ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ: Κρίσεις και Προαγωγές Ταξιάρχων (ΜΕΕ) Όπλων και Σωμάτων

Διαδώστε το Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες έκτακτης κρίσης, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο:

ΕΤΟΥΣ 2018

 α. Προακτέου Ταξιάρχου Πεζικού Μονίµου εξ Εφεδρείας Ταουξή Αχιλλέα του Ιωσήφ (ΑΜ:45757).

β. Προακτέου Ταξιάρχου Υγειονοµικού Ιατρών, Μονίµου εξ Εφεδρείας Χατζηϊωαννίδη Αντωνίου του Χριστόδουλου (ΑΜ:44275).

γ. Προακτέου Ταξιάρχου Υγειονοµικού Ιατρών, Μονίµου εξ Εφεδρείας Γιαννακού Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΜ:44394).

2. Προάγουµε:Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 του ν.2439/1996, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 38 και 60 του ν.3883/2010, σε Υποστρατήγους τους παρακάτω µόνιµους από την εφεδρεία Ταξιάρχους Όπλων και Σωµάτων:

α. Πεζικού, Ταουξή Αχιλλέα του Ιωσήφ ΑΜ:45757 της προαγωγής του, λογιζοµένης από 05-03-2018 που προήχθη σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Μηχανικού Κακαβάς Λεωνίδας (ΑΜ: 46199) µε το από 05-03-2018 πδ (Γ’ 232).

β. Υγειονοµικού Ιατρών Χατζηϊωαννίδη Αντώνιο του Χριστόδουλου ΑΜ:44275 της προαγωγής του, λογιζοµένης από 05-03-2018 που προήχθη σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υγειονοµικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης (ΑΜ: 44412) µε το από 05-03-2018 πδ (Γ’ 232).

 γ. Υγειονοµικού Γιαννακό Γεώργιο του Ιωάννη ΑΜ:44394 της προαγωγής του, λογιζοµένης από 05-03-2018 που προήχθη σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υγειονοµικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης (ΑΜ: 44412) µε το από 05-03-2018 πδ (Γ’ 232).

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔ-ΣΑ