ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Ανακοίνωση για "Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ" απο γραφείο Ειδικής Γραμματέα.

Διαδώστε το

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Π.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΘΑ»

Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενο της διαστρέβλωσης των πραγματικών περιστατικών και της διασποράς ψευδών και ανακριβών στοιχείων, σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης και διαμόρφωσης του Οργανισμού του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, γνωρίζονται τα κάτωθι:   

1.    Από την πρώτη στιγμή, επιδεικνύοντας καλή πίστη και σεβασμό στο θεσμικό ρόλο, του πλέον αντιπροσωπευτικού συνδικαλιστικού οργάνου των υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ και μολονότι δεν υφίσταται νομική υποχρέωση, ορίστηκε με την από 22/12/2016 Απόφαση ΥΕΘΑ, μεταξύ άλλων, ως μέλος της Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία - εκπόνηση του π.δ. περί Οργανισμού του Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΥΕΘΑ, κ. Μουστάκας Χρήστος.       

Από την έναρξη των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, και όχι με το πέρας αυτών, ετέθη το θέμα  του προβαδίσματος των κατηγοριών στην πλήρωση των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, τις σχετικές εγκυκλίους και τη νομολογία. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα και μαγνητοφωνημένα πρακτικά, εξέφρασε την άποψη ότι είναι υπέρ του προβαδίσματος, όχι όμως με τη διατύπωση «ελλείψει», αλλά με την αναγραφή του κόμματος (,) ή με το διαζευκτικό «ή» μεταξύ των κατηγοριών. Δηλαδή μας γνωστοποίησε ότι, αποδέχεται το προβάδισμα, αλλά με διατύπωση που παραπέμπει στο ακριβώς αντίθετο δεδομένου ότι η διάζευξη σημαίνει επιλογή μεταξύ των κατηγοριών, επί ίσοις όροις.    

Όπως ανακοινώθηκε στο από 25/7/17 Δελτίο Τύπου της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, ο εκπονηθείς Οργανισμός εμπεριέχει όλες τις δυνατές, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εκάστης οργανικής Μονάδας και την ανθρωπογεωγραφία των Μονάδων ΥΠΕΘΑ, εναλλαγές κατηγοριών/κλάδων/ειδικοτήτων, ούτως ώστε να κατανεμηθούν θέσεις ευθύνης σε όλες της κατηγορίες εκπαίδευσης και να μην αποκλειστεί ουδεμία, λαμβάνοντας υπ’όψιν την παρούσα κατάσταση, αλλά και σχεδιάζοντας ένα διοικητικό εργαλείο για το μέλλον.         

Προς επίρρωση των ανωτέρω, τονίζεται ότι, σύμφωνα με πρόταση μέλους της Επιτροπής, η οποία είναι καταγεγραμμένη ομοίως στα πρακτικά, και όχι του Προέδρου της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, αποφασίστηκε ομόφωνα οι θέσεις ευθύνης των Τμημάτων - Συνεργείων των Εργοστασίων και Παραγωγικών Μονάδων να καταληφθούν επί ίσοις όροις αποκλειστικά από τις κατηγορίες ΤΕ ή ΔΕ.       

Επομένως  γίνεται ξεκάθαρο ότι, το θέμα του προβαδίσματος δεν απασχόλησε την Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση όπως τεχνηέντως και ανακριβώς έχει αναφέρει η διοίκηση της Ομοσπονδίας σε ανακοίνωσή της, αλλά καθόλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων.        

Στην τελευταία συνεδρίαση, την 11/07/2017, η Ειδική Γραμματέας έκλεισε τις εργασίες της εν λόγω Ομάδας, ανακεφαλαιώνοντας τις ήδη γνωστές και διατυπωθείσες, στο σύνολο των συνεδριάσεων, θέσεις της και τονίζοντας ότι οι εργασίες εκπόνησης του εν λόγω π.δ. ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2016 και με την αρωγή ικανών στελεχών των επιτελείων, στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, η όλη διαδικασία, ως αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, έφτασε στην ολοκλήρωσή της.         

2. Μετά το πέρας των εργασιών και αφού υπεγράφησαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων, από όλα τα μέλη στο σύνολό τους χωρίς να διατυπωθεί καμία επιφύλαξη και χωρίς ουδένα σχόλιο, το γραφείο της Ειδικής Γραμματέα προχώρησε στην επεξεργασία του Προσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη σχετική αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Τεχνικού / ΓΕΣ, για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ειδικοτήτων/εξειδικεύσεων στις θέσεις ευθύνης των Εργοστασίων του ΓΕΣ, σε συνδυασμό με  τη σύμφωνη γνώμη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ομοσπονδίας, τα οποία συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία, τελώντας σε επικοινωνία με το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέα και αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς. Ανάλογη επεξεργασία, όσον αφορά στους κλάδους/ειδικότητες πραγματοποιήθηκε σε οργανικές μονάδες του ΓΕΑ και ΓΕΝ.        

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό, παρούσης της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε για άλλη μία φορά το αντιφατικό της επιχειρηματολογίας της Ομοσπονδίας η οποία ισχυρίστηκε εκ νέου ότι είναι υπέρ του προβαδίσματος με τη χρήση κόμματος (,) ή του διαζευκτικού «ή».        

