Παράδοση / Παραλαβή Διοίκησης ΥΦ

Διαδώστε το

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) στον Πειραιά, η τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Υπηρεσίας Φάρων, από τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Κωνσταντίνο Κολοκούρη Π.Ν, στον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Λουκά Ανδρέου Π.Ν, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΝ, Υποναυάρχου Ιωάννη Παξιβανάκη ΠΝ.Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