ΙΣΤΟΡΙΑ

GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Εφιάλτης πλέον οι παρούσες και μελλοντικές Συντάξεις των Στρατιωτικών - Εξαιρετική ανάλυση του Λοχαγού Σ. Κουκουράβα (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Εφιάλτης πλέον οι παρούσες και μελλοντικές Συντάξεις των Στρατιωτικών - Εξαιρετική ανάλυση του Λοχαγού Σ. Κουκουράβα (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)Το γεγο…Εφιάλτης πλέον οι παρούσες και μελλοντικές Συντάξεις των Στρατιωτικών - Εξαιρετική ανάλυση του Λοχαγού Σ. Κουκουράβα (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Το γεγονός της έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών», με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς αναγνώρισης - υπολογισμού του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, αναμφίβολα αποτέλεσε το γεγονός των ημερών για τον κλάδο μας, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά στο σύνολο σχεδόν των συναδέλφων.

Το περιεχόμενο τις εγκυκλίου, που εξειδικεύει σημαντικά ζητήματα, μπορεί σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστεί ότι κινείται προς θετική κατεύθυνση. Δεν περιλαμβάνει το σύνολο των διεκδικήσεων των συναδέλφων, αλλά συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς θετική κατεύθυνση.

Δυστυχώς όμως και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει πληθώρα σημείων που χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης, γεγονός που δεν τιμά την Πολιτεία. Όταν μεσολαβούν περίπου 2 χρόνια από την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου (ασφαλιστική «μεταρρύθμιση»), μέχρι την έκδοση εγκυκλίου που εξειδικεύει το θέμα τότε μάλλον θα πρέπει ως σκεπτόμενοι ενεργοί πολίτες να προβληματιστούμε για τη λειτουργία του Κράτους για μια ακόμη φορά.

 Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, το κριτήριο υπαγωγής σε καθεστώς αναγνώρισης διπλάσιου  χρόνου υπηρεσίας, είναι ο χρόνος που έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία και όχι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, η εισφορά υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης (6,67%) και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι λογίζονται ως πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της  ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (και όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν). 

Συνεπώς, παύει  αυτοδικαίως  να εφαρμόζεται η αναγνώριση στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του χρόνου υποβολής της αίτησης.

Συναισθήματα αγωνίας διακατέχουν μεγάλη μερίδα συναδέλφων που έχει προβεί σε αναγνώριση των ετών αυτών, μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016, ο οποίος εξειδικεύεται περαιτέρω με την πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο.  Η συγκεκριμένη κατηγορία, έχει  καταβάλλει (εφάπαξ ή σε 60 ισόποσες δόσεις) εισφορές που δεν ανατρέχουν στο έτος που πραγματοποιήθηκε η προς αναγνώριση υπηρεσία, αλλά στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με βάση τα όσα καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο, η καταβολή των εισφορών ως προς το ύψος τους έχει εσφαλμένα γίνει με τη συγκεκριμένη βάση υπολογισμού, η οποία πλέον σύμφωνα με νομικούς κύκλους, θεωρείται θεσμικά «πεπερασμένη» και δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, προκύπτει έννομο συμφέρον για χιλιάδες συναδέλφους, αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη του και τον χρόνο που απαιτήθηκε από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου (περί της 2ετίας)! Η αδικοπραξία του συστήματος σε όλο της το μεγαλείο…….

Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο εκ των συνθηκών να γίνει άμεσα ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων εισφορών, υπό το νέο πλαίσιο που οριοθετήθηκε με τη σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να ακολουθήσει, κατά περίπτωση, η επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή ο συμψηφισμός των υπολειπόμενων ποσών για τους δικαιούχους.

Επίσης είναι απαραίτητος ο επακριβής καθορισμός της περιόδου υπηρεσίας που οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη! Είναι ζήτημα εξαιρετικής σημασίας που πρέπει να διευθετηθεί το συντομότερο. Το πρόβλημα και η αναστάτωση δεν οφείλεται στους συναδέλφους, αλλά στο Κράτος που δε διακρίνεται για τη συνέχεια και τη συνέπειά του. Αυτό ισχύει πολύ δε περισσότερο όταν το πρόβλημα έγκειται σε ενέργειες ή παραλείψεις της Πολιτείας που συνεχίζει να νομοθετεί ανερμάτιστα, χωρίς διάλογο ουσιαστικό και με λογική ψυχρά εισπρακτική.     

