BREAKING NEWS
latest

05 Ιανουαρίου, 2018

Χριστουγεννιάτικος «μποναμάς» για στρατιωτικούς στην Εφορία (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Γράφει | Ειδικός Συνεργάτης

Για το ζήτημα του ΕΛΟΑΣ (Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού) που ζητά πίσω από το εφάπαξ ποσό 9.231,06 ευρώ με αναδρομική ισχύ για όσους αξιωματικούς είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είχαν λάβει το εφάπαξ, πριν την ισχύ του νόμου του 2013, έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Η νέα εξέλιξη αφορά μια νέα επιστολή προς τους ενδιαφερομένους, η οποία είναι συνέχεια της προγενέστερης που έκανε λόγο για καταβολή του ποσού, ειδάλλως θα υπαγόταν ως χρέος στην εφορία.Το νέο λοιπόν έγγραφο του ΕΛΟΑΣ που απεστάλη στους απόστρατους αξιωματικούς μετά τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, έχει μορφή «τελεσίγραφου» από τη στιγμή που ενημερώνει ότι στην περίπτωση που δεν «διευθετούνταν» το ζήτημα μέχρι τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, το ποσό θα υπαγό­ταν αυτομάτως ως χρέος στην εφορία. Ειδικότερα το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2017 επισημαίνει στους αποστράτους αξιωματικούς τα εξής:


«Σας αναφέρουμε, σε συνέχεια του (ιστ: κοινοποίηση 18 Ιουλί­ου 2017) σχετικού, με το οποίο σας κοινοποιήθηκε η (ιε: Υπ' Αριθμ. 09/08/27-06-2017 Απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ) όμοια απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΣ, επί του θέματος του καταλογισμού σε βάρος της ιδιαίτερης περιουσίας σας του ποσού των 9.231,01 €, το οποίο αφορά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εφάπαξ βοηθήματος που χορηγήθηκε μετά την 01 Αυγ 12, δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη οι μισθολογικές διατάξεις των (γ: Ν.4093/2012) και (στ: Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α' 246 ) σχετικών Νόμων, ότι παρά την κατ΄ επανάληψη ενη­μέρωση σας δεν ανταποκριθήκατε καθόλου στην άτοκη μηνιαία επι­στροφή της οφειλής σας, με αποτέλεσμα ο Ειδικός Λογαριασμός να βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση, μετά την παρέλευση της 30 Νοε 17 και υπό την προϋπόθεση της μη ανταπόκρισης σας, να προβεί στην υλοποίηση του καταλογισμού στην ΔΟΥ υπαγωγής σας.»

Θυμίζουμε, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ είχε κοινοποιήσει στους ενδιαφερομένους ότι είχε «καθοριστεί» ως ελάχιστη μη­νιαία δόση τα 100 ευρώ με ημερομηνία έναρξης καταβολής την 1η Ιουλίου 2016, σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Τότε οι αξιωματικοί με διαμεσολάβηση δικηγορικού γραφείου κίνησαν το ζήτημα σε νομικό επίπεδο, ώστε να τεθεί το όλο ζήτημα επί τάπητος, αλλά τελικά το επόμενο έγγραφο του ΕΛΟΑΣ του περασμένου Μαρτίου, τους ζητούσε το σύνολο των δόσεων από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και σήμερα.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετά την κοινοποίηση του προαναφερθέντος εγγράφου, οι θιγόμενοι από το μέτρο στρατιωτικοί, αυτή τη φορά έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Άμυνας, γνωστοποιώντας του το όλο ζήτημα.Στην εν λόγω επιστολή, όπως έχουμε πληροφορηθεί, γίνεται περιγραφή της μέχρι κατάστασης, δηλαδή ότι από τον Μάιο του 2016, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ τους ζητά να επιστρέψουν το εφάπαξ βοήθημα που είχε καταβληθεί μετά την 1η Ιουλίου 2012, ως αχρεωστή­τως καταβληθέν λόγω της ισχύος των νόμων 4093/2012 και 4307/2014. Ωστόσο οι εν λόγω διατάξεις έχουν καταπέσει διότι έχουν κριθεί ανίσχυ­ρες και μη εφαρμοστέες από το Συμβούλιο της Επικράτειας.

Παρόλα αυτά η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ απέρριψε σχετική ένσταση των στρατιωτικών, και στη συνεχεία οι απόστρατοι προσέβαλαν την απορριπτική αυτή απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την κατάθεση της από 26-10-2016 και υπ΄ αριθμ. κατάθεσης ΠΡ7279/27-10-2016 προσφυγής. Η διοικούσα όμως του ΕΛΟΑΣ τους επέδωσε με δικαστικό επιμελητή έγγραφο εμμένοντας στο αίτημά της, κοινοποιώντας τους ότι τα «οφειλόμενα» χρηματικά θα καταλογισθούν ως δημόσια έσοδα.

Με απλά λόγια οι στρατιωτικοί με την επιστολή τους, γνωστοποιούν στον υπουργό ότι ο χαρακτηρισμός των ποσών ως «αχρεωστή­τως κατσβληθέντων» είναι αόριστος, αναιτιολόγητος, παράνομος και καταχρηστικός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σύμφωνα με πληροφορίες. Επισημαίνουν δε, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ δεν έχει συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων Δικαστηρίων, οι οποίες έχουν κρίνει τη συνολική αναδρο­μική περικοπή των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, και περαιτέρω του εφάπαξ βοηθήματος, ως ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.

Επίσης στην επιστολή τους απόστρατοι κάνουν λόγο για ανάλ­γητη και προκλητική συμπεριφορά των συναδέλφων τους, που απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ και ενημερώνουν τον υπουργό ότι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα, καλώντας ωστόσο τον υπουργό ως εποπτεύοντα του Ταμείου, να παρέμβει και να διορθώσει το ζήτημα που έχει δημιουρ­γήσει, μείζονα προβλήματα.

Από όσο γνωρίζουμε, μέχρι τη στιγμή που το τεύχος όδευε προς το τυπογραφείο δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση από πλευράς υπουργείου. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί τα χρήματα που παράνομα και αντισυνταγματικά παρακρατήθηκαν. Αντ' αυτού ο ΕΛΟΑΣ ζητά να επιστραφούν ποσά που πλέον μπορεί και να μην δύνανται να τα καταβάλλουν οι δικαιούχοι.

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 01/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])« PREV
NEXT »