ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Τι παίζετε για Θητεία και προσλήψεις ΕΠ. ΟΠ... όλο το Παρασκήνιο

Διαδώστε το

Αύξηση της θητείας κα­τά τρεις μήνες προωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγε­σίας σύμφωνα με την εφημερίδα φιλελεύθερος προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν και τα οποία αναδείχθηκαν περαιτέρω με αφορμή τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Εθνι­κής Άμυνας η στρατιωτική ηγεσία έχει θέσει, μάλιστα με επιτακτικό τρόπο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας ότι αυτά πρέπει να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν, λόγω της χαμηλής στελέχωσης των Μονάδων Έβρου και Νήσων και της εμφανούς αδυναμίας υλοποίησης του προβλεπόμενου έργου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει κατατεθεί σχέ­διο που περιλαμβάνει πρόταση για αύξηση της θητείας στον Στρατό Ξηράς από 9 μήνες, που είναι σήμερα, σε 12 και ταυτόχρονη αύξηση της θητείας στην Πολεμική Αε­ροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, από 12 σε 15 μήνες. Πρόκειται για σχέδιο που είχε κατατεθεί και στο πρόσφατο παρελθόν λόγω της απομείωσης που εμφανίζεται στο κατώτερο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικά αυτού που υπηρετεί στις μονάδες των «πρόσω», όπως αποκαλούνται αυτές που βρίσκονται κυρίως στον Έβρο.


Η σχετική πρόταση επανήλθε μετά την ανάδειξη των προβλημάτων και των κενών στην περιοχή του Έβρου και το μείζον ζήτημα που δημιουργήθηκε με τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, με τα στε­λέχη του Πενταγώνου να δηλώνουν πως αν ο αριθμός των περιπόλων ήταν μεγαλύτερος δεν θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ενστερνίζεται το σχέδιο της αύξησης της θητείας, εν τούτοις συναντά ενστάσεις από το συγκυβερνών κόμμα (οι οποίες έχουν μεταφερθεί και μέσω του αναπληρωτή υπουργού, Φώτη Κουβέλη), που αντιπροτείνουν προσλήψεις ΕΠΟΠ προκειμένου να μην προκύψουν εσωκομ­ματικά προβλήματα και αντιδράσεις και από τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να απορρίπτει και το σκεπτικό των θέσεων του συγκυβερνώντος κόμματος (το ενδεχόμενο προσλήψεων ΕΠΟΠ σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως προεκλογική θα ωφε­λούσε και το δικό του κόμμα), φέρεται να έχει ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία εναλλακτικό σχέδιο, που να περιλαμβάνει συνδυασμό της αύξησης της θητείας με προσλήψεις ΕΠΟΠ. Η ηγεσία πάντως των Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμά ότι η αύξηση της θητείας πρέπει στην παρούσα φάση να προταθεί και να γίνει κατά τρεις μήνες (στο σχέδιο προβλέπεται αύξηση μόνο κατά έναν μήνα για την πρώτη σειρά απολύσεως από την εφαρμογή του), διότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα και να συμβάλει στην αλλαγή της ψυχολογίας του στελεχικού δυ­ναμικού, που σήμερα βρίσκεται στο ναδίρ.

Η εξέλιξη ως προς το ζήτημα της θητείας θα εξαρτηθεί και από τις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου και κυρίως από το κατά πόσο θα επιλέξει τη λύση της αύξησης της θητείας, έστω και συνδυαστικά με τις προσλήψεις ΕΠΟΠ, ή τη λύση της πρό­σληψης αποκλειστικά και μόνον ΕΠΟΠ.

Η επιλογή του Μαξίμου και του εκ­προσώπου του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει σχέση με την αναγκαιότητα και τα επιχειρήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, που όλοι βλέπουν πως είναι βάσιμα, αλλά με την εντός του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικότητα τα πράγματα δυσκολεύουν. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαία στελέχη του κόμματός που σήμερα κατέχουν και κυβερνητικές θέσεις έχουν ταχθεί όχι μόνο κατά της οποιοσδή­ποτε αύξησης της θητείας αλλά και της ίδιας της θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Βέβαια, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας η θέση ως προς την κατάργηση της θητείας μετατράπηκε σε «ανάγκη μείωσης της ήδη μειωμένης θητείας και παράλλη­λου εκδημοκρατισμού της».

Το σχέδιο που πάγωσε

Από την πλευρά της η στρατιωτική ηγεσία δεν βλέπει αρνητικά την πρόσληψη ΕΠΟΠ, δεδομένου ότι πρόκειται για στελέχη που αποκτούν στην πορεία μονιμότητα και η εκ­παίδευσή τους αποδίδει καρπούς σε βάθος χρόνου. Σημειώνουν δε ότι έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από τις τελευταίες προ­σλήψεις, με αποτέλεσμα το αρχικό σχέδιο της πρόσληψης συνολικά 40.000 ΕΠΟΠ να μην έχει προχωρήσει, αν και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Άμυνας.

Αιτία γι' αυτό είναι η οικονομική κρίση και η έλλειψη πιστώσεων στον κρα­τικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση στον προϋπολογισμό του υπουργείου. Εν τούτοις μια διαδικασία πρόσληψης περίπου 4.000 ΕΠΟΠ, εκ των οποίων 2.500 θα κατευθυνθούν στον Στρατό Ξηράς, κρίνεται ως αναγκαία. Άλλωστε, όπως χαρακτηρι­στικά αναφέρουν, η μείωση της θητείας στους 9 μήνες για τον Στρατό Ξηράς είχε αποφασιστεί σε συνδυασμό με την αύξηση των ήδη υπηρετούντων ΕΠΟΠ κατά 1.500, τουλάχιστον. Κάτι που φυσικά δεν έγινε. Αυτό που προκαλεί όμως ανησυχία είναι η καθυστέρηση που θα σημειωθεί.

Όπως ανη­συχία προκαλούν και οι πληροφορίες πως ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φώτης Κουβέλης, υλοποιώντας τον κεντρι­κό σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου περί χαμηλών τόνων, έδωσε εντολή να τηρηθεί κανονικά ο προγραμματισμός των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω... αποψίλωση των Μονάδων Έβρου και Νήσων, όπως τονίζουν τα στελέχη του Πενταγώνου.

Υπενθυμίζε­ται ότι η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει επιχειρήσει στο πρόσφατο παρελθόν να αυξήσει το στελεχικό δυναμικό μέσω του θεσμού των OBΑ (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως). Ο θεσμός είχε ατονίσει όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η εφαρμογή του σχεδίου προσλήψεων ΕΠΟΠ και επανήλ­θε στο προσκήνιο το 2013. Απέτυχε όμως να αποδώσει τα αναμενόμενα ως προς την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερο στρατιωτικό προ­σωπικό, διότι εν αντιθέσει με τον θεσμό των ΕΠΟΠ δεν υπάρχει μονιμότητα για όσους συμμετάσχουν.

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!