Περνώντας σε ορισμένα πιο «τεχνικά» ζητήματα, που εκτιμώ ότι ενδιαφέρουν επίσης μεγάλη μερίδα συναδέλφων, κρίνεται χρήσιμο να επισημανθεί ότι το καθεστώς ασφάλισης έχει πλέον επεκταθεί στα 40 έτη, με μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης στο 42,8% επί των συντάξιμων αποδοχών. Να μη λησμονούμε ότι με το προγενέστερο καθεστώς, αυτό του Ν.3865/2010 η αναπλήρωση άγγιζε το 61,2%, οπότε έχουμε και την ειδοποιό διαφορά!!!

Αλήθεια αναλογίστηκε κανείς πόση θα είναι η μείωση στο εισόδημα του κάθε στελέχους ε.α λόγω της τεράστιας απομείωσης του ποσοστού αναπλήρωσης;

Η σύνταξη πλέον για όσους αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία είναι το άθροισμα του ανταποδοτικού και του προνοιακού σκέλους (Εθνική σύνταξη). Ενδεικτικά, στην περίπτωση εργαζόμενου με 40 έτη ασφάλισης που έχει μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.000 €, η ανταποδοτική σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των 428 €, ενώ μαζί με την εθνική σύνταξη των 384 €, προκύπτει συνολικά ένα μικτό εισόδημα (όχι καθαρό) της τάξεως των 812 €, διότι πάνω σε αυτό το ποσό συνυπολογίζονται και οι κρατήσεις.

Επιπλέον, εργαζόμενος που αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία ηλικιακά στο 50ο έτος με 35 έτη εργασίας, λαμβάνει Εθνική σύνταξη μειούμενη κατά 5/40, ήτοι κατά 48 €, οπότε αυτή διαμορφώνεται στο επίπεδο των 336 €.   Στην περίπτωση στελεχών που κατατάχθηκαν προ της 01 Οκτ 1990 αναγνωρίζεται ο πρόσθετος ασφαλιστικός χρόνος δίχως εξαγορά (χωρίς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται ως προς την ποσοστιαία αναπλήρωση της σύνταξης, όχι όμως και οι εισφορές στον υπολογισμό της βάσης των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό συμβαίνει επειδή η κράτηση υπέρ Δημοσίου (6,67%) θεσμοθετήθηκε με το Ν.1902/1990 όσον αφορά τις συντάξεις των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου.

Στην περίπτωση στελεχών που κατατάχθηκαν μεταγενέστερα της 01 Οκτ 1990 και οι οποίοι καταβάλουν εισφορές (6,67%) για την αναγνώριση ετών που υπολογίζονται στο διπλάσιο και τα οποία παρασχέθηκαν από το 2002 και μετά, αυτά τα έτη συνυπολογίζονται και διαμορφώνουν ανάλογα την ανταποδοτική σύνταξη ως προς τη θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Οι εν λόγω χρόνοι που αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν).

Αντιθέτως, σημείο με ιδιαίτερη σημασία αποτελεί το γεγονός ότι έτη υπηρεσίας προ του 2002, εφόσον αναγνωριστούν, δεν θα ληφθούν υπόψη ως προς τις συντάξιμες αποδοχές.

