ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Η τιμή μεριδίου του ΕΚΟΕΜΣ για το 2018 στους δικαιούχους Απόστρατους

Διαδώστε τοΔιανομή των Εσόδων Έτους 2017 του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη διανομή, κατά το έτος 2018, του 81,618% των συνολικών καθαρών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το έτος 2017, ήτοι ποσού 42.666.742,61 €, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την τήρηση του ποσού των 9.609.400,66 €, που αντιστοιχεί στο 18,382% των καθαρών εσόδων, ως Αποθεματικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Την τήρηση του ποσού των 1.231.777,93 € που αντιστοιχεί στο πλεόνασμα χρήσης 2017, ως πρόσθετο Αποθεματικό.

4. Τη διατήρηση της τιμής μεριδίου για το έτος 2018, στο ύψος των 4,9383 €.


5. Την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που θα προκύψει από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όσους καθίστανται δικαιούχοι μετά την 31-12-2017, στην περίπτωση που ο συνολικός ετήσιος αριθμός μεριδίων, για το έτος 2018 υπερβεί την εκτίμηση των 8.640.000, από τα χρηματικά ποσά αυτών που θα απωλέσουν το σχετικό δικαίωμα κατά το έτος 2018 και σε περίπτωση μη επάρκειας αυτών, από το Αποθεματικό του Κλάδου. Τυχόν επιπλέον έσοδα, από τα ήδη αναγραφόμενα, τα οποία αφορούν στη χρήση 2017 αλλά δεν εισπράχθηκαν εντός αυτής, να λογιστικοποιηθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και να αχθούν στο σύνολό τους υπέρ του Αποθεματικού του Κλάδου.

6. Την παρακολούθηση, με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ, της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του και την υποβολή ενημέρωσης επί των ως άνω στοιχείων κατά το πρώτο 10ήμερο μηνών Απρ, Ιουλ και Οκτ 18, με παράλληλη εξέταση, εφόσον απαιτείται, ενδεχόμενης τροποποίησης της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.

7. Υλοποίηση της παρούσας απόφασης με μέριμνα του ΕΚΟΕΜΣ

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!