ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αποστρατείες Υποστρατήγων Στρατού Ξηράς

Διαδώστε το

Αποστρατείες Υποστρατήγων Στρατού Ξηράς

Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, τον Υποστράτηγο Υλικού Πολέµου Εκτός Οργανικών Θέσεων ∆ελατόλα Νικόλαο του Στεφάνου (ΑΜ:43670), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα Αττικής και ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας στο βαθµό του και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2017-2018 ως «ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία
του». (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Ελληνικού ∆ηµοσίου: 8935951541/02-08-2018).Θέτουµε σε αποστρατεία, µε αίτησή του, και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4ζ του άρθρου 21 του ν.2439/96 και του άρθρου 37 του 1400/1973 ν.δ., τον Υποστράτηγο Πυροβολικού Γρυλλάκη Μιλτιάδη του Γεωργίου (ΑΜ:45054), που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη, του οποίου έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας.(Αριθµός
Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 7591153285/23-07-2018)
Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!