Κρίσεις - light στο Πεντάγωνο. Ξεκινούν από στιγμή σε στιγμή στους 3 κλάδους ΕΔ

Διαδώστε το

Συναγερμός στο ΥΠΕΘΑ για το Αιγαίο και όχι για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Όσο το δυνατόν πιο ανώ­δυνα φαίνεται ότι επιθυ­μούν οι πάντες να περάσουν οι φετινές ετήσιες τακτικές και έκτακτες κρίσεις στους τρείς Κλάδους των Ενόπλων Δυνά­μεων, καθώς αυτές θα πραγμα­τοποιηθούν σε λίγα 24ωρα, μέ­σα σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για τα εθνικά θέματα και την τουρκική προκλητικότη­τα στο Αιγαίο και στην Κύπρο να έχει «χτυπήσει κόκκινο»! 

Πιο συγκεκριμένα... «Περισ­σότερο μας απασχολούν οι κινήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο και στην Κύπρο παρά οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες έτσι και αλλιώς θα γίνουν κανονικώς στην ώρα τους», μας εί­πε κάποιος από το ΥΠΕΘΑ που είναι σε θέση να γνωρίζει πρό­σωπα και καταστάσεις και έχει δίκιο. 

Η προκλητικότητα των Τούρκων, για παράδειγμα, το διήμερο και μόνο 19 και 20 Φε­βρουάριου, ανήμερα της Καθαρής Δευτέρας και την επομένη, είναι ενδεικτική αλλά και επιβεβαιωτική της προαναφερθείσας άποψης. Τι έγινε τότε και γιατί απασχόλησε τόσο πολύ και τό­σο έντονα τους επιτελείς; Συνο­ψίζουμε εν τάχει. 

Ανήμερα της Καθαρής Δευ­τέρας, που σε μας είναι θρησκευ­τική επίσημη αργία, και συμφώνως με τα ισχύοντα στρατιωτικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των δύο χωρών τις εθνικές εορτές και επίσημες αργίες δεν θα υπάρ­χει δραστηριότητα αλλήλοις στο Αιγαίο, οι Τούρκοι πραγματο­ποίησαν 42 (!) παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας. Φανταστείτε, δηλαδή, να μην υπήρχαν και τα ΜΟΕ! 

Επίσης την ίδια ημέρα, στη στρατηγικής σημασίας ελληνι­κή νησίδα Παναγιά του νησιωτι­κού συμπλέγματος των Οινουσσών στη Χίο, εμφανίστηκαν 17 Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρώην δημόσιοι υπάλληλοι που κατα­διώκονται ως «Γκιουλενιστές» από το καθεστώς Ερντογάν! 

Το χειρότερο σενάριο 

Φυσικά εντοπίστηκαν αμέσως από το προσωπικό τού εκεί υπάρχοντος ελληνικού στρατιωτικού φυλακίου, που και αυτοί με τη σειρά τους ενημέρωσαν το Λιμενικό για τα... περαιτέ­ρω. Τυχαία η επιλογή των Τούρ­κων να εξέλθουν εκεί; Μπορεί. Στο ΥΠΕΘΑ και στο ΓΕΕΘΑ όμως πάντα εξετάζουν το «χει­ρότερο σενάριο» (the worst case scenario) και αυτή η περίπτω­ση προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Την επομένη, 20 Φεβρουάρι­ου, στην κυπριακή Αποκλειστι­κή Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), οι Τούρκοι ανακοίνωσαν δύο παράνομες «εξαγγελίες προς ναυτιλλομένους» (NAVTEX), με τις οποίες επέκτειναν τη δέ­σμευση της θαλάσσιας έκτασης του «οικοπέδου Νο.3» από τις 22 Φεβρουάριου, που έληγε η ως τότε προηγούμενη παράνο­μη NAVTEX για ασκήσεις του ναυτικού τους, ως τις 10 Μαρτί­ου πάλι για ασκήσεις, συνεχίζοντας έτσι την εκεί παρουσία έξι πολεμικών τους σκαφών και ουσιαστικώς «γκριζάροντας» για έναν περίπου μήνα την περιοχή, απαγορεύοντας οποιαδήποτε κί­νηση πλοίων σε αυτό, φυσικά και στο γεωτρύπανο. Η δεύτε­ρη παράνομη NAVTEX έκλει­νε επίσης για ασκήσεις όλα τα άλλα «οικόπεδα» της κυπριακής ΑΟΖ, εκτός φυσικά από εκεί που είναι το αμερικανικό γεωτρύπα­νο και το ισραηλινό. Για προφανείς λόγους. 

