ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες του Στρατού Ξηράς - Όλα τα ονόματα

Διαδώστε το

Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες του Στρατού Ξηράς - Όλα τα ονόματα


Προάγουµε Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 04-06-2018, ηµεροµηνία συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1) Αεροπορίας Στρατού Αντωνιάδη ∆ηµήτριο του Εµµανουήλ ΑΜ:58215
(2) ∆ιαβιβάσεων Τάκη Ελευθέριο του Ιωάννη ΑΜ:58216
(3) Μηχανικού Χατζίκο Ευστράτιο του Σταµατίου ΑΜ:58217
(4) Πεζικού Καινούργιο Κωνσταντίνο του Χρήστου ΑΜ:58218
(5) Πυροβολικού Στεργιόπουλο Χρήστο του Νικολάου ΑΜ:58219
(6) Πεζικού Χατζηασλανίδη Ελευθέριο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58220
(7) Πεζικού Μπασιούκα Χρήστο του Σωτηρίου ΑΜ:58221
(8) Ιππικού Τεθωρακισµένων Αϊνδελή Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:58222
(9) Πεζικού Καλαϊτζίδη Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:58223
(10) Πυροβολικού Σαρρή Ευστράτιο του Γεωργίου ΑΜ:58224
(11) Πεζικού Μέτσιο Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:58225
(12) Πεζικού Κωστάλα Ιωάννη του Ισιδώρου ΑΜ:58226
(13) Πυροβολικού Συµεωνίδη Μιλτιάδη του Νικολάου ΑΜ:58227
(14) Πεζικού Αποστολόπουλο Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:58228
(15) Ιππικού Τεθωρακισµένων Παππά Σπυρίδωνα του Χρυσοστόµου
ΑΜ:58229
(16) ∆ιαβιβάσεων Γκιρµπάτση Στυλιανό του Ευριπίδη ΑΜ:58231
(17) Μηχανικού Πλακούτση Λεωνίδα του Βασιλείου ΑΜ:58232
(18) Ιππικού Τεθωρακισµένων Τούφα Απόστολο του Νικολάου ΑΜ:58233
(19) Πεζικού Τζιάγκα Κίµωνα του ∆ηµητρίου ΑΜ:58234
(20) Πυροβολικού Μαστέλλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58235 
(21) Πυροβολικού Κωτούλα Βασίλειο του Ευαγγέλου ΑΜ:58236
(22) Πυροβολικού Σιγάλα Μιχαήλ του Αντωνίου ΑΜ:58238
(23) Πεζικού Γουρδουβέλη Αθανάσιο του Παναγιώτη ΑΜ:58239
 -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βενιέρη Αναστάσιο του Νικολάου
ΑΜ:58240
(24) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆ερµεντζή Αλέξιο του Γεωργίου ΑΜ:58241
(25) Πεζικού Κολιγλιάτη Ευάγγελο του Χρήστου ΑΜ:58243
(26) Ιππικού Τεθωρακισµένων Παπάζογλου Παναγιώτη του Ευαγγέλου
ΑΜ:58245


(27) ∆ιαβιβάσεων Χειµάρα Βασίλειο του Νικολάου ΑΜ:58247
(28) Μηχανικού Μπερτσιµά Γεώργιο του Στυλιανού ΑΜ:58248
(29) Πυροβολικού Σταύρου Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:58249
(30) Πυροβολικού ∆αµιανό Αναστάσιο του Παναγιώτη ΑΜ:58250
(31) Αεροπορίας Στρατού Τσιγκρέλη Απόστολο του Νικολάου ΑΜ:58251
(32) Πεζικού Μητρούλη Κωνσταντίνο του Ανδρέα ΑΜ:58252
