ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Τι τροπολογία ζητούν οι ανακαλούμενοι ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί

Διαδώστε το

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ έγινε “διάσημο” λόγω του άρθρου 27 που προβλέπει τη διευθέτηση της δημόσιας έκφρασης και εκπροσώπησης των στρατιωτικών. Δεν είναι αυτό το σημαντικότερο ζήτημα. Υπάρχουν πολλά άλλα που ρυθμίζονται αλλά και  παραλείψεις. Μια απ΄ αυτές επισημαίνεται από στρατιωτικό με κείμενό του στο Militaire.gr .

Γράφει:

“Θα ήθελα να σας καταδείξω μια σοβαρή νομοθετική παράλειψη στο νόμο 3883/2010. Στο άρθρο 31 του νόμου αυτού,ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αναγράφεται η υπηρεσιακή εξέλιξη των εν αποστρατεία αξιωματικών που ανακαλούνται από στην ενέργεια από την εφεδρεία. Επίσης αναγράφονται οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικών: μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ απονομής, κατατασόμενοι με διαγωνισμό και εθελοντές μακράς θητείας. Δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά για τους ανακαλούμενους στην ενεργό υπηρεσία ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικούς που κατά τη διάρκεια έναρξης του ως άνω νόμου υπηρετούσαν χωρίς να αναγράφονται ισότιμα με τις άλλες κατηγορίες στρατιωτικών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης δεν αναγράφεται η βαθμολογική τους εξέλιξη.

  Κατά την προσωπική μου άποψη, η λύση για το παραπάνω θέμα είναι η εξής: στους ανακληθέντες από την εφεδρεία υπαξιωματικούς να δίδονται με τα ανάλογα κριτήρια προαγωγή έως δύο βαθμούς”.

Η παράλειψη αυτή έχει οδηγήσει αρκετούς  σε νομικό κενό αφού με την παράλειψη της κατηγορίας αυτής   δεν μπορούν να έχουν τη βαθμολογική εξέλιξη που έχουν οι αντίστοιχοι ανακληθέντες από την εφεδρεία αξιωματικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι προτείνουν το κείμενο της τροπολογίας που μπορεί να διορθώσει την κατάσταση:“Κατόπιν των παραπάνω και προς άρση των προφανών  αδικιών,  που προκαλούνται από την παράλειψη αυτή προτείνεται να γίνει η εξής τροπολογία:

<<1 Το εδάφιο η του άρθρου 1 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «η. Μόνιμοι εξ εφέδρων είναι οι αποστρατευθέντες μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που έχουν ανακληθεί από την εφεδρεία στην ενέργεια».

2.Το άρθρο 38 του Ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Μόνιμοι εξ Εφέδρων  1.Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί  που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως  μόνιμοι από την εφεδρεία, φέρουν το βαθμό που είχαν πριν από την αποστρατεία  τους. Εάν είχε απονεμηθεί σε αυτούς αποστρατευτικός βαθμός τον φέρουν εφόσον  νεότερος τους εν ενεργεία  έχει προαχθεί εν ενεργεία στο βαθμό  αυτόν. 2.Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί  που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία μπορούν να προαχθούν ως εξής: α. Οι  Υπαξιωματικοι, Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί με βαθμό ανάκλησης κατωτέρου Αξιωματικού κατά δύο (2) βαθμούς.  β. Οι Αξιωματικοί με βαθμό ανάκλησης ανωτέρου Αξιωματικού ή Ταξιάρχου και  αντιστοίχων κατά ένα (1) βαθμό.  γ. Δεν επιτρέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού.  3.Οι παραπάνω προάγονται εφόσον:  α. Συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά τους προσόντα στον ίδιο βαθμό που απαιτείται  για να κριθούν με τις αυτές κρίσεις οι μόνιμοι εν ενεργεία ομοιόβαθμοί τους. β. Έχει προαχθεί εν τω μεταξύ στον ανώτερο βαθμό Αξιωματικός από τους μονίμους Όπλου του ΣΞ, Μαχίμων και Μηχανικών του ΠΝ, ως και Ιπταμένων της ΠΑ ή του ίδιου Σώματος ή της ίδιας γενικής ειδικότητας Σωμάτων, η Ανθυπασπιστής η Υπαξιωματικός ο οποίος πριν την αποστρατεία του ήταν νεότερος τους  κατ` αρχαιότητα.  γ. Έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για προαγωγή στο βαθμό χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται για τους μόνιμους ομοιόβαθμους τους, συνυπολογίζοντας τον  τυχόν χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό προ της αποστρατείας τους, αλλά  χωρίς να υπολογίζεται η συνολική υπηρεσία τους.»

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ισχύ του Ν. 3883/2010>>.

ΠΗΓΗ: militaire.gr/Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!