ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αποστρατείες ΕΜΘ Αρχιλοχιών & Επιλοχιών

Διαδώστε το

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης: 

α. Με το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες:
 (1) Εφοδιασµού - Μεταφορών Μπούτλα ∆ηµήτριο του Γεωργίου, ΑΜ:71420, ΑΜΟ:8605, ΣΑ:121/000034/93 που γεννήθηκε το έτος1972 στη Λάρισα και ο οποίος από την 15 Σεπ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:4461109357/12-12-2017)
 (2) Πεζικού Φωτόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου,ΑΜ:71421, ΑΜΟ:9020, ΣΑ:105/001856/99 που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Πάτρα και ο οποίος από την 17 Ιουλ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:9010090226/12-12-2017)
 (3) Εφοδιασµού – Μεταφορών Τσαουσίδη Βασίλειο του Γεωργίου, ΑΜ:71422, ΑΜΟ:12371, ΣΑ:149/001470/94 που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Γερµανία και ο οποίος από την 18 Αυγ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:5910315282/12-12-2017)
 (4) Πυροβολικού Αναγνωστόπουλο Νικόλαο του Ιωάννη, ΑΜ:71423, ΑΜΟ:13879, ΣΑ:134/003417/00 που γεννήθηκε το έτος 1979 στις Σέρρες και ο οποίος από την 17 Αυγ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:6512866818/12-12-2017) β. Με το βαθµό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία τους παρακάτω Επιλοχίες:

 (1) Πεζικού Παπάζογλου Ευάγγελο του Ιωάννη,ΑΜΥ:20543, ΣΑ:140/000130/14 που γεννήθηκε το έτος 1993 στην Καστοριά και ο οποίος από την 2 Αυγ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1029711777/12-12-2017)
 (2) Πεζικού Λυστρίδη – Χατζή Ηλία του Νικόδηµου, ΑΜΥ:20570, ΣΑ:155/002237/13 που γεννήθηκε το έτος 1992 στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος από την 30 Ιουν 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1213570452/12-12-2017)

2. Θέτουµε σε αυταπάγγελτη αποστρατεία, λόγω συµπλήρωσης ορίου ηλικίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν∆ 445/1974 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας µε το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή τον ΕΜΘ Αρχιλοχία Πυροβολικού Κουτσούλη Νικόλαο του ∆ηµητρίου, ΑΜ:71424,ΑΜΟ:5435, ΣΑ:154/175597/88 που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Χολαργό Αττικής. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8176431796/12-12-2017) 

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!