BREAKING NEWS
latest

18 Ιουλίου, 2017

Τι θέμα πάει να δημιουργηθεί από το πουθενά για τα 35 συν 5 έτη στελεχών των ΕΔ


Σχετικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ ” Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων”, με τις τελευταίες προσθήκες στο Άρθρο 01 – Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων, δημιουργείται μέγιστο θέμα, με κίνδυνο να μην περάσει το άρθρο λόγου μεγάλου δημοσιονομικού κόστους που προκαλείται από τις προσθήκες για τα στελέχη που προέρχονται από ΑΣΕΙ, αλλά και λόγω τεραστίων προβλημάτων συνοχής και επιτελικής δομής που δημιουργούνται στα Επιτελεία, από τις παρεμβάσεις αυτές.

Ο λόγος της ύπαρξης του συγκεκριμένου άρθρου ήταν εξαρχής η από το νόμο (2439/96) αυτεπάγγελτη (υποχρεωτική) αποστρατεία με 35ετία, των Στελεχών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, Εθελοντών και Εθελοντριών, δίνοντας το δικαίωμα σε όσους το επιθυμούν να παραμείνουν στις Ε.Δ. έως και 58ο έτος της ηλικίας τους, αποφεύγοντας κατά πρώτον τα διάφορα πέναλτι/τερτίπια που βάζει ο εν ισχύει συνταξιοδοτικός νόμος σε όσους συνταξιοδοτούνται κάτω των 55 ετών, και κατά δεύτερο την καθυστέρηση της απολαβής της πενιχρής σύνταξης στην κατηγορία αυτή (ΑΣΣΥ) παραμένοντας και μισθοδοτούμενο το στέλεχος ως εν ενεργεία. Εν αντιθέσει με την κατηγορία των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, που με όποιο βαθμό και όποτε αποστρατευθούν, με την βιομηχανία Στρατηγών, Ναυάρχων, Πτεράρχων που τους παρέχει ο νόμος, ΑΠΑΝΤΕΣ συνταξιοδοτούνται με τον μέγιστο βαθμό του Όπλου τους. Κι εξηγούμεθα:

Ο ν.2439/96 σε συνδυασμό με το ν.3883/10 (σταδιοδρομικοί νόμοι) δίνουν την ευχέρεια (δυνητική) στην εκάστοτε στρατιωτική Ηγεσία ώστε στο βαθμό του Συνταγματάρχη – Πλοιάρχου – Σμηνάρχου  να αποστρατεύσει ή να προάγει ή τοποθετήσει στη λεγόμενη παράλληλη επετηρίδα (ΕΟΘ) τους Αξιωματικούς των ΑΣΕΙ που κρίνονται κάθε Μάρτιο.

Προκειμένου να τεθεί ο Αξιωματικός των ΑΣΕΙ στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχα ως ΕΟΘ, πρέπει να προηγηθεί μία κρίση που θα τον κρίνει ΔΑΒ (Διατηρητέο στον Αυτό Βαθμό), δηλαδή να προαχθεί νεώτερος του.

Σε αυτή την περίπτωση ο Αξιωματικός είτε αποστρατεύεται: ως ευδοκίμως τερματίσας (απονομή επόμενου αποστρατευτικού βαθμού) ή κρίνεται αποστρατευτέος (άνευ απονομής του επόμενου αποστρατευτικού βαθμού), είτε όπως προαναφέρθηκε παραμένει Διατηρητέος στον Αυτό Βαθμό (ΔΑΒ).

Εάν έχει λοιπόν και δεύτερη κρίση ΔΑΒ (και δεν αποστρατευτεί ή προαχθεί οι άλλες 2 επιλογές) τότε ο Αξιωματικός αυτός τίθεται Εκτός Οργανικών Θέσεων, εφόσον το επιθυμεί μέχρι τα 58, που σύμφωνα με το ν.2439/1996 είναι ο καταληκτικός βαθμός Συνταγματάρχη λόγω ορίου ηλικίας.

