ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

ΑΠΑΝΤΑΜΕ: Η σύζυγος μου πάσχει από σοβαρή ασθένεια τι ευεργετήματα δικαιούμαι

Διαδώστε το

"Καλησπέρα σας είμαι στέλεχος του στρατού υπηρετώ σε φρουρά.... σε μονάδα ειδικών δυνάμεων η γυναίκα μου πάσχει απο........ Θέλω να ρωτήσω τι προβλέπει ο νόμος και τι μπορώ να κάνω υπηρεσιακά... "

Μας ρωτήσατε μέσω του enoplos.com σχετικά με τα ευεργετήματα που σας παρέχονται λόγω ασθένειας της συζύγου σας όσον αφορά για τις άδειες πλέον της κανονικής, μικράς κλπ δικαιούστε και ειδική άδεια 30 ημερών σύμφωνα με (ΦΕΚ 2808/ 06-09-2016, τ. Β΄) 


Άρθρο 21
 Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων 

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους  Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο .3. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της διάρκειας της.

4. Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια είναι τα εξής:  

α. Κακοήθη νοσήματα (κακοήθεις νεοπλασίες) β. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (σύνδρομο DOWN και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις) γ. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (διαταραχές ανάπτυξης, θρέψης) δ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία ε. Χρόνια νοσήματα, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα: (1) Χρόνια νεφρολογικά προβλήματα (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση, τεχνητό νεφρό)  (2) Χρόνια αιματολογικά προβλήματα (3) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα (4) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση) (5) Ανοσοανεπάρκεια (6) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (νεανικός διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία) (7) Καρδιοπάθειες (8) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος (9) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός κλπ) (10) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος CROΗΝ, χρόνιες ηπατοπάθειες κλπ) (11) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (12) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία (13) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαιρη αναπηρία και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους

5. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου  χορηγείται σε κάθε δικαιούχο αυτοτελώς.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταθέσεις σύμφωνα με Ν.3883/2010 και την Υπουργική απόφαση του 2013 στο άρθρο 2 παρ 4 & 5 αναφέρεται ότι:

Στον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%. Το ανίατο ή το δυσίατο του νοσήματος και ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά κλάδο υγειονομικών επιτροπών των ενόπλων δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του ν.δ 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Με εκτίμηση! 

Δικηγόρος
Κυριάκος Χουσέας του Φωτίου 


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!