ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αποστρατείες Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς

Διαδώστε το

Αποστρατείες Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς

Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40, του 445/74 ν.δ. και της παραγράφου 3, του άρθρου 11, του 21/91 π.δ. και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι
αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:

α. Με το βαθµό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω Αρχιλοχίες:

 (1) Τεχνικού Βαλαβάνη Σοφία του Σταύρου,ΑΜ:72369, ΑΜ:ΜΥ19943, ΣΑ: 137/000037/11 που γεννήθηκε το έτος 1990 στην Καβάλα και η οποία από την 29 Ιαν 18 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:9812468615/27-06-2018).

 (2) ∆ιαβιβάσεων Κουζιώρτη Κωνσταντίνο τουΣτέφανου, ΑΜ:72370, ΑΜ:ΜΥ19986, ΣΑ: 148/001391/11 που γεννήθηκε το έτος 1990 στη Βέροια και ο οποίος από την 26 Απρ 18 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:7211880225/27-06-2018).β. Με το βαθµό που φέρει τον ΕΜΘ ΑρχιλοχίαΤεθωρακισµένων Τζιτζή Ιωάννη του Γεώργιου, ΑΜ:ΜΟ8344, ΣΑ:148/000345/96που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Βέροια και ο οποίος από την 18 ∆εκ 17υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός
Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικούΕλληνικού∆ηµοσίου:3266741153/27-06-2018).

γ. Με το βαθµό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία τον Επιλοχία Τεχνίτη Αεροπορίας Στρατού Ντούρο Νικόλαο του Παναγιώτη,ΑΜ:ΜΥ20725, ΣΑ: 105/000568/14 που γεννήθηκε το έτος 1993 στο Ρίο και οοποίος από την 29 Μαρ 18 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία
του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το ΜητρώοΑνθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1041181178/27-06-2018). Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!