Ο μεταγενέστερος σταδιοδρομικός νόμος ν.3883/2010 δεν έχει όρια ηλικίας, αλλά με μεταβατικότητα διατάξεων και σε συνάφεια με το συνταξιοδοτικό νόμο ν.3865/2010, ξεκινώντας από όσους εισήχθησαν το 1990 έχει σταδιακή αύξηση των ορίων παραμονής των στρατιωτικών (ειδικά όσοι εισήχθησαν από το 1995 και μετά) φθάνοντας τελικά τα 40 έτη, οπότε για το μέλλον δεν υφίσταται θέμα παραμονής 40 ετών.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει το κριτήριο της μάχιμης 5ετίας για όσους θέλουν να την εφαρμόσουν, ενώ για τους εισαχθέντες από το 1992 έως το 1995 ο ν.3865/2010 προβλέπει επιπρόσθετα 3 πλασματικά έτη εφόσον θέλουν να τα ασκήσουν, καταβάλλοντας βέβαια τις αναλογούσες εισφορές.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υφίσταται ουσιώδες θέμα για τους προερχομένους εκ των ΑΣΕΙ να συμπεριληφθούν στο άρθρο 1 του υπό κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, καθόσον υφίσταται η δυνατότητα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να μένουν ΕΟΘ έως τα 58, ενώ σταδιακά με το ν.3865/2010 το θέμα των 40 ετών εξαλείφεται πλήρως.

Εφόσον αποτυπωθεί ως βούληση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας στις κρίσεις του Μαρτίου να φεύγουν ελάχιστοι πριν τα 58 (οι υπόλοιποι να τίθενται ΕΟΘ) και κραυγαλέες περιπτώσεις ακατάλληλων Αξιωματικών να αποστρατεύονται.

Η ρύθμιση ειδικότερα για φέτος με αναδρομικότητα επαναφέρει προσωπικό που οι αντίστοιχοι Αρχηγοί έκριναν ως αποστρατευτέους δημιουργώντας προβλήματα συνοχής και επιτελικής δομής.

Παράλληλα οι συγκεκριμένοι αποζημιώθηκαν με Φύλλα Πορείας αποστρατείας (πολλοί εξ αυτών) ενώ τέλη του μήνα θα αρχίσει να τους χορηγείται και η προκαταβολή σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (πρώην αντίστοιχος φορέας το ΓΛΚ).

Το σημαντικότερο είναι ότι αυξάνει υπέρμετρα το μισθολογικό κόστος, τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, διότι δεν μιλάμε για επαναφορά κρινομένων 1 τάξεως, δηλαδή της φετινής που αποστρατεύθηκε, αλλά για επαναφορά 5-6 τάξεων ΕΟΘ, καθόσον συλλήβδην θα επιστρέψουν όλοι και ειδικά στην ΠΑ, όπου υπήρχε μεγάλος αριθμός ΕΟΘ προηγουμένων ετών οι οποίοι δεν αποστατεύονταν!!!

Η ρύθμιση θα μπορούσε να συμπιέσει το κόστος εάν εξαλείφονταν οι παράγραφοι του άρθρου που αφορούν στην αναδρομικότητα των διατάξεων, άρα να ισχύσει από δημοσιεύσεως και κατά δεύτερο λόγο θα ρύθμιζε οριστικά το θέμα εάν αντικαθίστατο η λέξη Συνταγματάχης με τη λέξη Αντισυνταγματάρχης, καθόσον όπως προαναφέρθηκε το εύρος της διάταξης δεν είναι ανάγκη να επεκταθεί στους Συνταγματάρχες και αντίστοίχα στα άλλα Όπλα (ΑΣΕΙ), αφού ήδη καλύπτονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενώ οι Αντισυνταγματάρχες προερχόμενοι από ΑΣΣΥ αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως.

Περιορίζοντας το εύρος της διάταξης και την αναδρομικότητα, αυτόματα περιορίζεται το κόστος, τόσο για φέτος όσο και για τα έτη που αφορούν στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, λαμβανομένου υπόψη ότι έγινε μεγάλος ντόρος για τη μείωση των “επιδομάτων επικινδύνου”, με την εκπόνηση και ΚΥΑ για εξοικονόμηση 5 με 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και ερχόμαστε τώρα με την ανούσια προσθήκη στο εν λόγω άρθρο των αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, να εκτινάσσεται το δημοσιονομικό κόστος περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ!!!!!

Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική και να παραμείνει το άρθρο 1 στο νομοσχέδιο, μόνο για όσους Αξιωματικούς προέρχονται από ΑΣΣΥ, Εθελοντές και Εθελόντριες και επιθυμούν να παραμείνουν φυσικά, διότι μόνο αυτοί αποστρατεύονται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας.
ΠΗΓΗ: militaire.gr/

« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