ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαδώστε το

ΠΡΟΣ :κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ                                                                 
ΚΟΙΝ :- κ.κ. ΥΠΟΙΚ, ΑΝΥΠΟΙΚ
- Κοινοβουλευτικά Κόμματα
- κ.κ. Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας
- ΓΔΟΣΥ/Δντής
- ΠΟΕΣ
- Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
ΘΕΜΑ : Οικονομικά Θέματα (Επίδομα Υπηρεσίας Γραφείου)

ΣΧΕΤ : α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιο-νομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και ερ-γασιακές ρυθμίσεις. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 – 2021 και λοιπές διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. 61999 Φ.5142/21.12.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 15, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου στο πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσεται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την υπηρεσία και ένεκα αυτής»)

γ. Υπ΄ αριθμ. 6002/18/10-α/23.1.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 94, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας»)δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.841/26/38463 Σ.7925/22.5.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1762, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

1. Σύμφωνα με την περίπτωση ΣΤ του άρθρου 127 του (α) σχετικού, ορίζεται ότι: «Τα επιδόματα …… γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία, που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύους αυτού…. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων.

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με τις σχετικές (β) και (γ) καθορίστηκε το ύψος (300,00 ευρώ μηνιαίως), οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος γραφείου στο πυροσβεστικό προσωπικό και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα, λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία.

3. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που κρίθηκαν από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές ικανοί για την Υπηρεσία Γραφείου, λόγω τραυματισμού τους στην υπηρεσία και ένεκα αυτής, πλην της (δ) σχετικής, που ουδόλλως συμπεριλαμβάνει το εν θέματι επίδομα.

4. Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως ενεργήσετε καταλλήλως προκειμένου εκδοθεί η ανωτέρω προβλεπόμενη και αναγκαία κοινή υπουργική απόφαση, για τη χορήγηση, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητάς τους ένεκα παθήματος στην υπηρεσία, στους συναδέλφους μας.    

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.       
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Λοχαγός (ΠΒ)
6931116066
Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!