ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Τι θα γίνει με τα δάνεια των Στρατιωτικών!

Διαδώστε το

► Πώς ο Καμμένος θα αγοράσει τα δάνεια των στρατιωτικών!.
► Η αποπληρωμή θα γίνει από τα Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.
► Στόχος του υπουργού, το αντίτιμο να είναι ίδιο με αυτό που θα δινόταν στα ξένα funds, ώστε να φύγει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος από τις πλάτες των ανθρώπων που κρατούν στα χέρια τους την άμυνα της χώρας.
► Σύντομα η συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου μπο­ρεί να βγάλει χιλιάδες στρατιωτικούς από το οικονομικό αδιέξο­δο όπου οδηγήθηκαν λό­γω των Μνημονίων, «τρέ­χει» το υπουργείο Εθνι­κής Άμυνας. Το πρώτο και σημαντικότερο σκέλος εί­ναι η απαλλαγή των στε­λεχών των Ενόπλων Δυ­νάμεων από το βάρος των «κόκκινων» δανείων που έχουν σε πιστωτικά ιδρύ­ματα και, το δεύτερο, η στα­διακή επιστροφή του υπόλοιπου 50% των περικοπών που έγιναν από τον Αύγου­στο του 2012 και η καταβο­λή των αναδρομικών τους, στη βάση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Πάνος Καμμένος, κηρύσσοντας το 2018 ως έτος μέριμνας προσωπικού, δή­λωσε ότι έχει αρχίσει η προ­σπάθεια να αγοραστούν τα «κόκκινα» δάνεια των στρατιωτικών από τα Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών) στην τιμή που οι τράπεζες θα τα πωλούσαν στις εισπρακτικές εταιρίες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν εξαιρετικά θετικό για τα στελέχη ΕΔ και αυτό εί­ναι που προβληματίζει, καθώς θα δημιουργούσε προ­ηγούμενο, ώστε Δημόσιο και ιδιώτες να καταφύγουν στην ίδια τακτική προκαλώντας τριγμούς στο τραπε­ζικό σύστημα

Η «κυριακάτικη δημοκρατία» ήρθε σε επικοινωνία με ανώτατα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και παρουσιάζει τις κινήσεις και τις διαδικασίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί στην κατεύθυνση υλοποίησης του σχεδίου που εξήγγειλε ο κ. Καμμένoς. Καταρχάς, το επόμενο διάστημα θα γίνει συνάντη­ση με την Ένωση Ελληνι­κών Τραπεζών με στόχο να ξεπεραστούν οι όποιες εγγενείς δυσκολίες. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει εποικοδομητική συζήτηση, καθώς όπως είπε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας- οι συστημικές τράπεζες έχουν ανά­γκη ρευστότητας και πιέζο­νται από τους δανειστές να «διώξουν» από πάνω τους τα «κόκκινα» δάνεια.

Ανώτατη πηγή του Πενταγώνου μίλησε στην «κυριακάτικη δημοκρα­τία» και για ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπου αυτό απαιτείται, με στόχο να μπορέσουν τα Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και ο ΑΟΟΑ να αγοράσουν τα δάνεια που οφείλουν οι στρατιωτικοί στο ποσοστό που οι τράπεζες θα τα πωλούσαν σε ξένα funds και εισπρακτικές εταιρίες, ώστε να φύγει ένα μεγάλο βάρος από τους ανθρώπους που κρατούν την άμυνα της χώρας στα χέρια τους. Πέραν της συνάντησης που θα έχει αντιπροσωπία οικονομικών στελε­χών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον διευθυντή της ΔΟΙ, Υποστράτηγο Ζ. Πρασσάκη, με την Ένωση Ελληνι­κών Τραπεζών, έχουν απο­σταλεί έγγραφα στα Στρατιωτικά Ταμεία και στον ΑΟΟΑ, με στόχο να απα­ντήσουν ακριβώς ποια εί­ναι τα αποθεματικά που δι­αθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και με ποια κον­δύλια δύνανται να συμμετάσχουν στο «πρόγραμμα απαλλαγής» των στρατιω­τικών από τον βραχνά των δανείων.

