BREAKING NEWS
latest

21 Νοεμβρίου, 2017

Αεροπορία Στρατού στο Αιγαίο


★ Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με την απόκτηση 70 ελικοπτέρων Kiowa Warrior, για «επιθετική αναγνώριση».
★ «Μας δίνουν 39 πλήρως εξοπλισμένα, 15 επι­πλέον με μόνο τις επικοινωνίες και τα υπόλοιπα "as it is" για να τα χρησιμοποιήσουμε ως εκπαιδευτικά και για ανταλλακτικά. Το μελε­τάμε διεξοδικά», δήλωσε στα «Π» ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Την απόκτηση 70 μεταχειρισμέ­νων ελικοπτέρων «επιθετικής αναγνωρίσεως» τύπου OH-58D Kiowa Warrior από τα αποθέματα της Αε­ροπορίας του Αμερικανικού Στρα­τού μελετά η κυβέρνηση, μέσω του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με τον ναύαρ­χο Ευάγγελο Αποστολάκη, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «βελτιωμένη προσφορά» των ΗΠΑ σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

«Οι Αμερικανοί μας έκαναν βελτιωμένη προ­σφορά για τα Kiowa. Μας δίνουν 39 πλήρως εξοπλισμένα, 15 επιπλέον με μόνο τις επικοι­νωνίες και τα υπόλοιπα “as it is" για τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού για να τα χρησιμοποιή­σουμε εκεί ως εκπαιδευτικά και για ανταλλακτι­κά. Έτσι το βλέπουμε. Το μελετάμε διεξοδικά». Αυτό αποκάλυψε ο κ. Αποστολάκης, απαντώ­ντας σε σχετικό ερώτημα των «Π».

Μετά την εξέλιξη αυτή το πρόγραμμα όχι μό­νον δεν οδεύει προς απόρριψη, αλλά βρίσκε­ται σε πλήρη εξέλιξη. Στην παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων επιχειρείται ένας συγκερασμός μεταξύ της αμερικανικής «προσφοράς» για την παράδοση αυτών των πολύτιμων ελικοπτέρων χωρίς τον πλήρη εξοπλισμό τους -τα αντιαρματικά (κυρίως) βλήματα αέρος-εδάφους Hellfire-, που προφανώς θα πρέπει να αγοραστούν από την Ελλάδα αργότερα, και της ελληνικής θέσης για την απόκτηση των ελικοπτέ­ρων αυτών και των βλημάτων τους ως ενιαίου πακέτου στη γνωστή αξία του προγράμματος, που είναι περίπου 50 εκατ. δολ. «all including».ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Σημειώνεται ότι το όλο πρόγραμμα ξεκίνησε επισήμως στις αρχές Μαΐου για την τυπικώς «δωρεάν» απόκτηση των 70 μεταχειρισμένων ελικοπτέρων επιθετικής αναγνωρίσεως ΟΗ-58D (Kiowa Warrior) από τα αποθέματα της Αεροπορίας του Αμερικανικού Στρατού, με την ανάρτηση στον ιστότοπο της «Διαύγειας» σχε­τικής ανακοίνωσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν­δύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουρ­γείου Εθνικής Άμυνας.

Το πρόγραμμα, αναμένε­ται με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον από την Αε­ροπορία Στρατού, καθώς, αν τελικώς υλοποιηθεί, θα ανανεώσει σε μεγάλο βαθμό τον στόλο των ελι­κοπτέρων της, προσδίδοντάς της ταυτοχρόνως νέες μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

Το συνολικό πρόγραμμα, εκτός των 70 ελικο­πτέρων αναγνωρίσεως OH-58D, που παραχωρούνται δωρεάν από τα αποθέματα του Αμερι­κάνικου Στρατού, περιλαμβάνει την απόκτηση πλήρους γραμμής εκπαίδευσης, συντήρησης και ανταλλακτικών, εξομοιωτές πτήσεως για την εκπαίδευση των πιλότων, καθώς και εξομοιωτές συντήρησης για τους τεχνικούς κ.λπ., που ανεβάζουν το συνολικό κόστος του γράμματος στα περίπου 50 εκατ. δολάρια, που επιμερίζεται σε περίπου 650.000 ευρώ ανά ελικόπτερο. Σε αυτό το «πακέτο» και το κόστος, η ελληνική πλευρά πρόσθεσε και τα αντιαρματικά βλήματα Hellfire, κάτι που οι Αμερικανοί -αρχικώς- δεν δέχονταν. Τώρα, όμως, φαίνεται ότι όχι μόνο το δέχονται αλλά έχουν κάνει και τη σχετική αντιπρότασή τους, η οποία μελετάται από ελληνικής πλευράς.

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη σχεδιασμού και αξιοποίησης από το ΓΕΣ, τα 60 από τα 70 προτεινόμενα ελικόπτερα προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε ρόλους «επιθετικής αναγνωρίσεως» και θα είναι εξοπλισμένα με αντιαρματικούς πυραύλους Hellfire και καλάθους ρουκετών ή συνδυασμούς των δύο αυτών, ενώ τα 10 θα είναι άοπλα και θα διατεθούν για την αρχική πτητική εκπαίδευση του προσωπικού στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ). 

Θεωρητικώς, τα 60 εξοπλισμένα Kiowa Warrior μπορούν να αποτελέσουν τη δύναμη τριών ταγ­μάτων ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού, των 20 ελικοπτέρων έκαστο, με ζώνη ευθύνης τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οπότε με τον τρόπο αυτό τα πιο «βαριά» και με πιο ευαίσθητα ηλεκτρονικά AH-64A+/DHA θα στραφούν πλέον αποκλειστικά στο χερσαίο «μέτωπο», στη Θράκη. Με βάση, όμως, την εναλλακτική πρόταση των Αμερικανών, τα 39 «κομπλέ» μπορούν να αποτελέσουν τη δύνα­μη δύο ταγμάτων ελικοπτέρων της Αεροπορί­ας Στρατού, τα 15 «μόνο με τον ασύρματο» να ενταχθούν στη δύναμη της νέας, διακλαδικού προσανατολισμού, Σχολής Αεροπορίας Στρα­τού, που θα πραγματοποιεί την αρχική εκπαί­δευση των νέων υποψήφιων χειριστών όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και πιθα­νόν και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ όλα τα υπόλοιπα -16 συνολικά- θα χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμη πηγή ανταλλακτικών.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ 50.000.000 ΔΟΛ. 

Το «πακέτο» αγοράς περιλαμβάνει:

★ Πλήρη γραμμή εκπαίδευσης πιλότων και τεχνικών.
★ Πλήρη γραμμή συντήρησης από τους τεχνικούς.
★ Δύο εξομοιωτές πτήσεως για εκπαίδευση εδάφους πιλότων.
★ Έναν εξομοιωτή εκπαίδευσης τεχνικών.
★ Ανταλλακτικά για τα ελικόπτερα και τα επ΄ αυτών συστήματα.
★ Οπλικά συστήματα [αντιαρμα­τικά Βλήματα Hellfire και ρου­κέτες], όπως θέλει η ελληνική πλευρά για τα 60 (ή για 39, όπως αντιπροτείνει η αντίστοιχη αμερικανική).

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-18/11/2017 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])« PREV
NEXT »