ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Έναν Επιλοχία και Έξι Λοχίες Επαγγελματίες Οπλίτες έχασε ο Στρατός Ξηράς

Διαδώστε το

Απολύσεις  Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς»

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Επχία (ΠΖ) Βλασάκη Κων/νου του Αντωνίου,
με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00159009, ΣΑ:10100018098. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2162656232/23-03-18).


 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι H απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.


Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΤΘ) Τσίλα Βάϊου του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01241311, ΣΑ:12100278204. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5783124215/23-03-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
H απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52,του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΔΒ) Μπότα Αλέξιου του Ιωάννη, με
αριθμό Μητρώου ΕΠΟ02121416, ΣΑ: 1044182010. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1065512709/16-02/18).

Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΕΠ) Λασκάρογλου Αστέριου του
Εμμανουήλ, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ00938011, ΣΑ: 14800024501. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 8757662641/27-02-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν.2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΥΠ) Γεωργιάδη Λάζαρου του Γεωργίου,
με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ0954111, ΣΑ: 13200111004. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου:7125741091/21-02-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΠZ) Φαρμάκη Παναγιώτη του Αθανασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01742413, ΣΑ: 14800029704. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2910012854/8-2-2018).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή του,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Γίνεται Αποδεκτή Η αίτηση παραίτησης του ΕΠ.ΟΠ. Λχία (ΠΒ) Δερμετζόγλου Δημήτριου
του Αναστασίου, με αριθμό Μητρώου ΕΠΟ01770213, ΣΑ: 15500184507. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9237713012/05-02-18).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι  Η απόλυση του παραπάνω Επαγγελματία Οπλίτη, μετά από αίτησή
του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του Ν. 936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3036/2002 και του άρθρου 52, του Ν.4105/60.

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!