ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Επιτακτική ανάγκη η αναδιοργάνωση Σ.Ξ. Υπάρχουν ΕΠΟΠ ετών... 45

Διαδώστε το

• Ο Στρατός Ξηράς συντηρεί περισσότερες από 500 άχρηστες, εν έτει 2017, δομές.
• Από το 1997 έχουν γίνει προσπά­θεια καλοπροαίρετες από την πο­λιτική και στρατιωτική ηγεσία, για την αναδιάρθρωση της Δομής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν.

Δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, πως είναι δυνατόν, σε μια περίοδο βαθύτατης οικονομικής κρίσης, ο Στρατός Ξηράς να υποχρεούται να συντηρεί περισσότερα από 1.700 στρατιωτικά καταστήματα - αρκετά από αυτά άχρηστα!

Είναι ανώφελη, δυσλειτουργική και επιχειρησιακά διαβρωτική, η διατήρηση πάνω από 1.700 (συνολικά) στρατοπέ­δων, φυλακίων και γενικά στρατιωτικών καταστημάτων. Με­ταξύ αυτών περιλαμβάνονται ανενεργές Στρατιωτικές Διοική­σεις, όπως η Στρατιωτική Διοίκηση Σιδηροδρόμων Πειραιά, παρότι εδώ και δεκαετίες ο Στρατός δεν χρησιμοποιεί τρένα για τις μεταφορές του. Και όμως, απασχολείται εκεί στρατιωτικό προσωπικό, πληρώνονται ενοίκια, φως, νερό, τηλέφωνα (κι­νητά, σταθερά), χωρίς να υπάρχει αντικείμενο εργασίας! Ουδείς είναι σε θέση να απαντήσει με τι ασχολούνται αυτοί οι στρατιωτικοί τις εργάσιμες ώρες της μέρας. Και υπάρχουν εκα­τοντάδες παρόμοια παραδείγματα.

Εκτιμάται ότι περίπου 500 στρατόπεδα, Διοικήσεις και άλ­λες στρατιωτικές δομές, που είναι μόνο στα χαρτιά, ή κάποιες που λειτουργούν με απαίτηση βουλευτών, δημάρχων, μητροπολιτών, που δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα ή μάλλον τίποτα απολύτως στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός στρατεύματος και πα­ρόλα αυτά διατηρούνται, ενώ θα έπρεπε να είχαν βάλει λουκέτο εδώ και καιρό! Και διατηρούνται κοστίζοντας πολλά χρήματα στον προϋπολογισμό του κράτους και ταυτόχρονα απασχολούν προσωπικό, που θα ήταν πολύτιμο αλλού, στις μάχιμες στρατιω­τικές Μονάδες, στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου.

Λειτουργικό κόστος

Η λύση είναι προφανής: να σταματήσουν τη λειτουργία τους και να κλείσουν τα μη λειτουργικά και ανενεργά στρατό­πεδα και οι άχρηστες στρατιωτικές Διοικήσεις, ώστε να μει­ωθεί το λειτουργικό κόστος, να εξοικονομηθούν χρήματα (δε­κάδες εκατ. ευρώ) για τα ανταλλακτικά των οπλικών συστημά­των και να ενισχυθούν σε προσωπικό οι Μονάδες στον Έβρο και τα νησιά. Είναι αδιανόητο και στρατιωτικά απαράδεκτο, οι Μονάδες εκστρατείας που βρίσκονται στα σύνορα να είναι υποστελεχωμένες και την ίδια στιγμή, να «απασχολείται» στρατιωτικό προσωπικό, σε άχρηστες στρατιωτικές δομές. Ο λόγος που διατηρείται αυτό το κοστοβόρο και μη λειτουργικό οργανωτικό σχήμα του Στρατού Ξηράς είναι διότι δεν έχει γί­νει ακόμη η αναγκαία αναδιοργάνωση, παρότι έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές.

Από το 1997 έχουν γίνει προσπάθειες καλοπροαίρετες από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, για την αναδιάρθρω­ση της Δομής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Η αναδιοργάνωση του Στρατού συνδέε­ται άρρηκτα και το στρατιωτικό προσωπικό, τη διάθεσή του στις Μονάδες, την εκπαίδευσή του και την ικανότητα (σωματι­κή και ψυχική) να ανταποκριθεί στα απαιτητικά στρατιωτικά του καθήκοντα.

ΕΠ.ΟΠ. ετών... 45

Ο Στρατός Ξηράς αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλη­μα, με τα κατώτερα στελέχη, τους επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) και τους μακράς ανακατάταξης. Είναι το θέμα της γή­ρανσης του προσωπικού, που τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα για το στρατό. Η πλειοψηφία των κατωτέρων στελε­χών είναι πάνω από 37 ετών (υπάρχουν ΕΠ.ΟΠ. που είναι 45 ετών!) Πρέπει το θέμα αυτό να εξεταστεί πολύ σοβαρά και να βρεθούν άμεσα καινοτόμες λύσεις. Σε διαφορετική περίπτω­ση, σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, η κατάσταση αυτή των «γερασμένων» κατώτερων στελεχών, θα επηρεάσει αρνητικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων. Τα κενά καλύπτονται, δυστυχώς όχι επαρκώς, από τους στρατιώτες θητείας.

Επειδή, όμως, κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήδη ψελλί­ζουν για μείωση της στρατιωτικής θητείας, θα πρέπει να ξεκα­θαρίσουμε ότι θα ήταν τραγικό λάθος μία ενδεχόμενη μείωση της στρατιωτικής θητείας. Η αναδιοργάνωση του Στρατού Ξηράς θα πρέπει να σχεδιαστεί λεπτομερώς άμεσα από το ΓΕΣ και να υλοποιηθεί το συντομότερο. Είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ να αποτρέψουν κομματικές, βουλευτικές, θρησκευτικές ή αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση των επιτελικών σχεδίων αναδιοργάνωσης του Στρατού. Πρόκειται για μείζον θέμα που αφορά την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Χρήστος Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-04/11/2017 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])Διαδώστε το

ΑΠΟΨΗ

slider

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!