ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού Ξηράς»

05 Δεκεμβρίου, 2017

Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του Ν∆ 1400/1973 και των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/1974 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας µε το βαθµό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας:

 α. Υλικού Πολέµου Θεοδωρίδου Αθηνά του Αριστείδη ΑΜ:69601, που γεννήθηκε το έτος 1972, στο Κιλκίς η οποία υπέβαλλε από 28-06-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1036191568/16-11-2017).

 β. Πεζικού Ορφανουδάκη Χριστόφορο του Μιχαήλ ΑΜ:70352, που γεννήθηκε το έτος 1975, στο Ηράκλειο ο οποίος υπέβαλλε από 19-06-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1267973115/16-11-2017). γ. ∆ιαβιβάσεων Μαυράκη Ισίδωρο του Κωνσταντίνου ΑΜ:70430, που γεννήθηκε το έτος 1974, στη Χίο ο οποίος υπέβαλλε από 09-08-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 6366327231/16-11-2017).

 δ. Εφοδιασµού Μεταφορών Λιάγκα Αθανάσιο του Χρήστου ΑΜ:70776, που γεννήθηκε το έτος 1975, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας ο οποίος υπέβαλλε από 14-06-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:
2719166722/16-11-2017).

 ε. Υλικού Πολέµου Τελιορίδη Βασίλειο του Αργύριου ΑΜ:70959, που γεννήθηκε το έτος 1974, στη Βέροια Ηµαθείας ο οποίος υπέβαλλε από 10- 07-2017 αίτηση αποστρατείας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1179927104/16-11-2017).