ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Το Πεζικό παραμένει ο «βασιλιάς»

Διαδώστε το

► Η διαχρονικότατα της χερσαίας συ­νιστώσας των Ε.Δ. παραμένει αδιαπραγμάτευτη, όπως κατέδειξαν οι συ­γκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
► Χρήσιμα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά το 1ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων.

Ο έλεγχος και η κυριαρχία στον χερ­σαίο χώρο, υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων σε τομείς όπως η κυβερνοάμυνα και οι κυβερνοεπιθέσεις, η πρόσβαση στην πληροφορία και το πώς αυτή χρησιμοποιείται, ο παράγων «ηγεσία» και ο τρόπος που αυτή -διαχρονικά- επηρεάζει τις εξε­λίξεις στα σύγχρονα πεδία των συγκρούσεων, καθώς και όλες οι διεθνείς τάσεις και εξελί­ξεις στον χώρο του Στρατού Ξηράς για την επόμενη 20ετία εξετάστηκαν στη διάρκεια του 1ου Συνεδρίου Χερσαίων Δυνά­μεων, που διοργάνωσε το Γενι­κό Επιτελείο Στρατού, σε συνερ­γασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπι­στημίου.

Το διήμερης διάρκειας συνέ­δριο πραγματοποιήθηκε στη Λέ­σχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυ­νάμεων (ΛΑΕΔ), στην Πλατεία Ρηγίλλης, το παρακολούθησαν δεκάδες μόνιμα στελέχη του Στρατού Ξηράς, ενώ είχε σπου­δαίους ομιλητές και εξαιρετικά ενδιαφέρον περιεχόμενο. «Σκο­πός του συνεδρίου ήταν η ανά­δειξη του ρόλου της χερσαίας διάστασης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διακλαδικής συνέργειας», ανέφερε στα «Π» ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, του οποί­ου ιδέα ήταν το συνέδριο αυτό για την επιμόρφωση των στελε­χών επί όλων των τελευταίων εξελίξεων στον κατά ξηρά αγώ­να μέσα σε ένα διακλαδικό πε­ριβάλλον επιχειρήσεων.

Παρών ήταν και ο αναπληρω­τής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και αναφέρθηκε «στο ευμετάβλητο σύγχρονο περιβάλλον, που δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό» σημειώνοντας ότι «ο κόσμος αλλάζει ριζικώς και μαζί του και οι πόλεμοι, ιδίως στον χερσαίο χώρο».«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ»

Από την πλευρά του, ο αρχηγός ΓΕΣ αναφέρθηκε στη «χερ­σαία διάσταση, που εμπεριέχει τις έννοιες του ελέγχου και της κυριαρχίας. Ο στρατιωτι­κός έλεγχος σημαίνει τον έλεγ­χο των γραμμών επικοινωνιών, ενώ η κυριαρχία, όχι μόνο τον έλεγχο των επικοινωνιών, αλλά και την απαγόρευση παρουσίας οποιοσδήποτε τρίτου». Ο ίδιος ως χαρακτηριστικά της (νέας) χερσαίας διάστασης των επιχει­ρήσεων σημείωσε την πρόσβα­ση στην πληροφορία, που έχει αλλάξει δραστικά, τις νέες δυνα­τότητες του κυβερνοχώρου (κυβερνοάμυνα-κυβερνοεπιθέσεις), την αποφυγή των άμεσων συ­γκρούσεων και την προτίμηση σε «έμμεσες δράσεις», ενώ επέμεινε ιδιαίτερα στον παράγοντα «ηγεσία», ο οποίος εξακολουθεί να διαμορφώνει και να επηρε­άζει τις συγκρούσεις.

Ο συνδιοργανωτής, καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέ­σεων του Πάντειου Πανεπιστημίου, σημείωσε ότι οι σύγχρο­νες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν κατέδειξαν ότι ακόμα και οι απλές ανθρώπινες δυνάμεις μπορούν να αντισταθούν αποτελεσματικά σε προηγμένες τεχνολογικά δυνάμεις. 

Από την πλευρά του. ο ανα­πληρωτής ανώτατος στρατι­ωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ (D-SACEUR), Βρετανός στρατη­γός Sir James Everard, απόφοι­τος της φημισμένης Στρατιωτι­κής Ακαδημίας του Σάντχερστ της Βρετανίας (τάξη 1980), εντυπωσίασε στην ομιλία του αναδεικνύοντας την αξία... της απλότητας. «Οτιδήποτε στον πόλεμο είναι απλό πράγμα. Αλλά το απλό είναι και το δύσκολο. Και αυτές οι δυσκολίες παράγουν καταστάσεις που κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί», ξεκίνησε με το γνωστό αξίωμα του θεωρητι­κού του πολέμου Κλαούζεβιτς. Για να προσθέσει αμέσως ότι «η ώρα για να προετοιμαστείς για τον επόμενο πόλεμο είναι πά­ντα, τώρα». Επίσης σημείωσε ότι σήμερα κανένας δεν πολεμά μόνος και ότι η «μαγική λέξη» είναι η «joint» (κοινός, ενιαίος), ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της «επιβιωσιμότητας» στο σύγχρονο πεδίο της μάχης, που είναι αυξημένη μέσω της αλληλοϋποστήριξης.

Συμπερασματικά, όπως υπο­στήριξε υψηλόβαθμη πηγή του ΓΕΣ, «το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής γόνιμων απόψεων και αντιλήψεων σχε­τικά με τη χρησιμοποίηση της χερσαίας ισχύος και τη μετε­ξέλιξή της στο πλαίσιο του διακλαδικού περιβάλλοντος επι­χειρήσεων. Παράλληλα, έθιξε όλα τα σύγχρονα ζητήματα δι­εθνούς και εθνικής ασφάλειας, καθώς και τον βαθμό που αυτά επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των χερσαίων δυνάμεων».

Στο συνέδριο συμμετείχαν ανώτατοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί, δι­πλωμάτες, διακεκριμένοι πα­νεπιστημιακοί και εκπρόσωποι φορέων που ασχολούνται με θέματα άμυνας - ασφάλειας και αμυντικής βιομηχανίας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

1. Το Συνέδριο έθιξε όλα τα σύγχρονα ζητήματα διεθνούς και εθνικής ασφάλειας.
2. Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο αν. υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δ. Βίτσας.
3. Ομιλίες πραγματοποί­ησαν ο αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-05/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
http://staratalogia.blogspot.grΔιαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!