126 ΗΛ/ΗΤ ΚΑΡΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ Ο-01192
127 ΜΗΧ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01215
128 ΗΝ/ΣΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ο-01107
129 ΜΗΧ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο-01263
130 ΗΝ/ΣΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο-01246
131 ΗΛ/ΗΤ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο-01307
132 ΑΡΜ ΚΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01019
133 ΝΟΣ ΣΤΡΙΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01255
134 Ρ/Ε ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο-01132
135 ΣΗΜ ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01253
136 ΣΗΜ ΣΜΠΑΡ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01303
137 ΜΗΧ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο-01326
138 ΜΗΧ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ο-01099
139 ΣΗΜ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο-01080
140 ΑΡΜ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01023
141 ΗΝ/ΡΕ ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο-01254
142 ΗΝ/∆Β ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο-01220
143 ΗΝ/ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01071
144 ΣΗΜ ΤΖΙΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ο-01012

2. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τoυς κατωτέρω Αρχικελευστές ΕΜΘ, µε
ηµεροµηνία προαγωγής την 10 Ιανουαρίου 2017, που συµπλήρωσαν τα προς
προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου
3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από
Ειδικότητα και Τέχνη, µετά τον Τζίµη Θεµιστοκλή του Ιωάννη (Ο-01012):

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΓΜ
1 Ρ/Ε ΠΕΓΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο-01392
2 ΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ο-01374
3 ΤΗΛ ΛΟΥΜΠΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ο-01398
4 Τ/ΠΒ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο-01378
5 ΜΗΧ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο-01394
6 ΤΗΛ ΣΥΡΙΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο-01376
7 Τ/ΠΒ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο-01405
8 ΜΗΧ ΧΑ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01391
9 ΗΝ/∆Β ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο-01375
10 ΜΗΧ ΖΩΡΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ο-01379
11 ΜΗΧ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01395
12 ΜΗΧ ΦΥΡΟΓΕΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο-01388
13 ΗΛ/ΗΤ ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο-01389
14 ΜΗΧ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο-01407
15 ΗΝ/ΑΥ ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο-01371
16 Ρ/Ε ΦΑΡΣΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ο-01403

3. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστή τoν Αρχικελευστή ΕΜΘ (ΗΛ/ΗΤ) Σκέντζο
Γεώργιο (Ο-01117) µε ηµεροµηνία προαγωγής την 14 Ιανουαρίου 2017, που
συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 21/91 και του άρθρου 36 του Ν∆ 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστών (Άνδρες), ανεξάρτητα από Ειδικότητα και Τέχνη, µετά το
Φαρσάτη Τηλέµαχο του Ευάγγελου (Ο-01403).

4. Χειριστής θέµατος: Πλωτάρχης (Ε) Κ. Κρίκης ΠΝ, Βοηθός Τµηµατάρχη
Σταδιοδροµίας, τηλ. 9-705-7803.

Αθήνα, 27 Iουνίου 2017

Αρχιπλοίαρχος ∆. Μήλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου


Αντιπλοίαρχος (Ο) Π. Μάντζαρης ΠΝ
 Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ
Εσωτερική ∆ιανοµή: Β3-ΙΙΙγ, Β3-ΙVα (ΑΡΜ, ΟΠΛ, ΕΕ, ΤΜΣ, ΗΛ, ΗΝ, ∆ΥΥ,
ΕΞΕΙ∆, ΚΙΝΗΣΗ), Β3-Vβ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ)