ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

ΠΟΕΣ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Συζύγων Στρατιωτικών

Διαδώστε το


Με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου σας καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-ας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη 10.4.2018 και ώρα 15.00.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή οι εκπαιδευτικοί που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, που τελούν «υπό μετακίνηση» και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δεν θα υποβάλλουν αιτήσεις κατά την παρούσα διαδικασία, αλλά όταν καταστεί γνωστός ο τόπος μετακίνησής τους και θα εξετάζονται (οι αιτήσεις), για την ολοκλήρωσή τους, στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.


Όπως σας είναι γνωστό, οι στρατιωτικοί οι οποίοι μετατίθενται, λαμβάνουν, συνήθως, γνώση της μετάθεσής τους στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιουνίου έως και μέσα Ιουλίου εκάστου έτους, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν την ημερομηνία υλοποίησής τους, καθόσον οι ημερομηνίες ανακοινώνονται αμέσως μετά τις απαντήσεις των Γενικών Επιτελείων, επί τυχόν ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών.

Οφείλουμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία των συναδέλφων μας στρατιωτικών, αλλά και πλήθους συζύγων τους, οι οποίοι θεωρούν ότι:

- κατά την ημεροχρονολογία κατά την οποία θα εξεταστούν οι κατά προτε-ραιότητα αιτήσεις τους, τυχόν να μην υφίστανται λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, αφού αυτές ενδέχεται να έχουν ήδη καλυφθεί, λόγω της πρωθύστερης συγκρότησης των Συμβουλίων των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ,

- η προθεσμία που δόθηκε (δηλαδή η 10.4.2018) καθίσταται ανενεργή, γνωρίζοντας μάλιστα ότι στο παρελθόν οι ημερομηνίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τις αποσπάσεις του έτους 2017 – 18 η ημερομηνία ήταν η 15η Μαιου, του έτους 2016 - 17 η 12η Μαΐου, του έτους 2015 - 16 η 3η Ιουλίου, ενώ του έτους 2014 - 15 η 25η Ιουνίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποσβεστεί οποιαδήποτε εκ των υστέρων αρνητική ενέργεια, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο και προς τούτο δεσμευτείτε, ότι, οι ανωτέρω αιτήσεις επιθυμιών των συζύγων των στρατιωτικών θα ληφθούν υπόψη κατά την πρώτη συνεδρίαση των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, ώστε να τεθούν όλοι με ίσους όρους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
Τσουκαράκης Ανέστης
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ
Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
6974860612


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!