(33) Ιππικού Τεθωρακισµένων Τσαρτσαράκο ∆ηµήτριο του Ζαχαρία
ΑΜ:58253
(34) Πυροβολικού Σαράντη Στυλιανό του Γεωργίου ΑΜ:58254
(35) Πεζικού Ανδριά Αθανάσιο του Ηλία ΑΜ:58255
(36) Πεζικού Κανέλλο Αλέξανδρο του Νικολάου ΑΜ:58256
(37) Ιππικού Τεθωρακισµένων Αραβανή Στέφανο του Κωνσταντίνου
ΑΜ:58257
(38) Πεζικού Λιόντο Αλέξανδρο του Θεοδώρου ΑΜ:58258
(39) Πεζικού Γκελεµπέση Κωνσταντίνο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58259
(40) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολυµπάκα Χαράλαµπο του Θεοδοσίου
ΑΜ:58260
(41) Πεζικού Κουτούδη Αντώνιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58262
(42) ∆ιαβιβάσεων Παπαχαραλάµπους Αθανάσιο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58263
(43) Αεροπορίας Στρατού Μπάρµπα Στέργιο του Ευαγγέλου ΑΜ:58264
(44) Μηχανικού Ζιούνα Γεώργιο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58265
(45) Πεζικού Μονάχο Χάρη του ∆ηµητρίου ΑΜ:58266
(46) Πυροβολικού Κόνσουλα ∆ηµήτριο του Αθανασίου ΑΜ:58267
(47) Πεζικού Σουφλάκη Αλέξανδρο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58268
(48) Πυροβολικού Σκούρα Ιωάννη του Θωµά ΑΜ:58269
(49) Πεζικού Αντωνίου ∆ηµήτριο του Αριστοτέλη ΑΜ:58270
(50) Πεζικού Κοντό Γεώργιο του Βασιλείου ΑΜ:58271
(51) Πεζικού Πουλή ∆ηµήτριο του Χρήστου ΑΜ:58272
(52) Πυροβολικού Βούλγαρη Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:58273
(53) Πεζικού Χρυσουλίδη Σάββα του Ελευθερίου ΑΜ:58274
(54) Ιππικού Τεθωρακισµένων Θεοχαρίδη Χρυσοβαλάντη του ∆ηµητρίου
ΑΜ:58275
(55) Πεζικού Κανακάκη Σταύρο του Ηρακλή ΑΜ:58276
(56) Ιππικού Τεθωρακισµένων Παρλίτση Νικόλαο του ∆ηµοσθένη
ΑΜ:58277
(57) Ιππικού Τεθωρακισµένων Ζουρουλίδη Κωνσταντίνο του Αθανασίου
ΑΜ:58278
(58) ∆ιαβιβάσεων Τσεργούλα Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:58279
(59) Μηχανικού Λυµπερόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου ΑΜ:58280
(60) Ιππικού Τεθωρακισµένων Βογιατζή Ζήση του Αλεξάνδρου ΑΜ:58282
(61) Πεζικού Στεφανιδάκη Σωκράτη του Παναγιώτη ΑΜ:58283
(62) Πεζικού Αϋφαντή Κωνσταντίνο του Αθανασίου ΑΜ:58284
(63) Ιππικού Τεθωρακισµένων Καλούδη Νικόλαο του Σταύρου ΑΜ:58285 
(64) Ιππικού Τεθωρακισµένων Μιτσίτσκα Γεώργιο του Θωµά ΑΜ:58286
(65) Πεζικού Πολυχρό Κωνσταντίνο του Αθανασίου ΑΜ:58287
(66) Πυροβολικού Τσικρικά Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:58288
(67) Πυροβολικού Μεντζελόπουλο ∆ιονύσιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58289
(68) Πεζικού Τσόλη Γεώργιο του Βασιλείου ΑΜ:58291
(69) Πεζικού Γκουλιώνη Γεώργιο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58292
