ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

«Σταδιοδροµική Αποκατάσταση Επαγγελµατία Οπλίτη»

Διαδώστε το

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Ανακαλούµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), την υπ’ αριθ. Φ.414.36/40/214554/Σ.4554/27 Ιουν 17/ΓΕΝ/Β3-ΙΙΙ απόφαση του ∆ιευθυντού Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η οποία δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 759 από 02 Αυγούστου 2017 ΦΕΚ Τεύχος Γ΄, που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το βαθµό που φέρει του ∆ιόπου
ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) ∆ηµητρούλια Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-07752), που γεννήθηκε το έτος 1984 µε ΣΑ:141/1021/2005 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης του Νοµού Αττικής, µε την οποία είχε απολυθεί των τάξεων του Π.Ν. ως ακατάλληλος για µονιµοποίηση. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2936/01 (Α΄ 166) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.3036/02 (Α΄ 171), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 της υπ’ αριθ. Φ.416/205235/12 Νοε 01 (Β΄ 1610) Υπουργικής Απόφασης, επειδή το Συµβούλιο Επανακρίσεων Ανθυπασπιστών/ Υπαξιωµατικών/ ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 2 της 01 Σεπτεµβρίου 2017 πρακτικό του,έκρινε την προσφυγή του ως ΒΑΣΙΜΗ και τον ενέταξε σε συµπληρωµατικό Πίνακα «Κατάλληλων για µονιµοποίηση» ∆ιόπων ΕΠ.ΟΠ. 2. Ο ανωτέρω επανέρχεται στις τάξεις του ΠΝ, ως µηδέποτε αποµακρυνθείς, µε το βαθµό του ∆ιόπου ΕΠ.ΟΠ., επειδή κατά την επανάληψη της κρίσεώς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ.445/74 (Α΄ 160), από το αρµόδιο Συµβούλιο Επανακρίσεων Ανθυπασπιστών/Υπαξιωµατικών/ ΕΠ.ΟΠ. µε το υπ’ αριθ. 2 της 01 Σεπτεµβρίου 2017 πρακτικό του, κρίθηκε ως
«Κατάλληλος για µονιµοποίηση». 

3. Για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως παρασχέθηκε η υπ’ αριθ. 61 από 11-09-2017, βεβαίωση παροχής πιστώσεως από ΓΕΝ/Ε3. 

4. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!