ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ; «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Ανώτερων Αξκών»


SHARE THIS:

«Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας – Παραίτησης Ανώτερων Αξκών»

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Αποδεχόμαστε: Τις αιτήσεις αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών:

(1) Σμχου (Ι) Κριμιζά Σταύρου (17783)

(2) Σμχου (MA) Ανδρίτσου Χρήστου (17273).

Την αίτηση παραίτησης του Επγού (Ι) Βασιλόπουλου Γεώργιου (62384).


SHARE THIS:

Αποστρατείες Αξιωματικών

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πολεμική Αεροπορία

Στρατιωτικοί