(70) Πεζικού Καλυβίνο Βασίλειο του Νικολάου ΑΜ:58293
(71) Πεζικού Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:58294
(72) ∆ιαβιβάσεων Σιαφάκα Νικόλαο του Γεωργίου ΑΜ:58295
(73) Μηχανικού Λιόκα Παντελή του Μιχαήλ ΑΜ:58296
(74) Μηχανικού Κωτάντζη Φώτιο του Ιωάννη ΑΜ:58297
(75) Αεροπορίας Στρατού Μαγγίνα Αναστάσιο του Γεωργίου ΑΜ:58298
(76) Πεζικού Πασαλιµανιώτη Αθανάσιο του Αντωνίου ΑΜ:58299
 -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καφαλή Βασίλειο του Αστερίου
ΑΜ:58300
(77) Πυροβολικού Ζαβιτσάνο ∆ηµήτριο του Στυλιανού ΑΜ:58301
(78) Ιππικού Τεθωρακισµένων Φουρκαλίδη ∆ηµήτριο του Στέργιου
ΑΜ:58302
(79) Πεζικού Λαβαντσιώτη Χρήστο του Ευθυµίου ΑΜ:58303
(80) Πεζικού Σκανδάλη Μοσχονά του Ιωάννη ΑΜ:58304
(81) Πυροβολικού Ιορδάνου Μάριο του Στέργιου ΑΜ:58305
(82) Πεζικού Τσάµη ∆ηµήτριο του Ιωάννη ΑΜ:58306
(83) Πυροβολικού Σίµο Ελευθέριο του Περικλή ΑΜ:58307
(84) Ιππικού Τεθωρακισµένων Σκλήβα Νικόλαο του Ιωάννη ΑΜ:58308
(85) Πεζικού Σαχίνογλου Νικόλαο του Ευστρατίου ΑΜ:58309
(86) Πεζικού Καλούσιο Αθανάσιο του Χαραλάµπους ΑΜ:58310
(87) Πυροβολικού Πολίτη Αλέξανδρο του Βασιλείου ΑΜ:58313
(88) Πεζικού Παπαδηµητράκη Ιωάννη του Φανουρίου ΑΜ:58314
(89) Ιππικού Τεθωρακισµένων Μοσχόπουλο Αθηνόδωρο του Ιακώβου
ΑΜ:58316
(90) Αεροπορίας Στρατού Στάση Κωνσταντίνο του Γεωργίου ΑΜ:58317
(91) Πυροβολικού Καγιόγλου Παναγιώτη του ∆ηµητρίου ΑΜ:58318
(92) Πυροβολικού Γιολάνδη Αθανάσιο του Ιωάννη ΑΜ:58319
(93) Πεζικού Τσιραντωνάκη Γεώργιο του Σπυρίδωνα ΑΜ:58320
(94) Πεζικού Τζενεράλη Πέτρο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58321
(95) Πεζικού Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:58322
(96) Πεζικού Σονικιάν Βασίλειο του Χατσίκ-Νισάν ΑΜ:58323
(97) Πεζικού Χαρισόπουλο Ευάγγελο του Σωτηρίου ΑΜ:58324
(98) Ιππικού Τεθωρακισµένων Σιάγκα Αθανάσιο του Αναστασίου
ΑΜ:58325
(99) Ιππικού Τεθωρακισµένων Αργύρη Χαράλαµπο του Παναγιώτη
ΑΜ:58326
(100) ∆ιαβιβάσεων Χαριζάνη Ηλία του Παντελή ΑΜ:58327
(101) Πυροβολικού Μέµτσα ∆ηµήτριο του Βασιλείου ΑΜ:58330
(102) Πυροβολικού Μαριγλή Παναγιώτη του Ευριπίδη ΑΜ:58331
(103) Πυροβολικού Τσιρώνη Αθανάσιο του Φωτίου ΑΜ:58333
(104) Πεζικού Ράσκου Παναγιώτη του Πασχάλη ΑΜ:58334
(105) Πεζικού Χαρούση Γεώργιο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58335
(106) Πεζικού Ξέπαππα Ευάγγελο του Νικήτα ΑΜ:58336
(107) Πεζικού Γεωργίου Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:58337
(108) Πεζικού Σέκκα Βασίλειο του Χρήστου ΑΜ:58338
(109) Πεζικού Αµαξόπουλο Σταύρο του Γεωργίου ΑΜ:58339 
(110) Ιππικού Τεθωρακισµένων Σαλάππα Ζαχαρία του Χρήστου ΑΜ:58340
