ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Ριζικές αλλαγές για προαγωγές και αποστρατείες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Διαδώστε το

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς των προαγωγών και των απο­στρατειών των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπει νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Άμυνας. Με το κατατεθέν νομοσχέδιο:

1. Ρυθμίζονται θέματα σταδιοδρομί­ας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), ως εξής: 

α) Παρέχεται η δυνατότητα σε αξι­ωματικούς μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., για τους οποίους ισχύει το υφιστάμενο καθε­στώς απαιτούμενων προσόντων, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας, εφόσον το επιθυμούν, να τεθούν ή να παραμείνουν Εκτός Οργανικών Θέσε­ων (ΕΟΘ), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία και τις προϋποθέσεις (ευδοκίμως τερματισθείσα σταδιοδρομία, 35ετής συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους ηλι­κίας κ.λπ.).

β) Οι αξιωματικοί που τίθενται ή πα­ραμένουν, κατά τα προαναφερόμενα, ΕΟΘ:

ί) εξακολουθούν να φέρουν τον κατε­χόμενο βαθμό κατά το χρόνο που κρί­θηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες,
ίί) δεν εκτελούν δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχουν το δικαίωμα λήψης επιδόματος κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, υποβρυ­χίων καταστροφέων και καταδυτικό, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, δυτών), 
ίίί) δεν δύνανται να καταλάβουν εκ νέου οργανικές θέσεις, εκτός αν προ­αχθούν επ' ανδραγαθία, 
ίν) δεν υπηρετούν σε θέσεις εξωτε­ρικού,
ν) κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρί­σεις, σύμφωνα με την κείμενη σχετι­κή νομοθεσία, ως διατηρητέοι ή μη ή αποστρατευτέοι,
νί) προάγονται και αποστρατεύονται, ανά κατηγορία, με τις προβλεπόμενες επιφυλάξεις και διαδικασία (συμπλή­ρωση 58ου έτους της ηλικίας τους),
νίί) αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, εφόσον κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις κριθούν μη διατηρητέοι ή αποδεδειγμένα σωματικά ανίκανοι ή αποστρατευτέοι ή αποστρατεύονται με αίτησή τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ) Στις παραπάνω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους και σύμ­φωνα με την οριζόμενη διαδικασία αξιωματικοί οι οποίοι: ί) έχουν κριθεί ως ευδοκίμως τερματί­σαντες τη σταδιοδρομία τους ή έχουν αποστρατευθεί και διαγραφεί, με τις κρίσεις του έτους 2017, και έχουν συ­μπληρώσει 35ετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους και εξακολου­θούν να υπηρετούν στις τάξεις των Ε.Δ. μέχρι τη διαγραφή τους λόγω αποστρατείας,
ίί) έχουν ήδη τεθεί ΕΟΘ και πρόκει­ται να αποστρατευθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του διμήνου από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους ή έχουν διαγραφεί λόγω αποστρατείας μέχρι 3 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

2. Προβλέπεται ότι, με προεδρικό διάταγμα και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην υφιστάμε­νη σχετική νομοθεσία, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού του ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων σε εθελοντές μακράς θητείας βαθμού ανθυπασπιστή, που τίθενται σε απο­στρατεία.

3. Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλη­σης στην ενέργεια εν αποστρατεία ιπταμένων αξιωματικών ειδικής μονι­μότητας του Στρατού Ξηράς, βαθμού ταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη, που έχουν αποστρατευθεί μέχρι 3 έτη πριν από τις 27-7-2016 και δεν έχουν υπερβεί το 59ο έτος της ηλικίας τους.

4. Μειώνεται κατά 1 έτος ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής στο βαθμό (4ετής αντί 5ετούς που απαι­τείται γενικά) για την προαγωγή από το βαθμό του Υπολοχαγού στο βαθ­μό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., ειδικά για τους αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοί­τους ΑΣΣΥ και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1η-1-2015 έως 31-12-2015.

5. Εξαιρούνται και δεν αποστρα­τεύονται αυτεπάγγελτα λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας, εάν δεν διανύουν τον κα­ταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, και οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστη­μιακού τομέα εκπαίδευσης.

6. Προάγονται, κατ' εξαίρεση, των προβλεπόμενων βαθμών εξέλιξης και μέσα σ' ένα μήνα αποστρατεύονται, όταν κρίνονται ως ευδοκίμως τερματί­σαντες τη σταδιοδρομία τους: 

ί) οι Ταξίαρχοι του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή πανεπιστημίου, και οι Συνταγματάρχες του ίδιου Σώμα­τος, μη πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή πανεπιστη­μίου,
ίί) Αντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού που είναι απόφοιτοι ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου. 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ - gplaitsakis@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-28/09/2017)
staratalogia.blogspot.grΔιαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!