BREAKING NEWS
latest

11 Ιανουαρίου, 2018

Απάντηση ΥΕΘΑ για «Σκουλήκια στο συσσίτιο σε στρατόπεδο του Μεσολογγίου»


Φ.900α/1431/15793/9 Ιανουαρίου 2018

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της Κοινοποίησης με θέμα «Σκουλήκια στο συσσίτιο σε στρατόπεδο του Μεσολογγίου» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:   
Κατ’ αρχήν για την εξασφάλιση της υγιεινής του συσσιτίου στις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων  έχει καθορισθεί σειρά προληπτικών μέτρων  που αφορά σε  επιθεώρηση εκτάκτως ή προγραμματισμένα των χώρων συντήρησης τροφίµων, παρασκευής του συσσιτίου και του αντίστοιχου προσωπικού παρασκευής αυτού, από κατάλληλες επιτροπές αποτελούμενες από Αξιωματικούς ΕΜ και ΥΓ (ιατρούς ή κτηνιάτρους).

Η παραλαβή των εφοδίων από το εµπόριο γίνεται από κατάλληλη επιτροπή, η οποία ελέγχει μακροσκοπικά τα εφόδια και σε περίπτωση διαπίστωσης αλλοίωσης ή ποιοτικής απόκλισης αυτών, συντάσσει αντίστοιχο πρωτόκολλο απόρριψης. 

Λαμβάνεται δείγµα σε τακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο αποστέλλεται σε διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Στρατιωτικά Εργαστήρια (πχ. ΚΒΙΕΣ) για τον έλεγχο της υγιεινής και ασφάλειας του εφοδίου, σύµφωνα µε το Κώδικα Τροφίµων και Ποτών ή τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Το προσωπικό µε ειδικότητα μάγειρα (μόνιµο ή έφεδρο) υποβάλλεται σε περιοδικές ιατρικές εξετάσεις στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, προκειμένου να διαπιστώνεται αν ικανοποιούν τα υγειονοµικά προαπαιτούμενα για την παρασκευή συσσιτίου.
    
Επί του θέµατος της «ανεύρεσης σκουληκιών στο συσσίτιο σας γνωρίζω ότι την 7η Δεκεμβρίου 2017 σύµφωνα µε την Φ. 611/82/10056/Σ.2027/27 Νοε 17/2/39 ΣΕ/40 ΕΓ (πρόγραµµα συσσιτίου οπλιτών) και όχι την 06 Δεκ 17, όπως αναφέρεται στο ερώτηµα, παρασκευάσθηκε γεύµα κοτόσουπα, για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν εφόδια µε ημερομηνία λήξης µετά την 24η Απριλίου 2019, πλην των αυγών εµπορίου µε ημερομηνία λήξης την 29η Δεκεμβρίου 2017.

Στα εστιατόρια του Στρατοπέδου την εν λόγω ημερομηνία σιτίσθηκαν 844 Οπλίτες. Στο τέλος του γεύµατος, είχαν παραµείνει στα εστιατόρια περίπου 20 οπλίτες, ένας από τους οποίους αναφώνησε ότι, µέσα στην σούπα υπάρχουν «σκουλήκια» δημιουργώντας αναστάτωση και ανησυχία στο λοιπό παρευρισκόμενο προσωπικό.Μετέβησαν επί τόπου τα αρµόδια όργανα ελέγχου του συσσιτίου, συμπεριλαμβανομένου του ιατρού και ενημερώθηκε ο Διοικητής του Συντάγματος, ο οποίος αµέσως µετά το παραπάνω περιστατικό, έδωσε τις παρακάτω εντολές:

Να µην διατεθεί το υπόλοιπο της σούπας αλλά µέρος του δείπνου, το οποίο είχε ξεκινήσει να παρασκευάζεται.
Να πραγματοποιηθεί από τον ιατρό του στρατοπέδου και παρουσία των αρµόδιων οργάνων μακροσκοπική εξέταση του υπολοίπου του γεύµατος, το οποίο δεν είχε καταναλωθεί.
Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, ανευρέθησαν μικρά σκούρα σωματίδια (μέγεθος καρφίτσας) τα οποία εκτιµήθηκε ότι ήταν κατάλοιπα από τον πάτο του βραστήρα, τα οποία µπορεί να δημιουργήθηκαν είτε από μικρά τεµάχια κοτόπουλου που είχαν διαλυθεί στη σούπα είτε από τα μπαχαρικά. Επιπλέον στις ποσότητες κοτόπουλου και ρυζιού, που δεν είχαν χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του συσσιτίου, δεν εντοπίσθηκαν έντοµα, σωματίδια ή άλλες ξένες ουσίες.        

Με βάση όλες τις εκθέσεις υγειονομικών επιθεωρήσεων  τους μήνες Μάιο , Ιούνιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017, διαπιστώθηκε η τήρηση κανόνων ορθής υγειονοµικής πρακτικής, στους χώρους εναποθήκευσης-παρασκευής συσσιτίου.

Τέλος σας διαβεβαιώνω ότι υλοποιείται ο μακροσκοπικός και μικροβιολογικός – χημικός  έλεγχος των τροφίµων κατά την παραλαβή τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όταν απαιτήθηκε δεν παραλήφθηκαν εφόδια λόγω ακαταλληλότητας.      
Η ποιοτική παρασκευή συσσιτίου επιβεβαιώνεται από τα ευµενή σχόλια των Οπλιτών και των προσκεκλημένων κατά τις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων.

Το χρηματικό ποσό το οποίο διατίθεται από τον Π/Υ του ΓΕΣ, για την προμήθεια εφοδίων παρασκευής συσσιτίου, καθορίζεται στην ΚΥΑ 2/48579/0022/29 Ιαν 2007/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 81/2007) και αφορά το σύνολο των Μονάδων των ΕΔ.    « PREV
NEXT »