(111) Ιππικού Τεθωρακισµένων Κωστόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου
ΑΜ:58341
(112) Ιππικού Τεθωρακισµένων Κανδυλανάπτη Χαράλαµπο του
Κωνσταντίνου ΑΜ:58342
(113) Αεροπορίας Στρατού Φελλά Αθανάσιο του Χρήστου ΑΜ:58343
(114) Μηχανικού ∆εµερτζή Θωµά – Παναγιώτη του Ιορδάνη ΑΜ:58344
(115) Πεζικού Γιαννόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:58346
(116) Ιππικού Τεθωρακισµένων Ντάκουλα Αθανάσιο του Αναστασίου
ΑΜ:58347
(117) Πεζικού Γαλατά Απόστολο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58348
(118) Πεζικού Πιέσκα Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:58349
(119) Ιππικού Τεθωρακισµένων Τσιρβούλη Αντώνιο του Μιλτιάδη ΑΜ:58350
(120) Πεζικού Μουρλά Στυλιανό του Αγγελή ΑΜ:58351
(121) Πεζικού Ντουφεξή Χρήστο του Ευσταθίου ΑΜ:58352
(122) Πεζικού Άγγο ∆ηµήτριο του Γεωργίου ΑΜ:58354
 --- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κυριακόπουλο Γεώργιο του Ηλία
ΑΜ:58355
(123) Πεζικού Μούρτο Σπυρίδωνα του Αντωνίου ΑΜ:58356
(124) Πυροβολικού Σταµάτη Νικόλαο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58357
(125) Πυροβολικού Τάγγα Αριστείδη του Γεωργίου ΑΜ:58358
(126) ∆ιαβιβάσεων Κολώκα Γεώργιο του Λεωνίδα ΑΜ:58359
(127) Αεροπορίας Στρατού Κωνσταντινιά Απόστολο του ΓεωργίουΑΜ:58360
(128) Μηχανικού Κραψίτη Αλέξανδρο του Σωτηρίου ΑΜ:58361
(129) Πεζικού Μπινιάρη ∆ηµήτριο του Ιωάννη ΑΜ:58362
(130) Πυροβολικού Τσελεκίδη Κωνσταντίνο του Θεοχάρη ΑΜ:58363
(131) Πυροβολικού Σιδηρόπουλο Σεραφείµ του Ευθυµίου ΑΜ:58364
(132) Πεζικού Παπαδόπουλο Βασίλειο του ∆ηµοσθένη ΑΜ:58365
(133) Πεζικού Ναούµ Βασίλειο του Ευαγγέλου ΑΜ:58366
(134) Ιππικού Τεθωρακισµένων Γιαννακόπουλο Ηλία του Παναγιώτη
ΑΜ:58367
 --- Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαδηµητρίου Γεώργιο του
Θεοδώρου ΑΜ:58368
(135) Πεζικού Μερισιώτη Αχιλλέα του Λάµπρου ΑΜ:58369
(136) Πεζικού Χατζηαποστόλου Χρήστο του Αποστόλου ΑΜ:58370
(137) Πεζικού Μανάρα ∆ηµήτριο του Σεραφείµ ΑΜ:58371
(138) Πεζικού Γούλα Σπυρίδωνα του Αλεξάνδρου ΑΜ:58372
(139) Ιππικού Τεθωρακισµένων Λιόντη Γεώργιο του Ιωσήφ ΑΜ:58373
(140) Ιππικού Τεθωρακισµένων Ανυφαντή Νικόλαο του ΒασιλείουΑΜ:58374
(141) ∆ιαβιβάσεων Χαραλάµπους Ευστράτιο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58375
(142) Μηχανικού Τύµπα ∆ηµήτριο του Μιχαήλ ΑΜ:58376
(143) Ιππικού Τεθωρακισµένων Γεωργαλά Άγγελο του Άδωνη – Ιωάννη
ΑΜ:58377
(144) Πεζικού Σερλεµέ ∆ηµήτριο του Γεωργίου ΑΜ:58378
(145) Πυροβολικού Σιάνο Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:58379
(146) Πεζικού Παπαδόπουλο Αβακούµ του Παντελή ΑΜ:58380
