ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

Πρόσκληση για Κατάταξη Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ ΟΠ)

01 Μαρτίου, 2018

Κ υ ρ ώ ν ο υ μ ε το (θ) σχετικό Πρακτικό Συμβουλίου Επιλογής Τελικών Αποτελεσμάτων
Υποψήφιας Επαγγελματία Οπλίτη Έτους 2005 για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία και Κ α λ ο ύ μ ε την αναφερόμενη στο (θ) σχετικό Πρακτικό Συμβουλίου Επιλογής Τελικών Αποτελεσμάτων ΕΠ.ΟΠ. Έτους 2005 Βαρκούτα Χρυσούλα του Απόστολου και της Παγώνας, επιτυχούσα στην ειδικότητα «Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος» για την οποία είχε διαγωνισθεί,προκειμένου να καταταγεί ως Επαγγελματίας Οπλίτης(ΕΠ.ΟΠ.) στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη) την 5 Μαρτίου 2018.2. Για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας η ημερομηνία κατάταξης δύναται να παραταθεί μέχρι και δύο (2) ημέρες, εφόσον η παραπάνω αναφερόμενη παρουσιαστεί με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης σε οποιαδήποτε