BREAKING NEWS
latest

09 Ιανουαρίου, 2018

Έκπτωση και Απόλυση Επιλοχία ΕΠ ΟΠ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Επχία (ΑΣ) Κυνατίδη Κων/νου του Βασιλείου (ΑΜ: ΕΠΟ00168809 ή ΣΑ: 135/000084/98), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆ 4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 06 ∆εκ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ. 453.3/250/420475/Σ.8117/14 Σεπ ∆γή του ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ. « PREV
NEXT »

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