ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Τι απάντησε ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμένος για την μοριοδότηση όσων υπηρετούν σε παραμεθόριο

Διαδώστε το

Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμένος απάντησε σε ερώτηση της Βουλευτού της ΧΑ Ελένης Ζαρούλια τα εξής:

Στον παρόντα χρόνο, το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ρυθμίζεται από το Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και εξειδικεύεται με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β’ 1631/1 Ιουλ 13), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα των μεταθέσεων.    

Σύμφωνα με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο έχει καθορισθεί ότι ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων, λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων δηλαδή υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια. Τα υπόψη κριτήρια παραμετροποιούνται, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, δηλαδή καθορίζονται συντελεστές βαρύτητας και αντίστοιχα μοριοδοτούνται με συγκεκριμένους αριθμητικούς συντελεστές, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων μετατιθεμένων στελεχών.  

Τα Γενικά Επιτελεία ως φορείς με καθαρά εξωστρεφή χαρακτήρα, έχουν θεσμοθετήσει μία δυναμική διαδικασία υποβολής προτάσεων - ιδεών και γίνονται καθημερινά αποδέκτες προτάσεων κάθε είδους, τις οποίες αφού αξιολογήσουν, συντάσσουν και υποβάλουν ιεραρχικά, αρμοδίως, τις αντίστοιχες προτάσεις τους. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη μοριοδότηση των στελεχών, τόσο μέσα από την παραπάνω διαδικασία όσο και από τα συμπεράσματα, που έχουν εξαχθεί από τους αρμόδιους φορείς μεταθέσεων, έχουν ήδη στοιχειοθετήσει και υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις που αξιολογούνται επιτελικά. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εκτιμάται ότι θα «θεραπεύσουν» παθογένειες που παρατηρήθηκαν από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Περαιτέρω, είναι γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ΕΠ.ΟΠ υπηρετεί στην παραμεθόριο επί μακρόν, όπου υφίστανται όμως αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες. Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια κάθε έτος, για την μετάθεση όσο το δυνατό μεγαλυτέρου αριθμού ΕΠ.ΟΠ προς τον τόπο συμφερόντων του, χωρίς φυσικά να γίνεται ουδεμία έκπτωση στα ευαίσθητα ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας .

Το ζήτημα της χαμηλής προσλαμβάνουσας μοριοδότησης μετά την παρέλευση της 3ετίας, έχει εντοπιστεί και επιλύεται με την ήδη υποβληθείσα, κατά τα προεκτεθέντα, πρόταση των Γενικών Επιτελείων και ειδικότερα του ΓΕΣ.

Σε ό,τι αφορά σε ενδεχόμενες σκοπιμότητες στις ημερομηνίες κοινοποίησης των μεταθέσεων, αναφέρουμε πως οι αρμόδιοι επιτελικοί φορείς των Γενικών Επιτελείων, κατόπιν εντολών της Ιεραρχίας, εξετάζουν με τον ίδιο ζήλο, όλες τις αναφορές - προσφυγές, ανεξαρτήτως προθεσμιών. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη ημερομηνία (τριήμερο Αγίου Πνεύματος, 02 έως 05 Ιουνίου 2017), από τα τηρούμενα στοιχεία δεν προκύπτει ότι απεστάλησαν διαταγές μεταθέσεων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνεται μέριμνα για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα), ώστε να μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Παράλληλα, στον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%, χωρίς τη δέσμευση των μορίων, ενώ για το σύνολο των στελεχών μοριοδοτείται η οικογενειακή τους κατάσταση, τα προβλήματα υγείας των μελών αυτής, η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων τους.

Πλέον των παραπάνω κρίνω σκόπιμο να επισημάνω ότι, η μετάθεση του στρατιωτικού προσωπικού είναι συμφυής με την ιδιότητά του και αυτό είναι γνωστό στους υπηρετούντες πριν από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής διοίκησης, έχουν ως κύριο πυλώνα εκπλήρωσης της αποστολής τους, το ανθρώπινο δυναμικό και το διαρκές ενδιαφέρον τους γι’ αυτό. Η πλειονότητα των στελεχών των ΕΔ αντιμετωπίζει ζητήματα διάσπασης του σταθερού πλαισίου αναφοράς της προσωπικής ζωής και του περιβάλλοντός τους. Προς το σκοπό αυτό τα Γενικά Επιτελεία συμπαρίστανται και κατανοούν τα προβλήματα του προσωπικού τους και των οικογενειών τους, που υπηρετεί στις ΕΔ, καταβάλλοντας διαρκώς προσπάθειες για την επίλυσή τους.

Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!