ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Στρατός Ξηράς: «Αποστρατείες Υπαξιωµατικών ΕΜΘ»

Διαδώστε το

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν∆ 445/74 και τηςπαραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π∆ 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:


 Με το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες: 

(1) Τεθωρακισµένων Τουλή Ιωάννη του Χρήστου,ΑΜ:71448, ΑΜΟ:8382, ΣΑ:134/000742/96 που γεννήθηκε το έτος 1975 στις Σέρρες και ο οποίος από την 1 ∆εκ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8477846017/28-02-2018).

 (2) Πεζικού Χατζή Ηλία του Ανδρέα, ΑΜ:71449, ΑΜΟ:8842, ΣΑ:132/000307/93 που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Κιλκίς και ο οποίος από την 06 Σεπ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσίατου Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1129715127/28-02-2018).
.
 (3) Τεθωρακισµένων Οργιανέλη Ανδρέα τουΘεοδώρου, ΑΜ:71450, ΑΜΟ:9673, ΣΑ:148/000270/96 που γεννήθηκε το έτος1975 στη Βέροια και ο οποίος από την 04 ∆εκ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου απότην ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1898811102/28-02-2018).

 (4) Τεχνίτη Πεζικού Καραβοκυρό Κωνσταντίνο τουΓεωργίου, ΑΜ:71451, ΑΜΟ:10810, ΣΑ:100/003480/95 που γεννήθηκε το έτος1974 στην Αθήνα και ο οποίος από την 18 Οκτ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:6454506481/28-02-2018).

 (5) Πεζικού Αντωνίου Παναγιώτη του Ελευθερίου, ΑΜ:71452, ΑΜΟ:12662, ΣΑ:133/001212/95 που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Έδεσσα και ο οποίος από την 26 Σεπ 17 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από τηνενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:5891106871/28-02-2018). 


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