ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Παραμονή στο στράτευμα και μετά τη σύνταξη

Διαδώστε το

• Νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ προβλέπει επίσης Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών και Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων που θα υπάγεται στον υπουργό.

Τη δυνατότητα παραμονής στις ένοπλες δυνάμεις ακόμα και για τους αξιωματικούς που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, διευθετούνται μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την πώ­ληση παλαιού υλικού, αλλά και την ενεργοποίηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων τα οποία εκκρεμούσαν από την εποχή αγοράς των πυραυλικών συστημάτων Patriot από την αμερικανική εταιρεία Raytheon. Μέσω αυτής της ρύθμισης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ευελ­πιστεί ότι μπορεί να επιτύχει την αναβάθμιση των Patriot, την προ­μήθεια θερμικών καμερών και αν­ταλλακτικών για τα οπλικά συστή­ματα Phalanx για το Π.Ν., καθώς και 3 φουσκωτών σκαφών για τον Στρατό Ξηράς.Επίσης, δημιουργείται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, το οποίο θα ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών και των συμβά­σεων των ενόπλων δυνάμεων, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη γιο έκτακτη βοήθεια προκειμένου να αντιμε­τωπιστούν τα αυξανόμενα χρέη των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Ίσως η πλέον σημαντική ρύθμιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που έχει και διακομματική συναί­νεση, είναι η δυνατότητα οικειο­θελούς παραμονής στην ενεργό υπηρεσία και εκτός οργανικών θέσεων, αξιωματικών που υπηρετούν έως και τον βαθμό του συνταγμα­τάρχη. Η ρύθμιση έχει μεταβατική διάταξη, ώστε να περιλαμβάνει και όσους αξιωματικούς αποστρατεύθηκαν με τις κρίσεις του περα­σμένου Μαρτίου. Οι αξιωματικοί θα παραμένουν δίχως να εξελίσ­σονται βαθμολογικά ώστε να δη­μιουργούν πρόβλημα στις κρίσεις, ενώ δεν θα εισπράττουν και το επίδομα επικινδυνότητας.

Σε άλλο άρθρο ρυθμίζεται η δυ­νατότητα αξιοποίησης κινητών περιουσιακών στοιχείων του Στρα­τού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτι­κού και της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε αυτά να μπορούν να πωλη­θούν σε τρίτους, με το οικονομικό όφελος να μεταφέρεται στα ταμεία των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται, πρακτικά, για υλικό το οποίο, όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο «δεν χρησιμοποιείται διότι κατέστη άχρηστο ή γιατί δεν ανταποκρί­νεται πλέον στις ανάγκες τους ή διότι θεωρείται πεπαλαιωμένο ή πλεονάζον». Πέρα από το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρήσεων το οποίο θα υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ, συστήνεται, επίσης, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας και με δυνα­τότητα άμεσης συνεργασίας με τις εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.

Επιπλέον, προβλέπεται ρύθμιση για την πληρωμή των ληξιπρόθε­σμων οφειλών προς τα στρατιωτικό νοσοκομεία, από ασφαλιστικά τα­μεία και παροχή υπηρεσιών νοσηλείας. Λόγω συσσώρευσης χρε­ών, τα στρατιωτικό νοσοκομεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξό­φλησης των οφειλών τους προς τις προμηθεύτριες εταιρείες και η συγκεκριμένη λύση λειτουργεί ως λύση στη ρευστότητά τους. Περι­λαμβάνονται, επίσης, ορισμένες ρυθμίσεις για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τέλος, υπάρχει άρθρο με το οποίο πρακτικά γίνεται η απόπειρα επανενεργοποίησης ορισμένων αντι­σταθμιστικών ωφελημάτων που συμφωνήθηκαν το 1999 και το 2005 ανάμεσα στο ελληνικό Δη­μόσιο και στην αμερικανική εται­ρεία Raytheon, προμηθευτή των πυραυλικών συστημάτων Patriot. Σύμφωνα με τις διατυπώσεις του νομοσχεδίου, τα συγκεκριμένα αν­τισταθμιστικά αφορούν την πα­ροχή υλικών και ανταλλακτικών προς το στράτευμα και, έπειτα, την ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου σε ελληνικές εταιρείες. Σύμ­φωνα με το ΥΠΕΘΑ, το ύψος των αντισταθμιστικών αγγίζει τα 440 εκατ. δολ., ωστόσο πρέπει να ση­μειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν μεταφράζεται σε ρευστό, αλλά σε παρεχόμενο έργο εκ μέρους της εταιρείας. Σημειώνεται ότι υπάρχει ήδη μια δικαστική διαμάχη ανά­μεσα στο ελληνικό Δημόσιο και στην εταιρεία από το 2015, κάτι που δεν επέτρεψε την ίδρυση εγκαταστάσεων αμυντικής βιομηχανίας στην Πάτρα.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-28/09/2017)
staratalogia.blogspot.grΔιαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!