Την ίδια στιγμή γίνε­ται προσπάθεια ώστε μέ­σω των μονάδων να γίνει μια πρώτη καταγραφή των δανειακών εκκρεμοτήτων των στρατιωτικών. Δηλα­δή, πόσα είναι τα «κόκκι­να» δάνεια, πόσο «κόκ­κινα» είναι, ποιες είναι οι δυνατότητες των στρατιωτικών οφειλετών, αλλά και ποια είναι η οικογενειακή και η υπηρεσιακή κατάσταση καθενός.Εφόσον ληφθεί το πρά­σινο φως από τις συστημικές τράπεζες για την αγορά «κόκκινων» δανείων, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες του υπουργεί­ου Εθνικής Άμυνας να εί­ναι έτοιμες να δηλώσουν τι κονδύλια διαθέτουν και πόσα δάνεια μπορούν να αγοράσουν. Αν οι οφειλές των στρατιωτικών εί­ναι μεγαλύτερες των αποθεματικών των Ταμεί­ων των Ενόπλων Δυνάμε­ων και του ΑΟΟΑ, τότε θα μπουν κριτήρια προτεραιότητας. «Αυτό όμως θα γίνει σε δεύτερη φάση και αφού εξασφαλίσουμε πώς το σχέδιο μπορεί να τύχει εφαρμογής από την πλευρά των συστημικών τραπε­ζών και της Τραπέζης της Ελλάδος» ανέφερε υψηλή πηγή του Πενταγώνου.

Οι ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων!

Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ του σχεδίου αγοράς των «κόκκινων» δανείων την προπερασμένη Δευτέρα από τον ίδιο τον Πάνο Καμμένο δημόσια και ενώπιον δεκάδων ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών στο Πεντάγωνο προκάλεσε αίσθηση και έγινε αποδεκτή με θέρμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία στα χρόνια των Μνημονίων δεν μπορούν να πάρουν ανάσα από τα οικονομικά βάρη.

Αυτός είναι ο λόγος που η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχωρά παράλληλα και το σχέδιο για την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων στο 100% της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πριν από περίπου έναν μήνα εστάλη στο υπουργείο Οικονομικών μια πρόταση, βάσει της οποίας σταδιακά από το 2018 θα αρχίσει να αποκαθίσταται μέρος του εναπομείναντος 50% των περικοπών που έγιναν πριν από τον Αύγουστο του 2012 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, και να επιστρέφονται τα αναδρομικά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «κυριακάτικης δημοκρατίας», τα χρήματα που απαιτούνται θα εξασφαλιστούν από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμενων (ήδη έχουν μισθωθεί κάποια ακίνητα και έχουν αρχίσει να μπαίνουν στα ταμεία χρήματα) κατά βάση.

Διαπραγμάτευση 

Έχουν ήδη αναθεωρηθεί τα ποσά, αφού πλέον μιλάμε για χρήματα που πρέπει να δοθούν για περίοδο πέντε και πλέον χρόνων, και το σχέδιο βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με το καθ' ύλην αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών. Αν εγκριθεί, τότε τα χρήματα θα δοθούν σε δόσεις και σε βάθος μερικών χρόνων. «Το 2018 θα καταβληθεί προσπάθεια για την πληρωμή τόσο στα εν ενεργεία όσο και στα εν αποστρατεία στε­λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πολύ με­γάλου ποσοστού του υπολοίπου 50% των αναδρομικών τους σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσω επιδομάτων και αναβάθμισης του μισθολογίου που ήδη έχει ψηφι­στεί από τη Βουλή» είχε δηλώσει σχετικά ο Πάνος Καμμένος.

Από τον Ανδρέα Κούτρα-akoutras@dimokratianews.gr
(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-28/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
ΠΗΓΗ: http://staratalogia.blogspot.grΔιαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!