Ενδεικτικά, δείτε παρακάτω μερικούς πίνακες που παραθέτω, κατά φθίνουσα κλίμακα από 40 έως 32 έτη ασφάλισης, για να δείτε τα νέα ποσά μεικτής σύνταξης που θα λάβουν τα στελέχη (ως σενάριο πάντα) μελλοντικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
42,8%
1027.2
384
1,411 €
2300
984.4
1,368 €
2200
941.6
1,326 €
2100
898.8
1,283 €
2000
856
1,240 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
42,8%
813.2
1,197 €
1800
770.4
1,154 €
1700
727.6
1,112 €
1600
684.8
1,069 €
1500
642
1,026 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
40,8%
979.2
384
1,363 €
2300
938.4
1,322 €
2200
897.6
1,282 €
2100
856.8
1,241 €
2000
816
1,200 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
40,8%
775.2
1,159 €
1800
734.4
1,118 €
1700
693.6
1,078 €
1600
652.8
1,037 €
1500
612
996 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ (38) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
39%
936
384
1,320 €
2300
897
1,281 €
2200
858
1,242 €
2100
819
1,203 €
2000
780
1,164 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
39%
741
1,125 €
1800
702
1,086 €
1700
663
1,047 €
1600
624
1,008 €
1500
585
969 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
37,2%
892.8
384
1,277 €
2300
855.6
1,240 €
2200
818.4
1,202 €
2100
781.2
1,165 €
2000
744
1,128 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
37,2%
706.8
1,091 €
1800
669.6
1,054 €
1700
632.4
1,016 €
1600
595.2
979 €
1500
558
942 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
35,4%
849.6
384
1,234 €
2300
814.2
1,198 €
2200
778.8
1,163 €
2100
743.4
1,127 €
2000
708
1,092 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
35,4%
672.6
1,057 €
1800
637.2
1,021 €
1700
601.8
986 €
1600
566.4
950 €
1500
531
915 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
33,81%
811.44
384
1,195 €
2300
777.63
1,162 €
2200
743.82
1,128 €
2100
710.01
1,094 €
2000
676.2
1,060 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
33,81%
642.39
1,026 €
1800
608.58
993 €
1700
574.77
959 €
1600
540.96
925 €
1500
507.15
891 €


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
32,22%
773.28
384
1,157 €
2300
741.06
1,125 €
2200
708.84
1,093 €
2100
676.62
1,061 €
2000
644.4
1,028 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
32,22%
612.18
996 €
1800
579.96
964 €
1700
547.74
932 €
1600
515.52
900 €
1500
483.3
867 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (33) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
30,63%
735.12
384
1,119 €
2300
704.49
1,088 €
2200
673.86
1,058 €
2100
643.23
1,027 €
2000
612.6
997 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
30,63%
581.97
966 €
1800
551.34
935 €
1700
520.71
905 €
1600
490.08
874 €
1500
459.45
843 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μ.Ο ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2400
29,21%
701.04
384
1,085 €
2300
671.83
1,056 €
2200
642.62
1,027 €
2100
613.41
997 €
2000
584.2
968 €
ΕΜΘ – ΕΠ.ΟΠ
1900
29,21%
554.99
939 €
1800
525.78
910 €
1700
496.57
881 €
1600
467.36
851 €
1500
438.15
822 €

Τα εν λόγω παραπάνω μικτά ποσά των συντάξεων, είναι κατά προσέγγιση και όχι κατ’ ακρίβεια και αφορούν ως επί το πλείστον όσους θα αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία από το 2020 και μετά, όπου δεν θα υπάρχουν πλέον οι προσωπικές διαφορές.

ΛΓΟΣ (ΕΜ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

Υ.Γ:   Κάποιοι στο παρελθόν με χαρακτήρισαν ατυχώς ως «τυμβωρύχο» (Π.Ο.Ε.Σ). Το παράδοξο είναι ότι και η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ο στενός διοικητικός πυρήνας της οποίας ατυχώς διαπνέεται από (κλαδικού χαρακτήρα) στείρα συντεχνιακή αντίληψη,  δε συνηθίζει να «φιλοξενεί» την αρθρογραφία μου, όπως δεν αναδεικνύει θέματα, που έχω υποβάλλει και  επισημάνει με επιστολές μου εδώ 3 και πλέον μήνες ως Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών, με προβλήματα που ταλανίζουν μερικές χιλιάδες στελέχη και τα οποία δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας, έτσι ώστε να αναδειχθούν προς  επίλυση στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται ….

«Να φοβάσαι τους προφήτες κι αυτούς που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για την αλήθεια, επειδή κατά κανόνα κάνουν και άλλους να πεθάνουν μαζί τους, μερικές φορές πριν από αυτούς και καμιά φορά αντί για αυτούς».   Ουμπέρτο Έκο