ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ

Διαδώστε το

Ο λανθασμένος υπολογισμός των μορίων, που πιθανότατα οφείλεται σε μηχανογραφική δυσλειτουργία της εφαρμογής διαχείρισης των μορίων, αν δεν διορθωθεί άμεσα, φέρνει αυτομάτως σε μειονεκτική θέση τους υπόψη συναδέλφους σε σχέση με τους υπόλοιπους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την τοποθέτηση τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και την Υπηρεσία.

ΠΡΟΣ : κ. Α/ΓΕΣ                                                                                Αρ. Πρωτ. 295/2018                                                                                                                Αθήνα, 16 Μαρ 2018

ΚΟΙΝ : - κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
- κ. Α/ΓΕΕΘΑ
- ΠΟΕΣ
- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ :   Μοριοδότηση Μόνιμου Στρατιωτικού Προσωπικού ΣΞ

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/6.2.2018 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετή-σεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
            
     Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, καθορί-στηκε ότι ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην ίδια Απόφαση, θα αφορά στο σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ, ενώ με την παρ. 4 του αυτού ως άνω άρθρου καθορίστηκε ότι, ειδικά για το έτος 2018, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 1 αυτής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ καταρτίζουν και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού προσωπικού, τις οποίες κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση έως τις 10 Μαρ 2018.Στελέχη που υπηρέτησαν στο παρελθόν σε θέσεις του εξωτερικού ως Υπαξιωματι-κοί (μέχρι και το βαθμό του Ανθστή), διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι, στις επετηρίδες μοριοδό-τησης που κοινοποιήθηκαν στο σύνολο του προσωπικού με την ως άνω διαδικασία, ο υπολογισμός των μορίων τους (αρνητικά μόρια) δεν έγινε με το βαθμό που έφεραν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης τους στις θέσεις του εξωτερικού, αλλά με το βαθμό του Αξιωμα-τικού που φέρουν σήμερα, με αποτέλεσμα σε ορισμένους να έχουν αφαιρεθεί ακόμη και 250 μόρια.  

Ο λανθασμένος υπολογισμός των μορίων, που πιθανότατα οφείλεται σε μηχανο-γραφική δυσλειτουργία της εφαρμογής διαχείρισης των μορίων, αν δεν διορθωθεί άμεσα, φέρνει αυτομάτως σε μειονεκτική θέση τους υπόψη συναδέλφους σε σχέση με τους υπόλοιπους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την τοποθέτηση τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και την Υπηρεσία.

Ενόψει της ενεργοποίησης του σχεδιασμού των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2018, από την ερχόμενη Δευτέρα 19.3.2018, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, διόρθωση του εν λόγω σφάλματος και επανυπολογισμό των μορίων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
Τσουκαράκης Ανέστης
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ
   Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
6974860612

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!