ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αποστρατείες Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς

Διαδώστε το

Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της
εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι
αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:

α. Με το βαθµό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους
παρακάτω Αρχιλοχίες: 

 (1) Έρευνας-Πληροφορικής Βαΐτση Ιωάννη του Κων/νου,
ΑΜ:71236, ΑΜΥ:19542, ΣΑ:146/000426/09, που γεννήθηκε το έτος 1988 στην
Αθήνα και ο οποίος από την 15 Μαϊ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό
υπηρεσία του Στρατεύµατος. Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 7710254102/26-07-2017).

 (2) ΕΜΘ Πεζικού Βασιλειάδη Νικόλαο του Περικλή,
ΑΜ:71237, ΑΜΟ:8853, ΣΑ:135/001203/97, που γεννήθηκε το έτος 1976 στο
Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας και ο οποίος από την 03 Φεβ 17 υπέβαλλε αίτηση
εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. Αριθµός Βεβαίωσης
∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
1285311490/26-07-2017).

β. Με το βαθµό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία τον Επιλοχία
Πυροβολικού Σπυρόπουλο Ευάγγελο του Νικολάου, ΑΜΥ:20361,
ΣΑ:141/003903/13, που γεννήθηκε το έτος 1992 στην Αθήνα και ο οποίος από
την 27 Απρ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του
Στρατεύµατος. Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 3610341113/26-07-2017).Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

slider

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