BREAKING NEWS
latest

16 Νοεμβρίου, 2017

Ο αντιρρησίας που δίνει «διαταγές» για μείωση της στρατιωτικής θητείας


 Ο ανυπότακτος Ν. Καρανίκας σε πλήρη εναρμόνιση με τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για μείωση της θητείας - Σφοδρή αντίδραση από τα Επιτελεία.
 Σε εξαι­ρετικά δύσκολη θέση ο κυβερνη­τικός εταί­ρος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Καμμένος.
 «Όχι μεν... αλλά», λέει η κυβέρνηση και σχεδιάζει προεκλογι­κή ρύθμιση για εναλλακτική κοινωνική θητεία διευρυμένου χαρακτήρα ή αύξη­ση των ημερών της κανονικής άδειας.

Ισχυρές πιέσεις προς την κατεύ­θυνση της μείωσης της στρατιωτικής θητείας ασκεί όλο το τε­λευταίο διάστημα η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, με «πολιορκητικό κριό» τον σύμ­βουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού του πρωθυπουργού, Νίκο Καρανίκα.

Ο τελευταίος, ο οποίος είναι γνω­στός αρνητής στράτευσης και ταυτόχρονα διατηρεί στενότατες σχέσεις με τη Νεολαία του κυβερνώντος κόμματος, αποτελεί έναν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της πρότασης αυτής. Άλλωστε, έχει μεγάλη προϊστορία με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς το 2013 ήταν η τελευταία φορά που οδηγή­θηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα για άρνηση στράτευσης -και αθωώ­θηκε-, ενώ είχε δικαστεί και φυλα­κιστεί ως ανυπότακτος.


Ενεργό μέλος του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης, ο κ. Καρανίκας το 1996 είχε περάσει από δίκη για την άρνησή του να στρατευθεί και χρειάστηκε να παραμείνει σε στρατιωτική φυλακή από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυ­πουργού ασπάζεται πλήρως τις θέ­σεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, όπως διατυπώθηκαν στο 1ο Συνέδριό της τον περασμένο Απρίλιο, ότι «ο Στρα­τός ανήκει στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και πα­ράλληλα λειτουργεί ως ιδεολογικός μηχανισμός, εγχαράσσοντας όψεις της κυρίαρχης ιδεολογίας, όπως η πειθάρχηση, η υπακοή, ο εθνικι­σμός, ενώ συντελεί στη διαμόρφω­ση της ταυτότητας των νέων».

Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι «η στρατιωτική θη­τεία αποτελεί άλλον έναν “βραχνά” για τους νέους ανθρώπους, οι οποί­οι πλήττονται ιδιαίτερα στην περί­οδο της κρίσης. Από οικονομικής πλευράς, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η στράτευση».

Οι πιέσεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ -και μέσω Καρανίκα-, οι οποίες έχουν μεταφερθεί προς την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έφεραν την πρόσφατη, αρνητική δημόσια τοποθέτηση του αναπλη­ρωτή υπουργού, Δημήτρη Βίτσα, που όμως διατυπώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για το μέλλον. «Στις σημερι­νές συνθήκες η στρατιωτική θητεία δεν συζητάμε να μειωθεί παραπέ­ρα, αλλά δεν υπάρχει λόγος και να αυξηθεί», δήλωσε ο κ. Βίτσας στην κυριακάτικη «Ελευθερία του Τύ­που».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι δεδομένο ότι η ηγεσία του στρατεύματος αντιτίθεται σφόδρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ιδιαίτε­ρα μετά τον συνεχιζόμενο ύπερ-εξοπλισμό της γειτονικής Τουρκίας. Σημειωτέον ότι, στα τέλη του 2015, όταν έγινε για πρώτη φορά δημόσια συζήτηση για την πιθανότη­τα να υπάρξει κάποια αύξηση της στρατιωτικής θητείας, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδράσει έντονα και μάλιστα είχε στείλει το πρώτο μήνυμα: «Ελπίζουμε ότι η κυβέρνη­ση δεν συζητά τέτοια ενδεχόμενα, αλλά κινείται στην εντελώς αντίθε­τη κατεύθυνση».

Το θέμα είναι πολύ λεπτό για την κυβέρνηση, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει η συγκεκριμένη άποψη μέσα από τα σπλάχνα της Κουμουνδούρου, την οποία υιοθε­τούν και άλλα στελέχη, εκτός του κ. Καρανίκα, και, από την άλλη, η αντίδραση της στρατιωτικής ηγεσί­ας σε συνδυασμό με την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κυβερνητικό του συνεταίρο, Πάνο Καμμένο.

Πάντως, οι πληροφορίες των «Πα­ραπολιτικών», που προέρχονται από έγκυρες πηγές, αναφέρουν ότι ήδη υπάρχουν στη φάση της επε­ξεργασίας στο κυβερνών κόμμα κά­ποιες προτάσεις για το ενδεχόμε­νο να ληφθεί απόφαση για μείωση της θητείας έστω και έμμεσα. Μία πρόταση που έχει πέσει στο τραπέ­ζι κάνει λόγο για εναλλακτική κοι­νωνική θητεία διευρυμένου χαρα­κτήρα και μια άλλη για αύξηση των ημερών της κανονικής άδειας, που με τον τρόπο αυτό θα είναι μια έμμεση μείωση.

Η σκέψη είναι μάλιστα να αποτελέσει κάτι τέτοιο ένα ακόμα «χαρτί» του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις επόμενες εκλογές, καθώς υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενες οικογέ­νειες που έχουν παιδιά τα οποία είτε ήδη υπηρετούν είτε θα υπη­ρετήσουν σύντομα τη θητεία τους.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΟΚΟΥ-george.nokos@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-11/11/2017 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
« PREV
NEXT »