BREAKING NEWS
latest

05 Σεπτεμβρίου, 2017

Μετατάξεις για Ανθυπασπιστές ΕΜΘ ΕΠΟΠ και ΑΣΣΥ! Δείτε όλη την προκήρυξη και τις θέσεις!


Βγήκε προκήρυξη από το ΓΕΣ για  Μετατάξεις που αφορούν Ανθυπασπιστές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και απόφοιτους ΑΣΣΥ .

 Τεχνικό Σώµα

 Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

Υγειονοµικό Σώµα

 ∆ύο (2) θέσεις µε την ειδικότητα Νηπιαγωγού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Νηπιαγωγού, Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 Οικονοµικό Σώµα

 Μία (1) θέση Οικονοµικού για τη κάλυψη της
οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονοµικών ή Οικονοµικών
Επιστηµών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

  Σώµα Έρευνας Πληροφορικής

 Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραµµατιστή Η/Υ για
τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. ∆ώδεκα (12) ΝΟΘ Μον. Υπαξιωµατικών οι οποίες θα καλυφθούν µε µετάταξη ΕΜΘ-ΕΠΟΠ, στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώµατα Εφοδιασµού Μεταφορών και Γεωγραφικού, όπως παρακάτω:

 Όπλο Αεροπορίας Στρατού

 ∆ύο (2) θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας
για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται:
 (α) Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
 (β) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής
γλώσσας τουλάχιστον Β΄ βαθµίδας (Γ1/C1).
 (γ) Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο
Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» του Π∆ 11/2014.  Σώµα Εφοδιασµού Μεταφορών

 (α) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου Τροφίµων
για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τµήµατος
Τεχνολογίας Τροφίµων ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Επιστήµης και Τεχνολογίας τροφίµων του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων
σπουδών αλλοδαπής

(β) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου
Πετρελαιολιπαντικών για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου
Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Τεχνολογίας Πετρελαίου ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού Τεχνολογίας
και Φυσικού Αερίου του Ε.Μ.Π. ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών
αλλοδαπής.
 (γ) Μία (1) θέση ειδικότητας Χηµικού για
την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Χηµικού Σχολής
Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου
σπουδών αλλοδαπής.
 (δ) ∆ύο (2) θέσεις ειδικότητας Χηµικού
Μηχανικού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χηµικού
Μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 Σώµα Γεωγραφικού

 Μία (1) θέση Τοπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου του Ε.Μ.Π.-Α.Π.Θ. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίο Τµήµατος Γεωγραφίας Α.Ε.Ι. ή
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
 6. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάταξης έχουν:
 α. Οι Μόνιµοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την ονοµασία τους ως Υπαξιωµατικοί
και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών
αλλοδαπής.

β. Οι ΕΜΘ οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 γ. Οι ΕΠΟΠ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 7. Για την αξιολόγηση της αίτησης µετάταξης λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
 α. Το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψης θέσης.

Δείτε την εγκύκλιο 

« PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