ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαδώστε το


Μας ρωτήσατε μέσω το enoplos.com για το πότε μπορείτε να βγείτε στην σύνταξη λόγω της διαδοχικής ασφάλισης σας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τις συντάξεις των Στρατιωτικών έχουν οριστεί με εγκύκλιο τα παρακάτω:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας.

α) ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (Π.Δ.169/2007 , Ν.2084/1992 και Ν.3865/2010).

β) ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ.169/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

γ ) ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1-1-1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή).
Για τους στρατιωτικούς που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης την 1-1-2015 και μετά δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός της σύνταξης των ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3865/2010.

Συνεπώς τα 40 έτη που προβλέπεται να έχετε ως υπηρεσία συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία σας στον ιδιωτικό τομέα σε συνάρτηση πάντα βέβαια με το όριο ηλικίας σας εσείς βέβαια το 2030 που θα είστε 60 ετών θα έχετε ήδη μαζί με τα πλασματικά των πέντε ετών τα σαράντα έτη υπηρεσίας.

Με εκτίμηση! 

Δικηγόρος
Κυριάκος Χουσέας του Φωτίου 
Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