ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Πρόταση τροπολογίας που αφορά τους ΕΜΘ στο Νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ

Διαδώστε το

Tροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, “Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις”.

Θέμα: “Παρέμβαση επί της Πρόσθετης Εισφοράς ύψους 2%, Καταβαλλόμενης από Εθελοντές Μακράς Θητείας”

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1992 επιβαρύνθηκαν, από τον Απρίλιο του 2013 και για το για το διάστημα που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), με κράτηση 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ – ΕΛΟΑΑ – ΕΛΟΑΝ, δηλαδή με μια πρόσθετη επιβάρυνση στην εισφορά ύψους 4%, που επίσης κατέβαλλαν όπως οι υπόλοιπες κατηγορίες στρατιωτικών.

Η άδικη αυτή κατάσταση, η οποία δεν είναι η μόνη, για τη συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών, οφείλεται σε αβλεψία κατά τη σύνταξη του άρθρου 7 του νόμου 3257/2004, όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 15, παράγραφος 2 του νόμου 2936/2001, όπου δεν ελήφθη υπ' όψιν, ότι οι Ε.Μ.Θ., όταν υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ., κατέβαλλαν κανονικά τις ίδιες εισφορές (4%) με τους ομοιόβαθμους τους, υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας.

Σημειώνεται, πως η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση ύψους 2% στους συγκεκριμένους Ε.Μ.Θ. και για το διάστημα που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ., χαρακτηρίζεται από τα Ταμεία ως κοινωνικός πόρος, ενώ δεν παρατηρήθηκε σε άλλες κατηγορίες στρατιωτικών, όπως για παράδειγμα οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί.Για την επίλυση της παραπάνω προβληματικής κατάστασης απαιτείται νομοθετική παρέμβαση, η οποία προτείνεται ως παρακάτω.

Β. Προτεινόμενες Διατάξεις
1. «Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Νόμου 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Ν. 3257/2004, ως εξής:
Oι Εθελοντές και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α)που είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012 καθίστανται από την κατάταξή τους σε αυτές μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα παραπάνω ταμεία χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης»

2. «Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, ως εξής:
Oι Εθελοντές και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις από την Ιανουαρίου 1993 και μετά, καθίστανται από την κατάταξή τους σε αυτές μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης».

Ο καταθέτων βουλευτής
Ιωάννης Σαρίδης
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Θεσσαλονίκη
Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 562 24
Εύοσμος
Τηλ. 2310 539227
Αθήνα
Βουλής 4, Γραφείο 115, Τ.Κ. 105 62
Τηλ. 210 3706129, 210 3706329
email: i.saridis@parliament.grΔιαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!