ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

«Μονιµοποίηση Επαγγελµατία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.)»

Διαδώστε το

 Μονιµοποιούµε, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.2936/01 (ΦΕΚ 166/25-07-2001, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/23-7-2002, τ.Α΄) και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.416/205235/12-11-2001 (ΦΕΚ 1610/05-12-2001, τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άµυνας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ 2507/31-12-2007 τ.Β΄) αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Άµυνας και λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 2 από 01 Σεπτεµβρίου 2017 πρακτικό συνεδριάσεων του Συµβουλίου Επανακρίσεων Ανθυπασπιστών/ Υπαξιωµατικών/ ΕΠ.ΟΠ., το ∆ίοπο ΕΠ.ΟΠ. (ΑΡΜ) ∆ηµητρούλια Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-07752) µε ηµεροµηνία µονιµοποιήσεως την 19 Aπριλίου 2017. 
Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