Και σε όλα αυτά δεν συμπερι­λαμβάνουμε τις υπόλοιπες τουρκικές «ταρζανιές» που έχουν προηγηθεί, με τον εμβολισμό του ΠΑΘ «ΓΑΥΔΟΣ» του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ από σκάφος της τουρκικής Ακτοφυλακής, την άλ­λη «ταρζανιά» με την τουρκική ακταιωρό και την κανονιοφό­ρο «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», τον πόλε­μο προκλητικών δηλώσεων της τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας κ.λπ. 

Βεβαίως, δεν πρέπει να ξε­χνάμε και την επισήμως διατυπωμένη άποψη από την ελληνι­κή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ αλλά και του ΥΠΕΞ, καθώς και τη στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΕΘΑ, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια αν επαναληφθεί τουρκι­κή πρόκληση παρόμοια με αυτήν του εμβολισμού του σκάφους του Λιμενικού! Ανανεώνουν τη θητεία τους και οι τρεις Αρχηγοί 

Μέσα σε αυτό το πολιτικό/διπλωματικό περιβάλλον ασφαλείας στο Αιγαίο και στην Κύπρο, η επιθυμία της πολιτι­κής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης, φαίνεται πως είναι οι φετινές κρίσεις να περάσουν όσο το δυνατόν πιο «ήσυχα και δια­κριτικά». 

Ήδη το πρώτο στίγμα έχει δοθεί, καθώς ως τις 21 Φεβρουάριου δεν είχε συνέλθει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου υπουργού Εθνικής Άμυνας για να αποφασίσει τυχόν αντικατάσταση κάποιου εκ των Αρχηγών των Κλάδων. 

Αν υπήρχε τέτοια πρόθεση, αυτό θα είχε ήδη συμβεί το αργότερο εντός του Ιανουαρίου 2018, και εφόσον δεν συνέβη ως τώρα -θεωρητικώς πάντα και υπό κανονικές (και όχι έκτακτες) συνθήκες- οι Αρχηγοί συνεχίζουν κανονικώς. Από κει και μετά, μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο σκέψεις:

Η πρώτη είναι για «κρίσεις-light», όπου το μαχαίρι δεν θα πέσει πολύ βαθιά, περιοριζόμενες σε αποστρατείες 1-2 Αντιστράτηγων στο Σ.Ξ από τους εννέα συνολικώς, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχηγού, και από ενός Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου στο ΠΝ και ΠΑ, αντιστοίχως. Αν υπολογίσουμε ότι κατά μέσον όρο για κάθε θέση Αντιστράτηγων αποστρατεύονται τρεις Υποστράτηγοι, τότε βλέπουμε ότι αναλογικά το μαχαίρι των κρίσεων δεν θα πάει πολύ βαθιά.

Η δεύτερη σκέψη είναι να πέσει το μαχαίρι βαθιά, κάτι που -συμφώνως πάντα με τις πληροφορίες μας- δεν θα γίνει για δύο λόγους:

Αφενός, γιατί με την προαναφερθείσα κατάσταση στα εθνικά θέματα και τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή μας, η επι­θυμία και επιδίωξη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι οι αλλαγές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες, για να μην υπάρχουν βαθιές ανακατατάξεις στο στράτευμα σε κρί­σιμες μονάδες και σχηματισμούς, ειδικώς αυτήν την περίοδο. 

Αφετέρου, γιατί όλοι αναγνωρί­ζουν ότι την παρούσα οικονομική συγκυρία δεν είναι ό,τι καλύτερο να συνταξιοδοτείς ικανούς άνδρες στα 50-55 τους και ενώ μπορούν να προσφέρουν ακόμα πολλά. Αυτό δεν το θέλει ούτε η ηγεσία ούτε και οι ίδιοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. 

Επομένως, όλα δείχνουν ότι πάμε μάλλον για «κρίσεις-light» στις ΕΔ και ο διεθνής περίγυρος και οι καταστάσεις προς αυτό συγκλίνουν! 

Από τον ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ 
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-25/02/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
http://staratalogia.blogspot.grΔιαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