ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Προσωπική Διαφορά

Διαδώστε το

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης

Όσα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ στο Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας δουν κάποιο ποσό ως «προσωπική διαφορά»

[1] θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια αφού οι όποιες αυξήσεις που θα χορηγούνται στους βασικούς μισθούς λόγω μετάβασης σε επόμενα βαθμολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Το πληρωτέο θα παραμένει το ίδιο για πολλά χρόνια. Ένας «έξυπνος» τρόπος μη αυξήσεων ή μελλοντικών μειώσεων.

Και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για την «προσωπική διαφορά», αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ότι συνέβη και στα εν αποστρατεία στελέχη, όπου θεσπίστηκε με το νόμο 4387/2016 με την προϋπόθεση ότι θα χορηγείτο μέχρι την πλήρη εξάλειψή του

[2] και τον επόμενο χρόνο με το νόμο 4472/2017 περικόπτεται[3] σχεδόν στο σύνολο των εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ.

[1] Νόμος 4472/2017 - Άρθρο 155. «Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.»

[2] Νόμος 4387/2016 - Άρθρο 14 - Παράγραφος 2β. «Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου 3...».

[3] Νόμος 4472/2017 - Άρθρο 1 - παράγραφος 2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου....».
Διαδώστε το

ΑΠΟΨΗ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!