(147) Πυροβολικού Παπαδάκη Άγγελο – ∆ηµήτριο του Γεωργίου ΑΜ:58381
(148) Πεζικού Γκαραγκούνη Χρήστο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58382
(149) Πυροβολικού Γάτσιο Κωνσταντίνο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58385
(150) Πεζικού Κάπρα Βησσαρίωνα του Αθανασίου ΑΜ:58387
--- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λάσκαρη Γεώργιο του Πέτρου
ΑΜ:58388 
- 6 -
(151) Πεζικού Χατζόπουλο Χρήστο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58389
(152) Πεζικού Καρρά Σπύρο του ∆ηµητρίου ΑΜ:58390
(153) ∆ιαβιβάσεων Κουτελίδα Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:58391
(154) Αεροπορίας Στρατού Τσαπλαρή ∆ηµήτριο του Χαραλάµπους
ΑΜ:58393
(155) Πυροβολικού Μπαλαούρα Σωτήρη του Θωµά ΑΜ:58394
(156) Πυροβολικού Κρεµµύδα Λάµπρο του Χρήστου ΑΜ:58395
--- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας ∆ερβενιώτη Ευάγγελο του Ηλία
ΑΜ:58396
--- Ιππικού Τεθωρακισµένων Ελαφράς Υπηρεσίας ∆ουβλέκα ∆ηµήτριο
του Σωτηρίου ΑΜ:58397
(157) Ιππικού Τεθωρακισµένων Μπούρα Κωνσταντίνο του Ταξιάρχη
ΑΜ:58398
(158) Πεζικού ∆ηµητρόπουλο Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:58399
(159) Πεζικού Σίσκα Γιάννη του Αθανασίου ΑΜ:58400
(160) Πεζικού Μπρουσάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:58401
(161) Πεζικού Ράζο Ευάγγελο του Ιωάννη ΑΜ:58402
--- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σπυριδωνίδη Πολύκαρπο του
Παναγιώτη ΑΜ:58403
(162) Τεχνικού Κουρή Ζώη του Θεοδώρου ΑΜ:58404
(163) Τεχνικού Σοφιανίδη ∆ηµήτριο του Νικολάου ΑΜ:58409
(164) Τεχνικού ∆ασκάλου Κωνσταντίνο του Γερασίµου ΑΜ:58420
(165) Τεχνικού Λυσγάρα Γρηγόριο του Βασιλείου ΑΜ:58429
(166) Τεχνικού Τιτάκη Χαράλαµπο του Ζαχαρία ΑΜ:58434
(167) Εφοδιασµού Μεταφορών Ματζιρίδη Ηλία του Βασιλείου ΑΜ:58407
(168) Εφοδιασµού Μεταφορών Κεµπαπτζή Σοφούλη του Ευστρατίου
ΑΜ:58408
(169) Εφοδιασµού Μεταφορών Μαυρίδου Ευδοξία του Σωτηρίου ΑΜ:58412
(170) Εφοδιασµού Μεταφορών Κάζο Ιωσήφ του Αθανασίου ΑΜ:58413
(171) Εφοδιασµού Μεταφορών Θεοδωρακόπουλο Βασίλειο του Ανδρέα
ΑΜ:58417
(172) Εφοδιασµού Μεταφορών Καλαµάρα Αντώνιο του Θεοφάνη ΑΜ:58418
(173) Εφοδιασµού Μεταφορών Κάτσακα Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:58422
(174) Εφοδιασµού Μεταφορών Μαριόλη Νικόλαο του Γεωργίου ΑΜ:58423
(175) Εφοδιασµού Μεταφορών Λαΐνα Αναστάσιο του Κωνσταντίνου
ΑΜ:58427
(176) Εφοδιασµού Μεταφορών Ματθαίο ∆ηµήτριο του Κωνσταντίνου
ΑΜ:58428
(177) Εφοδιασµού Μεταφορών Μοσκοφίδη Χαράλαµπο του Γεωργίου
ΑΜ:58432
(178) Εφοδιασµού Μεταφορών Σιατήρα Βασίλειο του Λάµπρου ΑΜ:58433
(179) Εφοδιασµού Μεταφορών Πάνο Ηλία του Βασιλείου ΑΜ:58437