Ζητήθηκε από τον κ. ΑΝΥΕΘΑ υποβολή προτάσεων, αν και ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ παρευρίσκετο στις συνεδριάσεις. Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου, πλην όμως επρόκειτο για απλή αντιγραφή του εκπονηθέντος από το γραφείο της Ειδικής Γραμματέα, προσχεδίου, με μόνη αλλαγή την αντικατάσταση του όρου «ελλείψει» με το διαζευκτικό «ή», ενώ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε ήδη υπογράψει τα σχετικά πρακτικά μη διατυπώνοντας επιφύλαξη για τη χρήση του συγκεκριμένου όρου, στο προσχέδιο του π.δ.         3. Στην προσπάθεια σπίλωσης του εγχειρήματος εκπόνησης του Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, έχουν επιστρατευθεί αήθεις πρακτικές, όπως η χρήση ιδιωτικής επίσκεψης της Ειδικής Γραμματέα στο 401 ΓΣΝΑ, για να «κατασκευαστεί» η εντελώς αναληθής είδηση ότι η Ειδική πιέστηκε από τον Υποδιοικητή και τους συνδικαλιστές του Νοσοκομείου για να προβεί σε αλλαγές, τη στιγμή που ο Οργανισμός είχε ήδη εγκριθεί και υπογραφεί, ως προς το περιεχόμενό του, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της νομικοτεχνικής διαδικασίας για την τελική έκδοσή του.        

Όσον αφορά την επίκληση του γεγονότος περί μη χορήγησης αντιγράφου του σώματος του προσχεδίου επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι το προσχέδιο βρισκόταν σε διαδικασία επεξεργασίας,  προς υποβοήθηση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ για υποβολή προτάσεών της, δόθηκε σε αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας η δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου του. Αντίγραφο, προφανώς και δεν μπορούσε να χορηγηθεί στο στάδιο της διαδικασίας αυτής, καθώς για το περιεχόμενο του κειμένου δεν είχε μέχρι τότε ενημερωθεί το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, ο κ.ΥΕΘΑ, ο οποίος στη συνέχεια το ενέκρινε και το υπέγραψε. 

Μετά την έγκριση και υπογραφή αυτού, κοινοποιήθηκε υπηρεσιακά, προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων, ως προς το περιεχόμενό του.         

Με την από 23/9/17 ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ κλήθηκαν αυθαίρετα οι υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ, του νομού Αττικής, να συμμετάσχουν σε απεργιακή κινητοποίηση (3ωρη παναττική στάση εργασίας) με συγκέντρωση στην Κεντρική Πύλη του ΥΠΕΘΑ, η οποία όμως δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί και αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ,  ενώ επίκειται, όλως παραδόξως, ετεροχρονισμένη σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου με ένα εκ των θεμάτων να είναι η λήψη σχετικής απόφασης για την εν λόγω κινητοποίηση. 
       

Μετά τα παραπάνω, εγείρονται τα εξής ερωτήματα :          

α.     Γιατί η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, καθόλη τη διάρκεια των τριάντα (30) συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας δεν υπέβαλε δική της σχετική πρόταση, παρά μόνον μετά το πέρας  των εργασιών αυτής,  και ενώ είχαν υπογραφεί όλα τα πρακτικά από όλα τα μέλη χωρίς κανένα απολύτως σχόλιο;       

β.    Γιατί η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ διασπείρει ψευδώς ότι έχει υιοθετηθεί καθολικά η διατύπωση του όρου «ελλείψει» μεταξύ των κατηγοριών, ενώ γνωρίζει ότι έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην πλήρωση των θέσεων ευθύνης σε όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες;       

γ.    Γιατί η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, ενώ έχει στην κατοχή της το προσχέδιο του Οργανισμού δεν το γνωστοποιεί στα μέλη της, όπως επανειλημμένα της έχει ζητηθεί από αυτά;       

δ.    Γιατί η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ έχει επιδοθεί σε ένα βομβαρδισμό ανακοινώσεων αναφορικά με τον Οργανισμό «αναμασώντας» ζητήματα που έχουν ήδη συζητηθεί διεξοδικά και επιλυθεί;                   

ε. Ποιό το πραγματικό διακύβευμα της παναττικής στάσης εργασίας στην οποία καλεί τα μέλη του;     

στ. Εκφράζει την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ η πλήρης εξίσωση των εκπαιδευτικών κατηγοριών, γεγονός που αντίκειται στο Σύνταγμα και τους νόμους;         

Ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτος ο προβληματισμός για την   επιμονή στην εξαφάνιση του όρου «ελλείψει» από το σύνολο των θέσεων ευθύνης του Π.Δ., ακόμα και για αυτές που καταφανώς και βάσει αρμοδιοτήτων επιβάλλεται.       

Τελικά, τί ενδιαφέρει την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ: η ορθολογική διοικητικά διαχείριση, αξιοποίηση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού του ΥΠΕΘΑ  ή η συνέχιση παρωχημένων συνδικαλιστικών πρακτικών,  με χρήση διαστρεβλωμένων και ανακριβών στοιχείων,  γεγονός  που είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν εκφράζει το σύνολο του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ;    Διαδώστε το

ΕΛΛΑΔΑ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!