ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Εκτάκτες Κρίσεις ΕΜΘ Υπαξιωµατικών

Διαδώστε το


Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν∆ 445/74, τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για το έτος 2017, που συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς


ΕΤΟΣ 2017

1. Προακτέων ΕΜΘ Αλχιών λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων:
 α. Μηχανικού Μαυραγάνη Αγγελικής, ΑΜΟ: 4266
β. Υλικού Πολέµου Κέππα ∆ηµήτριου, ΑΜΟ: 5849
γ. Υλικού Πολέµου Ζήση Χαρίλαου, ΑΜΟ: 5890
δ. Eφοδιασµού Μεταφορών Μήτση Κωνσταντίνου, ΑΜΟ: 6929
ε. Υλικού Πολέµου Ευθυµίου Φίλιππου, ΑΜΟ: 7108 
-2-
./.
στ. Υλικού Πολέµου Καλογερόπουλου Αθανάσιου, ΑΜΟ: 7121
ζ. Υλικού Πολέµου Μυλωνά Ιωάννη, ΑΜΟ: 7211
η. Υλικού Πολέµου Φόρα Θεόδωρου, ΑΜΟ: 7300
θ. Πεζικού Αχλάτη Ευανθίας, ΑΜΟ: 7427
ι. Πεζικού Μίχα Μαρίας, ΑΜΟ: 7489 2. Προακτέων Λχιών λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων:
 α. Πεζικού Λουρή Αθανασίας, ΑΜΥ:20744
β. Πεζικού Νάστου Θεόδωρου, ΑΜΥ: 20748
γ. Πεζικού Αθανασιάδη Βασιλείου, ΑΜΥ:20753
δ. Πεζικού Βλάχου Ελένης, ΑΜΥ: 20755
ε. Πεζικού Παπαχρήστου Χαρίκλειας, ΑΜΥ: 20758
στ. Πεζικού ∆ούκα Χαράλαµπου, ΑΜΥ: 20760
ζ. Πεζικού Μπουλούκου Κωνσταντίνου, ΑΜY: 20764
η. Πεζικού Πατσιαβά Στέργιου, ΑΜY: 20765
θ. Πεζικού Λεοντιάδη Παντελεήµονα, ΑΜY: 20766
ι. Πεζικού Θώµου Αικατερίνης, ΑΜY: 20770
ια. Πεζικού Παπαγεωργίου Ραφαήλ, ΑΜY: 20771
ιβ. Πεζικού Ροδίτη Πελαγίας, ΑΜY: 20774
ιγ. Πεζικού ∆ήµητσα Ιωάννη, ΑΜY: 20775
ιδ. Πεζικού ∆ρεκόλια Σοφίας, ΑΜY: 20779
ιε. Πεζικού Τσαβδαρλή Παναγιώτη, ΑΜY: 20781
ιστ. Πεζικού Θωµάτου Γεράσιµου, ΑΜY:20786
ιζ. Πεζικού Φέρλα Ιωάννη, ΑΜY: 20788
ιη. Πεζικού Μπροζιούτη Άννας, ΑΜY: 20789
ιθ. Πεζικού Τράγκα Παναγιώτη, ΑΜY: 20797 


κ. Πεζικού Σοφιανίδη Ιωάννη, ΑΜY: 20801
κα. Πεζικού Χαλεπλή Αλέξανδρου, ΑΜY: 20805
κβ. Πεζικού Λουκά Κωνσταντίνου, ΑΜY: 20809
κγ. Πεζικού Υφαντή Χαράλαµπου, ΑΜY: 20810
κδ. Πεζικού Καλτσούνη Παναγιώτη, ΑΜY: 20817
κε. Πεζικού Τσιρώνη Αλέξιου, ΑΜY: 20823
κστ. Τεχνικού Μαλασίδη Κλεοπάτρας, ΑΜY: 20826
κζ. Τεχνικού Γκουγκούδη Ασηµούλας, ΑΜY: 20828
κη. Τεχνικού Τζίµπα Σταυρούλας – Θεοδώρας, ΑΜY: 20840

 3. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Τεθωρακισµένων Αγραδά Γεώργιου, ΑΜΟ: 8299
λόγω θανάτου.Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!