(180) Υλικού Πολέµου Κυρατσούδη Σιδέρη του Ευαγγέλου ΑΜ:58405
(181) Υλικού Πολέµου Φλούδα - Αργυρούλη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου
ΑΜ:58406
(182) Υλικού Πολέµου Σαλούστρου Εµµανουέλα του Εµµανουήλ ΑΜ:59431
(183) Υλικού Πολέµου Μήτρου – Μπιτζίνη ∆ηµήτριο του Αναστασίου
ΑΜ:58410
(184) Υλικού Πολέµου Μιλπάνη Κωνσταντίνο του Γεωργίου ΑΜ:58411
(185) Υλικού Πολέµου Γερµανού Ευδοκία του Φωτίου ΑΜ:58414
(186) Υλικού Πολέµου Τσαγκαρλιώτη Ελένη του Ευστρατίου ΑΜ:59436
(187) Υλικού Πολέµου Τσάτσα Ευθύµιο του Γεωργίου ΑΜ:58416 
(188) Υλικού Πολέµου Καπούλα Όλγα του Τηλέµαχου ΑΜ:58419
(189) Υλικού Πολέµου Κλωνάρη Κωνσταντίνα του Ιωάννη ΑΜ:59449
(190) Υλικού Πολέµου Καλαντζόπουλο Σωκράτη του Αχιλλέα ΑΜ:58426
(191) Υλικού Πολέµου Παλαντζίδη Χρήστο του Ιωάννη ΑΜ:58430
(192) Υλικού Πολέµου Κοντονίκα Κωνσταντίνο του Γεωργίου ΑΜ:58436
(193) Οικονοµικού Μπουχουρά Αλέξιο του Σταύρου ΑΜ:58214
(194) Γεωγραφικού Πούλο ∆ηµήτριο του Αναστασίου ΑΜ:58230
(195) Γεωγραφικού Κουκάκη Ευθύµιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:58242
(196) Γεωγραφικού Φράγκο Παναγιώτη του Λεωνίδα ΑΜ:58246β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγµατάρχη κατ’ εκλογή, τον Λοχαγό Υγειονοµικού Ιατρών Κουτρόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου ΑΜ:58209, της προαγωγής του λογιζοµένης από 05-07-2018, ηµεροµηνία κύρωσης του υπ’ αριθµό 4/2018 Πίνακα του Συµβουλίου Προαγωγών Αξιωµατικών Στρατού υπ’ αριθµό «3».

γ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωµάτων της προαγωγής τους λογιζοµένης από 01-01-2018, ηµεροµηνία συµπληρώσεως του απαιτουµένου χρόνου παραµονής στο βαθµό:

(1) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Μπλάντα Παρασκευή του ∆ηµητρίου
ΑΜ:57728
(2) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Πάλλα ∆ήµητρα – ∆ιονυσία του Σωτηρίου
ΑΜ:57732
(3) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Φλώρου Ζωή του Στέργιου ΑΜ:57733
(4) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Σκουλή Χρυσάνθη του Νικολάου
ΑΜ:57736
(5) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Σαριγκούλη Γεωργία του Αποστόλου
ΑΜ:57737
(6) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Καλαούζη Θεανώ του Βασιλείου
ΑΜ:57738
(7) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Τζήκα Μελποµένη του ΣτέργιουΑΜ:57739
(8) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Μηλιώνη Ευθυµία του ∆ηµητρίου
ΑΜ:57742
(9) Υγειονοµικού Νοσηλευτικής Καρδαρά Ευάγγελο του ΜιχαήλΑΜ:57743 
Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!