Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών

Διαδώστε το

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 91 παράγραφος 4 Του Ν.3883/2010, τους παρακάτω Λοχαγούς του Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25-10-2017, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider