ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

4000 επενδύτες τύπου Fleece θα προμηθευτεί ο Στρατός Ξηράς για τα Στελέχη του

Διαδώστε το1. Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, για την Προµήθεια 4.000 Τεµαχίων Επενδυτών Τύπου Fleece, για την Κάλυψη Αναγκών Ένδυσης Στελεχών ∆ιαφόρων Βαθµών.2. Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα, την περίληψη της υπ’ αριθµ. 25 διακηρύξεως, που αφορά στον υπ’ όψιν διαγωνισµό και παρακαλούµε:  Τα Επιµελητήρια να µεριµνήσουν για την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών τους, µε σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή σ’ αυτόν.

 3. Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ θα γίνει την Παρασκευή 30 Μαρ 18.

     4. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπωςκαταχωρίσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα
www.army.gr.

     6. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλείται όπως διαβιβάσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης
στα µέλη της. 

Δείτε όλο τον διαγωνισμό:


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