ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αναφορά Στελέχους για επίδομα που διακόπηκε με το νέο μισθολόγιο ( Αφορά όλα τα Στελέχη που το λάμβαναν )

Διαδώστε το

Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων επικοινώνησε μαζί μας και μας έστειλε την προσωπική αναφορά του, με θέμα το επίδομα ετοιμότητος, το οποίου διακόπηκε με το νέο μισθολόγιο δείτε την αναφορά του γιατί αφορά όλα τα Στελέχη:
                           
ΘΕΜΑ: Οικονομικά 

ΣΧΕΤ.: Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 74/19 Μαΐου 2017) 
                      
1. Αναφέρω ότι με το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου του 2017, ενημερώθηκα κοιτώντας το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας μου για τον μισθό του μηνός Ιανουαρίου του 2018, ότι από τον μήνα αυτό αρχίζει η εφαρμογή του νέου μισθολογίου των εργαζομένων των Ενόπλων Δυνάμεων.        2. Κοιτώντας αναλυτικά το συγκεκριμένο φύλλο μισθοδοσίας μου ώστε να μπορέσω να καταλάβω τις αλλαγές που επέφερε το νέο μισθολόγιο σε σχέση με το ως μέχρι τότε ισχύον, διαπίστωσα ότι δεν μου καταβλήθηκε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο και ελάμβανα μέχρι και την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου του 2017.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 126 του σχετικού, το προαναφερθέν επίδομα δεν προβλέπεται εντός του νέου μισθολογίου και ως συνέπεια αυτού καταργείται. Όμως  στο άρθρο 127 παρ Δ (β) προβλέπεται ότι «Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».

4. Κατόπιν του παραπάνω, αν και είμαι στην κατάσταση της ελαφράς Υπηρεσίας, το εν λόγω επίδομα δεν έπρεπε να διακοπεί σε κάποιον που το λάμβανε, μέχρι της εκδόσεως της προαναφερόμενης ΚΥΑ.  

       5 Μετά από όλα αυτά, αιτούμαι την αναδρομική (από την ημερομηνία διακοπής) καταβολή σε εμένα του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, έως την έκδοση της αναφερόμενης στον νόμο, ΚΥΑ.  
Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!