BREAKING NEWS
latest

15 Αυγούστου, 2017

Ανάκληση ∆ιατάγµατος, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς


Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας Αποφασίζουµε

1. Ανακαλούµε το από 21-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1204, Ε∆ΥΕΘΑ 184/2016), µόνο κατά
το µέρος που αφορά στην κύρωση πίνακα προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού έτους
2016 και στην προαγωγή κατ’ εκλογή στο βαθµό του Λοχαγού, της Υπολοχαγού
Μηχανικού Καλογεροπούλου Γεωργίας του Σωτηρίου ΑΜ:60166, λόγω
συµπληρώσεως του µέγιστου χρόνου πραγµατικής συνολικής υπηρεσίας
αξιωµατικού στο βαθµό της σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
5 του ν.2439/1996, πριν την ηµεροµηνία διαγραφής της, λόγω αίτησης αποστρατείας.

2. Κυρώνουµε:
α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τον παρακάτω
πίνακα κρίσης, που συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’
αριθµό «3»:

ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού Μηχανικού Καλογεροπούλου
Γεωργίας του Σωτηρίου ΑΜ:60166, λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων. 

ΕΤΟΥΣ 2016
Προακτέας κατ’ εκλογή Λοχαγού Μηχανικού Καλογεροπούλου Γεωργίας
του Σωτηρίου ΑΜ:60166, της οποίας έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας.

ΕΤΟΥΣ 2017
Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωµάτων των οποίων έγιναν
αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:
(1) Πεζικού Πενταλιού Ευαγγελίας του Ζήση ΑΜ:59060
(2) Πυροβολικού Καρσανίδου Καλλιόπης του Βασιλείου ΑΜ:60207
(3) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Καστανιώτη Κωνσταντίνου του Νικολάου
ΑΜ:56547
(4) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασµού Μεταφορών Κούτσικου Κωνσταντίνου του
∆ηµητρίου ΑΜ:56647
(5) Υλικού Πολέµου Τσίρου Αθανασίας του Ηλία ΑΜ:61682
β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3883/2010, τον παρακάτω
πίνακα έκτακτης κρίσης, που συντάχθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών
Αξιωµατικών Στρατού υπ’ αριθµό «3»:

ΕΤΟΥΣ 2017
Προακτέου στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό Υπολοχαγού
Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Σαββίδη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:59892, του οποίου
έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του.
3. Προάγουµε:

α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του
ν.2439/1996 σε συνδυασµό µε το άρθρο 91 του ν.3883/2010 και το άρθρο 47 του
ν.4407/2016, σε Λοχαγό κατ’ εκλογή την Υπολοχαγό Μηχανικού Καλογεροπούλου
Γεωργία του Σωτηρίου ΑΜ:60166, της προαγωγής της λογιζοµένης από 28-12-2016
ηµεροµηνία, που συµπλήρωσε τον απαιτούµενο συνολικό χρόνο Αξιωµατικού για το
βαθµό της.
β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.988/1979 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 5 του ν.2439/1996, σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς
Όπλων και Σωµάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:
(1) Πεζικού Πενταλιού Ευαγγελία του Ζήση ΑΜ:59060
(2) Πυροβολικού Καρσανίδου Καλλιόπη του Βασιλείου ΑΜ:60207
(3) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Καστανιώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου
ΑΜ:56547
(4) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασµού Μεταφορών Κούτσικο Κωνσταντίνο του
∆ηµητρίου ΑΜ:56647
(5) Υλικού Πολέµου Τσίρου Αθανασία του Ηλία ΑΜ:61682
γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.988/1979 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 26 του ν.3883/2010 σε Λοχαγό τον Υπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Μηχανικού
Σαββίδη Γεώργιο του Μιλτιάδη ΑΜ:59892, του οποίου έγινε αποδεκτή η αίτηση
αποστρατείας του.
4. Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, µε το βαθµό που φέρουν και
εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34

και 37 του νδ.1400/1973:
α. Τους παρακάτω Ταγµατάρχες Όπλων και Σωµάτων, των οποίων έγιναν
αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας: 

(1) Πεζικού Πενταλιού Ευαγγελία του Ζήση ΑΜ:59060, που γεννήθηκε το
έτος 1968 στη Λαµία Φθιώτιδας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1626191349/19-07-2017)
(2) Πυροβολικού Καρσανίδου Καλλιόπη του Βασιλείου ΑΜ:60207, που
γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα Αττικής. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το
Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 7126119724/19-07-2017)
(3) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Καστανιώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου
ΑΜ:56547, που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Λαµία Φθιώτιδας. (Αριθµός Βεβαίωσης
∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
6944956385/19-07-2017)
(4) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασµού Μεταφορών Κούτσικο Κωνσταντίνο του
∆ηµητρίου ΑΜ:56647, που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Λάρισα. (Αριθµός Βεβαίωσης
∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
4963375271/19-07-2017)
(5) Υλικού Πολέµου Τσίρου Αθανασία του Ηλία ΑΜ:61682, που γεννήθηκε
το έτος 1966 στα Σαβάλια Ηλείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1057784409/19-07-2017)
β. Τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωµάτων, των οποίων έγιναν
αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραιτήσεως:
(1) Υγειονοµικού Ιατρών Ζιώγα Στυλιανή του Γεωργίου ΑΜ:56615, που
γεννήθηκε το έτος 1976 στη ∆ράµα. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 5763575269/19-07-2017)
(2) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Σαββίδη Γεώργιο του Μιλτιάδη ΑΜ:59892,
που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από
το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 2424745234/19-07-2017)
5. Συµπληρώνουµε το από 21-11-2016 Π∆ (Γ΄ 1204, Ε∆ΥΕΘΑ 184/2016), µόνο
κατά το µέρος που αφορά στη Λοχαγό Μηχανικού Καλογεροπούλου Γεωργία του
Σωτηρίου ΑΜ:60166, η οποία αποστρατεύτηκε µε αίτησή της και κατόπιν έκτακτης
κρίσης έτους 2016 από το Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθµό «3»,
λόγω συµπληρώσεως του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό πριν την
αποστρατεία της, κρίθηκε ως «προακτέα κατ’ εκλογή» και προάγεται αναδροµικά στο
βαθµό του Ταγµατάρχη από 21-11-2016, ηµεροµηνία υπογραφής του Π∆
αποστρατείας της, ως ακολούθως:
«Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.988/1979 και του
άρθρου 5 του ν.2439/1996 σε Ταγµατάρχη κατ' εκλογή τη Λοχαγό Μηχανικού
Καλογεροπούλου Γεωργία του Σωτηρίου ΑΜ:60166».
Τροποποιείται αντιστοίχως το ως άνω Π∆ ως προς τον βαθµό µε τον οποίο
αποστρατεύτηκε η Ταγµατάρχης Μηχανικού Καλογεροπούλου Γεωργία του Σωτηρίου
ΑΜ:60166 από «Λοχαγό» σε «Ταγµατάρχη».

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 


« PREV
NEXT »