ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Έκπτωση Λοχία ΕΠ ΟΠ & μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη

Διαδώστε το

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΠΒ) Μαρβάκη ∆ηµήτριου του Ηλία (ΑΜ: Ε- ΠΟ0/22329/00 ή ΣΑ: 156/107/09), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010.

Από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 07 Ιουλ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτερο-βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’αριθµ. ΕΠ Φ. 453/178/106823/Σ.3261/08 Ιουν 17 ∆γή της ΑΣ∆ΕΝ/∆ΙΠΡΟ. 

Περίληψη της απόφασης, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 


Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!